Земля як об'єкт для геодезичних вимірювань, страница 2

мал.2.

мала (полярна) напіввісь "в" і коефіцієнтом стиснення "α".

Радянським вченим Ф.Н.Красовським при безпосередній участі А.А.Ізотова, Молоденського і інших у 1942 році були одержані такі величини: а=6378245м; в=6356863 м; α=1:298,3.

При приблизних розрахунках поверхню Землі приймають за кулю з середнім радіусом 6371 км. Інколи, при менш точних розрахунках цю величину округлюють до 6370 або 6400 км.

2. Площина екватора, полюси, меридіани і паралелі. Геодезичні координати.

Земля на протязі доби здійснює повний оберт навколо лінії, що має назву земною віссю (Мал.3) РР/. Ця вісь перетинає рівневу поверхню Землі в двох точках, що мають назву полюси: Р - північний, Р/ - південний.

Площини, що проходять через земну вісь, перетинають рівневу поверхню Землі по лініях, які мають назву істинними або географічними меридіанами.

Меридіан, що проходить через центр обсерваторії м.Грінвіч, у нас та в багатьох других країнах, приймається за початковий, для рахунку довготи.

Площини, які перпендикулярні до земної осі, перетинають рівневу поверхню Землі по лініях, що мають назву паралелями.

Одна із площин, перпендикулярних до осі, проходить через центр Землі і перетинає рівневу поверхню по лінії екватора (QQ1).

            Координатами називаються лінійні і кутові величини, які визначають місцезнаходження точок на площині, в просторі, або на якійсь другій поверхні відносно прийнятого початку.

            Єдиною системою координат для всіх точок Землі служить система географічних координат. Її складають, площина початкового (Грінвічського) меридіану і площина екватора (QQ1) (Мал.3). В географічній системі координат положення точок визначається двома кутовими величинами: широтою (φ) і довготою (λ).

            Географічною широтою точки М називається кут (φ), утворений прямовисною лінією в даній точці і площиною екватора. Широти відраховуються в обидві сторони від екватора і можуть набувати значення від 00 на екваторі до 900 на полюсі. Для точок, розташованих в північній півкулі, широти називаються північними (Пн.Ш.) і мають знак "+", для точок в південній півкулі - південними (ПД.Ш.) і мають знак "-".

            Географічною довготою точки М називається двогранний кут (λ), утворений площинами початкового (Грінвічського) меридіана і меридіана даної точки. Довготи точок відрахування від 00 до 1800 на схід і захід від початкового меридіана і відповідно називаються східними (Сх.д.) та західними (Зх.д.).

            Географічні координати можуть бути визначеними незалежно для кожної окремої точки із астрономічних спостережень.