Захист лічильників газу від втручання

Страницы работы

Содержание работы

 metrix

Захист лічильників газу від втручання

Protection of gas meters from intervention decreases gas losses

Проблема втрат і витоків газу— одна з найголовніших у газових господарствах. Вона активно об­говорюється на симпозіумах і конферен­ціях, широко висвітлюється у пресі. Не будемо детально обговорювати джерела і види "обсягів неправильно спожитого газу", які врешті-решт з'являються при підрахуванні балансу.

Хочемо задати лише одне провока­ційне питання:

У скількох "облгазах" підраховані втрати газу внаслідок крадіжок? Чи є це проблемою? І чи варто взагалі займати­ся цим питанням, чи таке явище варте уваги?

Відповідь може бути такою: "Якщо Вам здається, що крадіжки газу не   є проблемою, Ви праві - Вам тільки здається".

Газові підприємства Східної Європи, котрі на­магалися розв'язати зазначену проблему, впевнені, що як мінімум 10% власників будинків нелегально обігрівають будинки центральним опаленням (ставка газу W3), спожива­ючи близько 30% газу. Порівнюючи цю величину із загаль­ною кількістю спожитого газу, бачимо, що збитки в цілому становлять приблизно 3% від продажу газу, що легко пере­рахувати на конкретну суму.

Вивчаючи "перероблені та вдосконалені" лічильники газу, наших експертів неодноразово дивували "оригінальні" рі­шення народних умільців. Звичайно ж, фабрика METRIX ре­агувала на такі тенденції, розробляючи додатковий захист лічильників від втручання ззовні та вводячи конструктивні зміни. Проте, з іншого боку "барикад" відразу ж знаходили ще більш оригінальні способи шахрайства.

Дехто вважає, що подібна проблема притаманна лише для нашого, слов'янського, менталітету. Насправді ж це зовсім не так. Це явище добре відоме і поширене і в країнах Захід­ної Європи, наприклад Німеччині та Франції. Якоюсь мірою стає трохи легше на душі від думки, що газ крадуть навіть у ситих і благополучних країнах, застосовуючи для цього витончені методи.

Досягнення "народних умільців" змушують шукати, розробляти і впроваджувати технології, здатні забезпечити лічильники газу максимально надійним захистом від втру­чання ззовні, зменшуючи тим самим втрати газу. У цій сфері працівники вже набули величезного досвіду, обумов­леного специфічними реаліями сучасного ринку.

В минулому році було вирішено сконструювати і впровади­ти в життя нові вироби, захищені від усіляких "непотрібних втручань".

У цьому році фахівці створили новий лічильний механізм, який вже застосовується у всіх типах побутових і промислових лічильників газу.

Новий лічильний механізм — це результат багаторічно­го досвіду роботи з газовими підприємствами (облгазами). Нині за виконанням і конструкційними рішеннями цей ви­ріб посідає провідні позиції на газовому ринку, оскільки є втіленням новаторської конструкції, яка, завдяки своїм особливостям, виключає будь-яку можливість підробки пломб виробника.

Зараз METRIX застосовує новий ме­тод захисту лічильного механізму, що не дає можливості його відкрити. Після легалізації лічильний механізм закрива­ється — і відкрити його без часткового ушкодження неможливо. Легалізація   лічильника газу розміщена на скельці лічильного механізму, а на місці легалізаційної пломби знаходиться фаб­рична пломба, на якій представлена ін­формація про проведений внутрішній контроль, що можна вважати додатковим захистом.

Лічильний механізм може бути викона­ний і в "голій" версії (можливість відкрити без ушкоджень). Тоді додатковим захистом є кла­сична пломба. Ця версія призначена для продажу лічиль­ників газу на вітчизняний ринок (деякі клієнти не бажають "повного" лічильного механізму), а також у деякі країни Західної Європи.

Метод закривання і легалізації лічильного механізму — унікальне новаторське рішення. Але не єдине. Вжито макси­мум заходів від втручань зовні. Виділимо головні позитивні характеристики нового лічильного механізму:

•  закручені лабіринти з'єднувальних елементів;

•  легалізація — немає класичної пломби;

•  не реагує на дотискання;

•  відкриття призводить до ушкоджень;

•  лічильний механізм не працює "назад";

•  можливість монтажу датчика імпульсів;

•  можливість версії з класичною пломбою.
Підсумовуючи, слід наголосити, що втрати газу виникають внаслідок вторгнення в лічильник. Сума втрат може сягати декількох відсотків прибутку від продажу лічильників газу. Є можливість звести ці втрати до мінімуму, — треба тіль­ки докласти максимуму зусиль двом сторонам: виробникам лічильників газу і газовим підприємствам.Protection of gas meters from intervention decreases gas losses

Похожие материалы

Информация о работе