Застосування сучасних енергозберігаючих технологій при будівництві житлового будинку, страница 2

Рис. 5.4 Загальна схема обігрівання і кліматизації

У вентиляційній системі ISOMAX транспортні втрати енергії зведені майже до нуля. Ця система відзначається високим рівнем ефективності — 96-98% рекуперації тепла. Тепло повітря, що відводиться із будинку, майже повністю передається холодному свіжому, яке подається в будинок. Процес передачі відбувається у протиструминному теплооб­міннику, що складається із двох труб, розташованих одна в одній, за рахунок яких площа рекуперації (передачі) тепла є максимальною. Свіже повітря надходить через припїдлогову решітку, а використане відводиться назовні вивіювальною (витяжною) системою. Вимоги до такої вентиляції аналогічні вимогам до звичайної, тож передбачають встановлення всіх необхідних фільтрів. В разі появи небезпеки пожежі вбудо­вані датчики негайно подадуть сигнал тривоги і перекриють подачу повітря (кисню) у момент виникнення диму.

В опольському будинку системою ISOMAX передбачається:

•  кліматизація — регулювання температури індивідуально
для кожного приміщення;

•  протипилові фільтри для алергіків;

•  сигналізатори вогню — протипожежна охорона.

Охолодження пасивною енергією у системі ISOMAX здій­снюється за допомогою додаткового охолоджувального кон­туру, розташованого зовні фундаментно-підлогової плити. Цей контур охолоджує зовнішні стіни та забезпечує подачу прохолодного свіжого повітря ззовні. Тепло повітря, яке від­водиться з будинку, перехоплюється і акумулюється підлого­вим масивом і основою, збільшуючи таким чином кількість накопиченої теплової енергії. Принцип дії вентиляційно-кліматизаційної системи відображений на рисунках 5.5, 5.6.

відведення використаного повітря                                 подача використаного повітря               

   подача свіжого повітря                                                                                  подача теплого повітря

відведення використаного повітря                                                                           подача використаного повітря

Рис. 5.5 Рекуперація теплової енергії у проти струминному теплообміннику при обміні повітря від 0,25 до 2 рази на годину.

                                       Подача свіжого повітря


     Кліматизаційний контур;                             Гарячий контур — відбір енергії; труба в труб

температура ґрунту біля я 8°С

Рис. 5.6 Схема вентиляції та климатизації  

Вода для побутових потреб може нагріватися до 35°Су кон­турі фундаментної плити. Якщо потрібно отримати воду вищої температури, — вмикається проточний електроводонагрівач. Конструктивно будинок, споруджений за технологією ISOMAX, — дуже простий.

Дах

Дах будинку складається із крокв у формі двотавра, піно­пластових плит товщиною 30 см, дахових лат, які абсорбують сонячну енергію труб, і дахового покриття. Цей регульований термостатом абсорбер скеровує накопичене тепло до постій­ного збірника або теплового обмінника для приготування побутової води.


Конструкція крівлі

Утеплення товщиною 30 см

Рис. 5.7 Конструкція даху із сонячним колектором

Стіна

В опалубній системі IS0MAX стіна виготовляється з піно­пластової плити товщиною 12,5 см, з'єднаної запатентова­ними BIO-POREN-бетонними з'єднувачами (пористий бетон) з другою пінопластовою плитою такої ж товщини. Між ними розташовані змійовики з труб РРдля створення температур­ного бар'єру, який складає щонайменше ДТ=10°С і вирівнює температури північного й південного фасадів.

Простір між цими пінопластовими плитами, як уже зазна­чалося, заповнений BIO-POREN-бетоном. Процес заливання BIO-POREN-бетону відбувається, в залежності від віддале­ності будівництва, або на підприємстві, або безпосередньо на будівельному майданчику, якщо до підприємства надто далеко.

Великопанельні елементи (висотою в один поверх і до­вжиною до 12 м) стін опольського будинку устатковані піно­пластовою ізоляцією 2x12,5 см, трубами РР всередині стіни та трубами для прокладання електричних дротів — були виготовлені попередньо на фабриці і завезені на місце, що стало можливим завдяки наявності попередньо розробле­ного проекту.


Традиційна зовнішня стіна, утеплена без термічної лінії

Утеплення       Мур


Зовнішня стіна з бар'єром температури ISOMAX із термічною лінією > +10°С

Утеплення      Мур     Утеплення
Традиційна зовнішня стіна утеплена без термічної лінії


BIO-POREN-БЕТОН


Рис. 5.8. Системи утеплення зовнішніх стін: традиційна та за технологією ISOMAX