Загальні відомості про геодезію. Роль геодезії у землевпорядкуванні. Одиниці вимірювань, які застосовуються в геодезії, страница 3

Найменування

префікса

Позначення

Відношення до

одиниці

піко

п

10-12

нано

н

10-9

мікро

мк

10-6

мілі

м

10-3

санти

с

10-2

деци

д

10-1

дека

де

10

гекто

г

102

кіло

к

103

мега

М

106

гіга

Г

109

тера

Т

1012

               Одиницею міри площі є квадратичний метр. Сто квадратних метрів дорівнюють одному ару, 100 арів дорівнює 1 гектару. Таким чином:

100 м2 = 1а;

100 а = 1 га;

      10 000 м2= 1 га;

   100 га = 1 км2.

Для вимірювання кутових величин використовуються три види кутових мір: радіанна, градусна та десятинна або градована. Радіанна міра являє собою відношення довжинивідповідної дуги до її радіуса. Радіан - це центральний кут, що спирається на дугу, довжина якої дорівнює її радіусу. Він позначається грецькою буквою .

Радіанна міра використовується для розрахунків на електронно-обчислювальних машинах.

Градусна міра одержанашляхом поділу прямого кута на 90 рівних частин. Основною одиницею є градус, він містить 60 мінут, кожна мінута - 60 секунд:

10 = прямого кута=60'= 3600".

Градусна міра вимірювання кутових величин має найширше використання в геодезії, переважна кількість приладів для вимірювання кутів має відлікові пристрої з поділками в градусній мірі.

В десятинній або градовій мірі основною одиницею є град. Град отримується через поділ прямого кута на 100 рівних частин. 1 град містить 100 градованих мінут (сантисантиград), тобто:

1g = прямого кута=100с=10000сс.

Градова міра кутових величин застосовується в деяких теодолітах закордонного виробництва, а також в кодових теодолітах та електронних тахеометрах.

Поряд з градом використовується аналогічна одиниця, яка називається гон. 1 гон дорівнює 1 граду та містить 1000 мілігон, тобто:

1g=1 гон =1000 мгон.

Зв'язок між системами вимірювання кутових величин такий:

  0=57,03;                       1=00,9=54';     10 =1g,11;

* ' =3438';                              1c =0',54=32",4;                        1' =1c,85;

*" =206265";                           1cc=0",324;  1=3cc,09.

Якщо землю прийняти за сферу радіусом R=6367 км, то отримаємо наступне співвідношення між кутовими та лінійними величинами на поверхні Землі:

10 =111,11 км;                         1g =100 км;

1' =1852 м;                              1с =1 км;

1" =31 м;                            1сс =10".

Одиниця вимірювання часу - секунда. За секунду прийнята 1/86400 частина середніх сонячних діб. Сонячна доба - це проміжок часу між двома послідовними проходженнями Сонця через найвищу точку над горизонтом. Доба ділиться на 24 години (h), година - на 60 хвилин (m), хвилина містить 60 секунд (s). Щоб відрізнити ці одиниці від відповідних кутових, вони називаються годинними і позначаються відповідно h, m, s. Зв'язок між годинними одиницями і кутовими такий:

24h                               Дорівнюють                          3600

1h                                                   - " -                                                                      150

1m                                                    - " -                                                                   15'

1s                                - " -                                        15"

 

Одиницею вимірювання температури є кельвін (К) або градус за шкалою Цельсія (С); температура, виражена в кельвінах по термодинамічній шкалі, називається абсолютною та позначається Т. Зв'язок між абсолютною температурою і температурою по стоградусній шкалі Цельсія (t) виражається формулою:

Т = 273,15 + t.

Традиційними одиницями вимірювання тиску служать фізична атмосфера (атм) і міліметр ртутного стовпа ( мм рт.ст.), який зрівноважує тиск повітряного стовпа. Атмосферний тиск на рівні моря на широті 450 при температурі 00 С, дорівнює в середньому 760 мм рт.ст. і називається фізичною атмосферою.

Існуючі прилади вимірювання атмосферного тиску мають в основному градуювання в мм рт.ст. Однак міжнародна система одиниць встановлює іншу одиницю тиску - паскаль (Па).

Паскаль - це тиск, при якому на площу в 1 м діє сила в 1 н (ньютон).

1мм рт.ст.=133 Па.