Загальні відомості про геодезію. Роль геодезії у землевпорядкуванні. Одиниці вимірювань, які застосовуються в геодезії

Страницы работы

Содержание работы

Лекція №1. Загальні відомості про геодезію. 2 год.

    План лекції.

1.  Зміст і завдання геодезії, зв'язок з іншим науками, значення у народному господарстві.

2.  Роль геодезії у землевпорядкуванні.

3.  Одиниці вимірювань, які застосовуються в геодезії.

1.Загальні відомості про геодезію

Геодезія – Геодезія – наука про вимірювання на земній поверхні з метою вивчення її форми і розмірів, зображення всієї Землі або окремих її частин на картах, планах і профілях і методів їх використання, а також вирішування різних народногосподарських задач на місцевості.

Вона виникла в глибоку давнину і розвивалась із зростанням потреб людини в житлі, вирощуванні рослин, поділу земельних масивів на ділянки, будівництві каналів для зрошення, осушення земель, будівництві доріг, вивченні водного режиму водойм, будівництві населених пунктів, промислових центрів, підземних комунікацій, вивченні природних багатств держави.

Геодезія у процесі свого розвитку поділилася на ряд самостійних, але взаємозв’язаних між собою дисциплін.

Астрономогеодезія – вивчає положення Землі в межах Сонячної системи і у всесвіті, вивчає форму і розміри Землі, а також методи високоточного визначення координат точок поверхні Землі і зображення її на площині, створення Державної геодезичної мережі (ДГМ).

Космічна геодезіявивчає геометричне співвідношення між точками поверхні Землі за допомогою штучних спутників (США - GPS, в Росії - ГЛОНАСС).

Аерофотогеодезіявивчає методи виготовлення карт і планів по фотознімках, які одержують при фотографуванні місцевості з якихось літальних апаратів (вертоліт, літак і інші) – аерофотозйомка, або з поверхні Землі – наземна фототеоделітна зйомка.

Інженерна геодезія – вивчає комплекс геодезичних робіт, які виконують при вишукуваннях, будівництві і експлуатації різних будівель і споруд.

Картографія – вивчає методи і процеси створення і використання карт, планів і профілів різного призначення.

Для виконання будь-якого заходу, пов’язаного з використанням землі у сільському і лісовому господарстві, при розміщенні об’єктів найрізноманітнішого призначення, проведенні військових операцій вимагається вивчення поверхні Землі і перш за все вимірювання на ній ліній, кутів, математичної обробки одержаних результатів і складання карт, планів і профілів, які є продукцією геодезичних вимірювань і дають достатню уяву про форму і розміри окремих ділянок поверхні Землі, або про всю її поверхню.

Тому у завдання геодезії входить вивчення методів:

1.  Вимірювання ліній і кутів на поверхні Землі, під Землею (у шахтах, тунелях), над Землею (при аерофотозйомці);

2.  Математичної обробки одержаних результатів;

3.  Графічної побудови при створенні карт, планів і профілів;

4.  Використання результатів вимірювань і графічних матеріалів при вирішуванні завдань для потреб різних галузей народного господарства.

Карти, плани і профілі необхідні для вирішення різноманітних завдань: при проектуванні меж земельних ділянок при землевпорядкуванні, водойм, каналів, доріг, будівель і споруд.

Велика роль належить геодезії у проведенні державного земельного кадастру, спрямованого на організацію ефективного використання земель і їх охорони, планування народного господарства, розміщення і спеціалізації сільськогосподарського виробництва, меліорації і хімізації сільського господарства, а також здійснення інших заходів, зв’язаних з використанням земель.

Велику роль має геодезія в оборонних заходах держави. Ката – це необхідний документ без якого практично неможливо вести бойові дії на місцевості.

Геодезія – як інженерна наука в своєму розвитку спирається на математику, фізику, тісно зв’язана з географією і геологією, геоморфологією і геоботанікою, землевпорядним проектуванням і економікою сільського господарства, меліорацією і будівництвом, астрономією і геофізикою та іншими науками.

2. Роль геодезії в землевпорядкуванні

Землевпорядкування, яке включає систему державних заходів, спрямованих на організацію раціонального і ефективного використання земель, підвищення культури землеробства і охорону земель, має надзвичайно тісний зв’язок з геодезією.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Конспекты лекций
Размер файла:
63 Kb
Скачали:
0