Елементи теорії похибок геодезичних вимірів, страница 3

Вважаючи різниці випадковими похибками, можна сподіватися, що при достатньо великій кількості подвійних вимірювань сума їх буде близькою до нуля. Якщо ж це спостерігається, то можна допустити, що у вимірюваннях є систематичні похибки.

Відношення δ = [а]/п є виразом у середньому систематичної похибки у одній різниці вимірювань.

Виключивши величину систематичної похибки з різниць, одержимо нове значення: δ1 = α1 - δ; δ2 = α2-δ; δ33-δ;....δn = αn - δ.

У такому разі середню квадратичну похибку різниць вимірювань можливо визначити за формулою:


а середню квадратичну похибкою одного вимірювання - за формулою:


Приклад визначення

№ в-нь

Вимірювання

α

α2

КП

КЛ

1

186052'31"

186052'56"

+25

625

2

232040'25"

232040'43"

+18

324

3

98027'49"

98027'34"

-15

225

4

286051'57"

286051'48"

-9

81

5

328049'29"

328049'41"

+12

144

6

46024'56"

46024'19"

-27

729

                                                                            α=+4                 α2=2128


Середня квадратична похибка різниць вимірювань:

Середня квадратична похибка однієї пари вимірювань:


Індивідуальні завдання для самостійних розрахунків.

№ вимірювань

Результати вимірювань довжини лінії, l

Δ=l-x

Δ2

1

195,02

+2

4

2

195,01

+1

1

3

194,99

-1

1

4

195,00

0

0

5

194,98

-2

4

6

195,01

+1

1

7

195,02

+2

4

8

194,97

-3

9

9

194,99

-1

1

10

195,01

+1

1

11

194,98

-2

4

12

195,02

+2

4

13

194,99

-1

1

14

195,01

+1

1

15

195,03

+3

9

16

194,98

-2

4

17

194,99

-1

1

18

194,98

-2

4

19

195,02

+2

4

20

195,01

+1

1

n=2

Дійсне значення

х=195,00

Σ+випадків=10

Σ-випадків=9

Σ=59


Середня квадратична похибка вимірювань за формулою:

де ,  Δ - похибка одного вимірювання;

      n - кількість вимірювань.


Отже                          


При виконанні геодезичних вимірювань з вимогою високої точності значення m приймають за граничну похибку. При менших вимогах точності вимірювань за граничну (допустиму) похибку приймають 2m, або навіть 3m. У нашому прикладі m=1,70 см; m=3,40 см; m=5,10 см.

Використовуючи формулу mграничне =2m=3,40 см, перевіримо на даному ряді вимірювань властивості випадкових похибок. Найбільша похибка у наведеному прикладі 3,40 см. Цим підтверджується перша властивість випадкових похибок: випадкові похибки не можуть перевищувати за абсолютним значенням визначеної межі.

Позитивних похибок у даному ряді вимірювань 10, від'ємних  - 9, тобто кількість позитивних і від'ємних похибок приблизно порівно, а це підтверджує  другу властивість випадкових похибок: у масиві вимірювань позитивні і від'ємні похибки зустрічаються порівну.

У даному прикладі мали похибки, які не перевищують m, зустрічаються у 10 випадках, тобто у половині вимірювань, а похибки які перевищують 2m, тобто 3,40 см, взагалі відсутні і це підтверджує третю властивість випадкових похибок: малі за абсолютним значенням похибки зустрічаються значно частіше ніж великі.


Четверта властивість випадкових похибок та, що при необмежено великій кількості вимірювань середнє арифметичне з випадкових похибок прямує до нуля, тобто:

Індивідуальні завдання для аудиторних занять.