Елементи влаштування внутрішніх газопроводів житлових і громадських будинків, а також промислових підприємств, страница 2

Будь-яка внутрішньо цехова система газопостачання включає в себе:

1) загальний вимикальний пристрій на вводі газопроводу в цех (котельню) незалежно від наявності вимикального пристрою на міжцеховому газопроводі перед цехом;

2) показуючий манометр на вводі газопроводу в цех після загального вимикального пристрою;

3) вузол виміру витрати газу з фільтром перед ним;

4) розподільні газопроводи (прокладають, як правило, за тупиковою схемою) і по агрегатні відгалуження;

5) вимикальні пристрої на відгалуженнях до агрегатів;

6) продувні газопроводи.

Внутрішньо цехові газопроводи та газопроводи котелень, як правило, прокладають відкрито по стінах, колонах та інших спорудах у місцях зручних для обслуговування, і які виключають можливість пошкодження цеховим транспортом, крановим обладнанням. Умови прокладання регламентовані вимогами ДБН В.2.5-20 – 2001. Не дозволяється прокладання газопроводів через підвальні приміщення, приміщення вибухонебезпечних і корозійниоактивних виробництв, склади горючих і вибухових матеріалів, приміщення електророзподільних пристроїв та електрощитові, вентиляційні камери. Газопроводи також не варто прокладати в зоні безпосереднього теплового опромінювання топок, у місцях можливого омивання продуктами спалювання або контакту з розігрітим чи розплавленим металом.

Висоту прокладання газопроводів, а також відстань між газопроводами та огородженнями вибирають з розрахунку забезпечення огляду та ремонту трубопроводів, встановлення на них арматури. У місцях проходу людей їх розташовують на висоті не менше, ніж 2,2 м від підлоги до низу труби. За наявності кранових балок газопроводи прокладають нижче. В окремих, при неможливості підвісити газопровід до обладнання надземно , дозволяється його підземне трасування.

У цьому разі в виробничих приміщеннях промислових підприємств, в тому числі котельних допускається прокладка підвідних газопроводів до окремих агрегатів та газових приладів в підлогах монолітної конструкції з наступним забиванням борозди цементним розчином. При цьому слід передбачати фарбування труб масляними або нітроемалевими водостійкими фарбами. Крім того, дозволяється в виробничих приміщеннях прокладати газопроводи в підлозі у каналах, які засипаються піском та закриваються плитами. Конструкції каналів повинні виключати можливість поширення газу під підлогою, вони не повинні перетинатися з іншими каналами. При необхідності перетину інших каналів, в місцях перетину слід передбачати влаштування перемичок та прокладку газопроводів у футлярах із сталевих труб. Кінці футлярів повинні бути виведені за межі  перемичок на 30 см в обидва боки. У каналі забороняється встановлення будь-якої арматури.

Внутрішньо цехові газопроводи у кінцевих, найбільш віддалених від вводу точках підключають до продувних газопроводів. Останні призначені як для видалення повітря з системи газопостачання перед пуском газового обладнання, так і для видалення газу за допомогою повітря перед початком ремонту чи зупинкою системи. Системи газопроводів середнього і низького тисків мають  окремі продувні газопроводи. До відповідних цехових продувних газопроводів можна підключати і продувні газопроводи агрегатів, печей, котлів тощо. Продувні газопроводи прокладають рядом з внутрішньо цеховими. Їх виводять з будівлі і по зовнішній поверхні стін піднімають на гору на висоту не менше, ніж 1 м над поверхнею даху. Для виключення можливості попадання атмосферних опадів верхній кінець продувного газопроводу загинають до землі.

В виробничих приміщеннях навколо газового обладнання (печі, котли і т. п.) будуються обв’язувальні газопроводи, конструкція яких залежить від конструкції газового обладнання (конструкції пальників, їх кількості, прийнятої схеми автоматики і т. п.). Розглядаються ці газопроводи під час вивчення газового обладнання та автоматики безпеки  і керування.