Експлуатація систем газозабеспечення котельних агрегатів. Газонебезпечні та аврійно-відновлювальні роботи, страница 3

Для парових котлів незалежно від тиску пари і продуктивності повинні бути встановлені пристрої, які автоматично відключають подачу газу до пальників при:

1 – підвищенні або пониженні тиску газу перед пальниками;

2 – пониженні тиску повітря перед пальниками з примусовою подачею повітря;

3 – пониженні розрідження в топці;

4 – погасанні факелу пальників;

5 – підвищення тиску пари поверх робочого;

6 – підвищенні або пониженні рівня води в барабані котла за допустимі межі;

7 – несправності ланок захисту, включаючи відсутність напруги.

Для водогрійни котлів з температурою води до 115°С:

1 – підвищенні або пониженні тиску газу перед пальниками;

2 – пониженні тиску повітря перед пальниками з примусовою подачею повітря;

3 – пониженні розрідження в топці;

4 – погасанні факелу пальників;

5 – підвищення температури води на виході з котла;

6 - несправності ланок захисту, включаючи відсутність напруги.

Реалізація схем автоматики безпеки здійснюється або в складі комплектних пристроїв автоматики, або з допомогою окремих автоматичних пристроїв в необхідному наборі.

Автоматичний захист, контроль і сигналізація на котельних зв’язані  між собою. Спочатку подається сигнал про відхилення контрольованого параметра від заданого значення, а потім, коли відхилення перевищить допустимий рівень, спрацьовує автоматичний захист (відсікається подача газу) і видається відповідний сигнал.

3.  Газонебезпечні та аврійно-відновлювальні роботи

До газонебезпечних відносяться роботи, пов’язані з оглядом, чищенням, ремонтом, розгерметизацією технологічного устаткування, комунікацій, а також роботи в замкненому, важкодоступному просторі, які виконуються в умовах з підвищеною небезпекою, коли в повітрі робочої зони вміст кисню складає менше 20% об’ємних і не виключена можливість появи в робочій зоні пожежовибухонебезпечних і шкідливих парів, газів, пилу, здатних викликати вибух, загоряння, спричинити шкідливий вплив на організм людини.

Для виконання газонебезпечних робіт в котельні розробляється інструкція виконання цих робіт.

Газонебезпечні роботи в котельні виконуються з оформленням наряду-допуску на виконання цих робіт. Наряд-допуск не оформляється під час виконання робіт  по локалізації аварій.

До виконання газонебезпечних робіт  - робіт з підвищеною небезпекою можуть бути допущені особи, не молодше 18 років, які пройшли в установленому порядку медичний огляд (які не мають протипоказань до їх виконання), попереднє спеціальне навчання і перевірку знань.

В період підготовки до газонебезпечних робіт перевіряють наявність і справність засобів індивідуального захисту , інструментів, пристроїв і інших засобів забезпечення безпеки виконавців.

Для оцінки якості виконання підготовчих заходів перед початком газонебезпечних робіт проводиться аналіз повітря робочої зони на вміст кисню, шкідливих і пожежовибухонебезпечних речовин з записом результатів в наряді-допуску або в журналі обліку газонебезпечних робіт.

Газонебезпечні роботи дозволяється починати після виконання усіх підготовчих робіт і заходів, передбачених нарядом-допуском. Не допускається збільшувати об’єм робіт, передбачений указаним документом.

Про готовність об’єкта і виконавців до проведення газонебезпечних робіт повинно бути повідомлено газорятувальну службу (службу охорони праці). Без підтвердження можливості проведення робіт представником указаної служби початок робіт забороняється.

Виконувати газонебезпечні роботи належить бригадою виконавців в складі не менше двох чоловік.

Входити в газонебезпечне місце можливо тільки з дозволу відповідального за проведення газонебезпечних робіт у відповідних засобах індивідуального захисту, які надягнені за межами небезпечної зони.

Газонебезпечні роботи, які проводяться за нарядом-допуском, як правило, повинні починатися в присутності відповідального за їх проведення і представника газорятувальної служби.

Тривалість робіт в засобах індивідуального захисту органів дихання повинна відповідати вимогам стандартів і технічних умов на засоби захисту, які застосовуються.

Строк одночасного перебування працюючого в шланговому протигазі визначається нарядом-допуском, але не повинна перевищувати 30 хв.

У всіх випадках на працюючого, який входить в замкнений простір для виконання газонебезпечних робіт, повинен бути надягнений рятувальний пояс з сигнально-рятувальною мотузкою.

Працюючий при вході в замкнений простір і при виході з нього не повинен тримати в руках будь-які предмети. Всі необхідні для роботи інструменти і матеріали повинні подаватися способом, який виключає їх падіння і травмування працюючих.

Для захисту органів дихання працюючих в замкненому просторі, як правило повинні застосовуватися шлангові, кисневі ізолюючі протигази або повітряні ізолюючі апарати. Використання фільтруючих протигазів не допускається.