Експлуатація систем газозабеспечення котельних агрегатів. Газонебезпечні та аврійно-відновлювальні роботи, страница 2

5.  Виключити манометри і відкрити кран на «свічу» після регулятора.

6.  Якщо ГРУ працювало на байпасні лінії то, закрити засувки на вводі і потім на байпасні лінії.

Розпалювання газових пальників.

Розпалювання газових пальників слід проводити в такому порядку:

-  внести в топку (через лючок) до газовипускних отворів пальника запалений запальник;

-  подати газ, повільно відкриваючи «робочий» кран (засувку) перед пальником і стежити, щоб газ загорівся;

-  встановити тиск газу на пальник (30% по режимній карті);

-  відрегулювати горіння (подачею повітря і регулюючи розрідження) по кольору і характеру полум’я;

-  після одержання стійкого горіння витягти запальник з топки.

Якщо під час розпалювання полум’я запальника або пальника погасло, необхідно негайно припинити подачу газу на пальник, витягти з топки запальник і провентилювати її та газоходи протягом 10-15 хв. Тільки після цього можна знову приступити до розпалювання пальника.

При наявності в котлі декількох пальників розпалювання їх здійснюється послідовно в такому порядку, щоб не робити температурних перекосів по топці.

Якщо під час розпалювання погаснуть всі або частина розпалених пальників, слід негайно припинити подачу газу до них, витягнути з топки запальник і провентилювати топку та газоходи протягом 10-15 хв. Тільки після цього можна повторно розпалювати пальники.

Забороняється:

а) запалювати в топці погаслий газ без попередньої вентиляції топки і газоходів;

б) запалювати газовий факел  від сусіднього пальника.

2.Експлуатація автоматики безпеки та засобів вимірювання параметрів стану газу

Технічні пристрої, на які перекладаються різні функції процесу управління, є автоматичними пристроями або засобами автоматики.

Експлуатація котельних без засобів автоматики забороняється. В залежності від виконуваних автоматичними пристроями функцій розрізняють наступні основні види автоматизації:

1) вимірювання і контроль, 2) сигналізація,3) управління, 4) регулювання, 5) захист.

Засоби вимірювання і контролю, що використовуються в котельних для контролю технологічних  параметрів прийнято називати контрольно-вимірювальними приладами (КВП).

Основна класифікація засобів вимірювання передбачає розділення їх по роду вимірюваної величини. Умовно прийняті наступні назви найбільш розповсюджених приладів, призначених для вимірювання:

- температури – термометри і пірометри;

- тиску – манометри, віакууметри, тягоміри, тягонапороміри, барометри;

- різниці тиску (перепаду) – дифманометри;

- рівня рідини – рівноміри, покажчики рівня;

- складу продуктів згоряння – газоаналізатори.

Крім вказаних можуть використовуватись також прилади контролю полом’я, сигналізатори загазованості, газові індикатори та ін.

Сигналізація призначена для передачі сигналів, інформуючих обслуговуючий персонал про стан технологічного обладнання і відхилення параметрів, які контролюються, від норми.

Сигналізація буває світловою і звуковою, а по інформації:

- попереджувальною – сигналізація моменту пуску обладнання, початку (кінця) технологічного процесу і т.д.;

- виконавчою – контроль виконання розпорядження обслуговуючого персоналу, наприклад, загоряння сигнальної лампи «відсічка газу»;

- аварійною – повідомлення обслуговуючого персоналу про порушення виробничого процесу.

Автоматичне управління призначене для пуску і зупинки котлів, насосів, вентиляторів, димососів і т.п. По ступені участі людини у виключенні і включенні пристроїв автоматичного управління ділять на напівавтоматичні і автоматичні.

Автоматичне регулювання призначене для підтримки без участі людини на протязі заданого проміжку часу з потрібною точністю заданих режимів технологічного процесу.

1. Регулятор тиску пари (продуктивності) здійснює регулювання подачі газу до пальника парового котла так, щоб постійно забезпечувалась необхідна паропродуктивність котла, тобто, щоб забезпечувалась відповідність між виробітком і споживанням пари. Регулятор діє на регулюючу заслінку на газопроводі перед пальником.

2. Регулятор подачі повітря підтримує відповідність між кількістю газу і кількістю повітря, необхідного  для повного згоряння газу. Показником цієї відповідності є коефіцієнт надлишку повітря, що контролюється по значенню СО2 або О2 в продуктах згоряння.

3. Регулятор розрідження повинен забезпечити стійке розрідження в топці в межах від 1 до 5 мм.вод.ст., сприяючи повному видаленню продуктів згоряння з топки. Регулятор діє на направляючий апарат димососа або на шибер на димоході

4. Регулятор рівня води в барабані

Вимоги до регулювання рівня води в барабані парового котла найбільш жорсткі в порівнянні з іншими котловими регуляторами. Це викликано умовами безпеки і надійності роботи котла.

Автоматичний захист призначений для відвернення пошкоджень обладнання при виникненні перед аварійних режимів. Дія автоматики безпеки повинна приводити до відключення подачі газу до пальника при відхиленні контрольованих параметрів за межі доступних значень.