Експлуатація котельних агрегатів. Організація експлуатаційного обслуговування котлоагрегатів. Основні операції при експлуатації котлоагрегатів, страница 2

-  виконувати під час роботи котла будь які інші обов’язки, непередбачені виробничою інструкцією;

-  залишати працюючі котли без нагляду навіть на короткий час або доручати нагляд особам, які не мають на це права.

Котел може бути залишений без нагляду після повного закінчення подачі газу і коли в паровому котлі тиск пари знизиться до нуля, а в водогрійному – температура води на виході, стане рівною температурі води на вході в котел. Виключення складають котли, що не мають цегляної кладки, в яких зниження тиску до нуля після видалення палива не обов’язкове, якщо приміщення котельні зачинено на замок.

Робота котла при камерному спалюванні палива без постійного нагляду обслуговуючого персоналу допускається при наявності автоматики, що забезпечує ведення нормального режиму з пульта контролю і управління.

При експлуатації котельних установок обслуговуючий персонал повинен керуватись виробничою інструкцією і режимними картами котлів. Ці документи з прикладенням оперативної схеми трубопроводів вивішуються на робочому місці.

В котельній повинні бути годинник і телефон.

В котельню не повинні допускатись сторонні особи. В необхідних випадках вони одержують дозвіл адміністрації і супроводжуються її представником.

2.Основні операції при експлуатації котлоагрегатів

Прийом і здача зміни.

Чергування операторів на котельних здійснюеться згідно графіка. При прийомі зміни оператор зобов'язаний прийти на роботу завчасно (за 10-15 хв.), перевірити записи в змінному журналі, ознайомитися зі змінами в експлуатації основного і допоміжного обладнання, неполадками і несправностями.

Оператор, який здае зміну, повинен ознайомити змінника зі станом і режимом роботи обладнання, навантаженням котлів, яке обладнання знаходиться в резерві і ремонті, які роботи проведені і які ще потрібно провести.

Оператор, який приймае зміну, повинен перевірити:

-справність освіглення (аварійного і у вибухобезпечному
виконанні);

-роботу водопідготовки і рівень води в деаераторі;

-стан і положения відключаючих пристроїв на працюючих
котлах і котлах, що знаходяться в резерві і ремонті;

-відсутність витічки газу на газопроводах перед котлами і
розпридільчому газопроводі;

-рівень води в парових котлах по водопоказуючих приладах і
правильність їх роботи (методом продувки);

-температуру води у водогрійних котлах, перегрітої  пари після
пароперегрівача і продуктів згоряння за котлом;

-тиск пари і води в котлі по манометру, справність його
постановкою стрілки на нуль і наявшсть пломб;

-надійність дії запобіжних клапанів методом підриву,
наявність пломби або замка на контрольному клапані;

- стан  обмурівки котла, економайзерів, пароперегрівачів, повітропідігрівачів (візуально);

- стан поверхонь нагріву, які видно з топки котла: чи немає ви пучин, протікання, парінні і т.п.;

- справність резервних живильних і циркуляційних насосів (методом короткочасного включення);

- роботу газових пальників (при необхідності відрегулювати горіння);

- наявність тяги в топці котла;

- стан і роботу тяго-дутьових пристроїв, звернути увагу на рівень і температуру масла в масляних ваннах, нагрів підшипників і чи є стук і шум в працюючих димососах і дуттьових вентиляторах.

Прийом і здача зміни оформляється записом в змінному журналі з указанням результатів перевірки і скріплюється підписами приймаючого і здаючого зміну.

Приймати і здавати зміну під час ліквідації аварії в котельні забороняється.

Режимна карта.

Режимні карти котлів складає налагоджувальна організація по результатах проведення теплотехнічних випробувань.

Вони вміщують значення параметрів, дотримання яких забезпечує безпечну і економічну роботу в потрібному діапазоні продуктивності. Випробування повинні проводитись не рідше одного разу в три роки.

Режимна карта складається на продуктивність 30%, 50%,75%, і 100% продуктивності котла і є основним оперативним документом, у відповідності з яким експлуатаційний персонал регулює роботу котла при зміні його продуктивності.  В котельні на кожному котлі повинен бути дублікат режимної карти з указанням дати її складання, підписаний представником налагоджувальної організації і затверджений головним інженером підприємства.

До основних операцій обслуговування котлоагрегату відносяться також:

- підготовка котла до розпалювання;

- розпалювання котла при спалюванні газоподібного палива;

- включення котла в роботу;

- обслуговування котла під час роботи;

- нормальна і аварійна зупинка котла.