Експлуатація котельних агрегатів. Організація експлуатаційного обслуговування котлоагрегатів. Основні операції при експлуатації котлоагрегатів

Страницы работы

Содержание работы

Охтирський технікум СНАУ

ЛЕКЦІЯ № 11

(Тематична)

Навчальна дисципліна – ГКА.

Тема лекції: Експлуатація котельних агрегатів

Для студентів ІІІ курсу, спеціальність 5. 092123.

Тривалість – 65 хв.

План

викладення  лекційного матеріалу

1.  Організація експлуатаційного обслуговування котлоагрегатів.

2.  Основні операції при експлуатації котлоагрегатів.

Викладач: Пугачов О.О.

Розглянуто і схвалено на засіданні предметної циклової

 комісії спеціальних дисциплін (спеціальність 5. 092123)

протокол №від „     „                2004 р.

Голова циклової комісії                      Пугачов О.О.

1.Організація експлуатаційного обслуговування котлоагрегатів

Основні принципи організації експлуатації котельних заклечається в тому, щоб забезпечити надійну, економічну і безаварійну роботу обладнання.

Для цього потрібно:

-  доручити обслуговування котельні навченому персоналу і періодично підвищувати його кваліфікацію;

-  забезпечити обслуговуючий персонал «Виробничою інструкцією по обслуговуванні обладнання котельні» та іншими службовими інструкціями;

-  організувати постійний контроль роботи всього обладнання котельні, створити систему технічного обліку, звітності і планування роботи;

-  правильно використовувати все обладнання в найбільш економічних режимах, підтримуючи в справності теплову ізоляцію гарячих поверхонь нагріву і використовувати інші міри для збереження палива, тепла та електроенергії;

-  складати і точно виконувати річні графіки планово-попереджувального і капітального ремонтів всього обладнання котельні, маючи необхідну кількість запасних частин, ремонтних і допоміжних матеріалів;

-  вести постійний контроль за справним станом працюючого обладнання і вчасно виправляти несправності.

Для основного обладнання котельних застосовуються наступні види ремонтів: обслуговування (О), поточний (П) і капітальний (К).

Обслуговування проводиться через півроку роботи обладнання, поточний ремонт через рік роботи, а капітальний ремонт один раз на три роки.

До обслуговування котлоагрегатів  можуть бути допущені особи віком не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд, навчені по затвердженій програмі для операторів і мають відповідне посвідчення кваліфікаційної комісії про здачу екзамену по цій програмі, які пройшли інструктаж по охороні праці і стажування на робочому місці.

Знання операторів перевіряються не рідше одного разу на рік.

Оператор котельні повинен добре знати:

-  будову і роботу котлоагрегатів і всього допоміжного обладнання, що він обслуговує;

-  схеми газопроводів (мазутопроводів);

-  конструкції газопальникових пристроїв (мазутних форсунок) і межі їх регулювання;

-  правила безпечної експлуатації котлоагрегатів на газовому (рідкому) паливі і допоміжного обладнання котельні;

-  інструкції:

а) виробничу по експлуатації обладнання;

б) протипожежну;

в) по попередженню і ліквідації аварії.

Крім того, він повинен знати, кому підпорядковується, чиї розпорядження повинен виконувати, кого сповіщати про аварії і неполадки, про пожежу і нещасні випадки.

Оператор котельні повинен вміти:

-  обслуговувати котлоагрегати, газове і теплотехнічне обладнання котельні і слідкувати за їх справністю;

-  підготовляти  котлоагрегати і теплотехнічне обладнання до роботи;

-  підготовляти газове обладнання до роботи;

-  включати газові пальники і підтримувати необхідний режим їх роботи;

-  підготовляти систему опалення, перевіряти справність резервного живильного і циркуляційного насосів;

-  проводити продувку парового котла і водопоказуючих приладів, перевірку запобіжних клапанів і манометрів; 

-  очищати топку, газоходи і поверхню нагріву від сажі і накипу;

-  попереджувати можливі аварії і неполадки в роботі обладнання, а у випадках виникнення швидко приймати міри для їх ліквідації;

-  виключати газове обладнання і пальники, а також зупиняти котел в планованому і аварійному порядку у відповідності з виробничою інструкцією;

-  економно витрачати паливо, електроенергію і воду;

-  користуватися КВП і засобами автоматики і регулювання і безпеки, перевіряти їх справність;

-  користуватися технічною документацією, що знаходиться на робочому місці, вести експлуатаційну документацію;

-  надавати першу долікарську допомогу потерпілим.

Оператору котельні, що знаходиться на чергуванні, забороняється:

Похожие материалы

Информация о работе