Екзаменаційні питання № 1-56 з дисципліни "Газифіковані котельні агрегати" (Робоче тіло та параметри його стану. Реєстрація котлів)

Страницы работы

Содержание работы

ПЕРЕЛИК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТСЯ

НА ЕКЗАМЕН З ГКА

1. Робоче тіло та параметри його стану.

2.Теплоємність газів.

3. 1-й закон термодинаміки1.Ідеальний газ. Характеристика основних газових законів.

4.Т-S діаграма стану водяної пари.

5.Процес пароутворення. Насичена та суха пара.

6.І-s діаграма водяної пари.

7.Класифікація та конструкція топок. Основні характеристики топкових пристроїв.

8.Прилади для вимірювання тиску і температури.

9.Види теплообмінів, їх визначення та застосування.

10.Котельна установка: призначення та класифікація.

11.Основне обладнання котельної установки та його призначення.

12.Допоміжне обладнання котельної установки та його призначення.

13.Будова котла. Призначення складових частин котла.

14.Основні параметри і характеристики парових і водогрійних котлів.

15.Поверхня нагріву котла. Як вона поділяється та визначається.

16.Водяний та паровий об’єми котла. Їх характеристика. Дзеркало випарювання.

17.Вимоги до нижнього і верхнього рівнів води в котлі. Арматура для їх контролю.

18.Чавунні секційні водогрійні котли: будова, характеристика, переваги та недоліки.

19.Стальні секційні водогрійні котли типу НИИСТУ-5: призначення, переваги та недоліки, циркуляція.

20.Стальні водогрійні котли типу ТВГ: призначення, будова, переваги та недоліки, циркуляція.

21.Парові котли: призначення, класифікація.

22.Паровий котел типу КВ-300: призначення, будова, переваги та недоліки, циркуляція.

23.Призначення, будова, циркуляція в котлах типу ДКВР.

24.Трубна система котла типу ДКВР.

25.Трубна система котла типу Е-1/9.

26.Парові котли моделі ДЕ, їх будова та робота.

27.Пароперегрівники: призначення, конструкція, схеми руху пари в них, розташування в котлоагрегаті.

28. Економайзери: призначення, будова, переваги та недоліки сталевих та чавунних економайзерів.

29.Повітрепідігрівачі: призначення, будова та типи.

30.Будова, робота, переваги та недоліки рекуперативних повітрепідігрівачів.

31.Будова, робота, переваги та недоліки регенеративних повітрепідігрівачів.

32.Легкоплавкі пробки : призначення, будова, розташування в котлоагрегаті.

33.Водовказівні пристрої котла: призначення, типи, операції продувки водовказівних стекол.

34.Газові пальники: призначення, класифікація та коротка характеристика.

35.Дифузійні пальники: будова, робота, переваги та недоліки.

36.Інжекційні пальники: будова, робота, переваги та недоліки, регулювання процесу горіння.

37.Змішувальні пальники: будова, робота, переваги та недоліки, регулювання.

38.Форкамерні газові пальники: будова, робота, переваги та недоліки.

39.Сила тяги, тяга. Тяго-дутьові пристрої.

40.Дуттьові вентилятори: призначення, будова, порядок запуску, регулювання.

41.Димососи: призначення, будова, порядок запуску, регулювання.

42.Інжектор: призначення, будова, робота.

43.Типи відцентрових насосів, які застосовуються для живлення котлів, коротка характеристика.

44.Парові поршневі насоси: будова, принцип дії.

45.Основні показники якості води та їх коротка характеристика.

46.Вимоги до живильної води парових і водогрійних котлів.

47.Водопідготовка: призначення, методи та їх коротка характеристика.

48.Характеристика методів пом’якшення води.

49.Схема та суть процесу натрій-катіонування води.

50.Будова, робота та обладнання катіонового фільтра.

51.Операції регенерації катіонового фільтру.

52.Деаерація води: призначення, види, класифікація деаераторів.

53.Сутність термічного способу деаерації води. Схема деаераторної установки атмосферного тиску та її пояснення і робота.

54.Сутність вакуумного способу деаерації води. Схема вакуумного деаератора, його робота.

55.Запобіжна арматура.

56.Реєстрація котлів.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Экзаменационные вопросы и билеты
Размер файла:
31 Kb
Скачали:
0