Екзаменаційні білети № 1-20 з навчальної дисципліни "Автоматика і телемеханіка систем газопостачання", страница 2

Навчальна дисципліна Автоматика і телемеханіка систем газопостачання
Спеціальність 5.06010113 Курс 4.   Група 43, 44.

Екзаменатор Волошин І.Є.

1. Поясніть конструкцію, принцип роботи пристою п¢єзозапалювання газової плити.

2. Поясніть призначення, принцип роботи запобіжно-скидного клапану ПСК-50.

3. На макеті витратомірної установки поясніть порядок визначення витрат газу за допомогою ротаційного лічильника газу.

Підпис екзаменатора. : Волошин

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І  ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

Охтирський коледж СНАУ БІЛЕТ № 12

Навчальна дисципліна Автоматика і телемеханіка систем газопостачання
Спеціальність 5.06010113 Курс 4.   Група 43, 44

Екзаменатор Волошин І.Є.

1. Поясніть призначення, принцип роботи шахтного інтерферометра.

2. Поясніть склад допоміжних операцій які можуть бути реалізовані в умовах телемеханічного комплексу «Ритм».

3. На макеті ШРП з регуляторами РДНК-400 показати пуск регулятора в дію.

Підпис екзаменатора. : Волошин

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І  ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

Охтирський коледж СНАУ БІЛЕТ № 13

Навчальна дисципліна Автоматика і телемеханіка систем газопостачання
Спеціальність 5.06010113 Курс 4.   Група 43, 44

Екзаменатор Волошин І.Є.

1. Поясніть призначення. принцип роботи регулятора тиску прямої дії.

2. Поясніть конструкцію, функції які виконує мембранний привід в регуляторах тиску.

3. На макеті ГРП покажіть місця під¢єднання манометрів для визначення технічного стану фільтра. При якій різниці тисків необхідно обслуговувати цей фільтр?

Підпис екзаменатора. : Волошин

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І  ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

Охтирський коледж СНАУ БІЛЕТ № 14

Навчальна дисципліна Автоматика і телемеханіка систем газопостачання
Спеціальність 5.06010113 Курс 4.   Група 43, 44

Екзаменатор Волошин І.Є.

1. Призначення, принцип роботи поплавкового сигналізатора рівня РП-40.

2. Поясніть дії автоматики АМКО водяного котла при регулюванні температури гарячої води.

3. Запобіжно-запірний пристрій типу ПКН. Поясніть призначення, особливості підключення. Покажіть місце встановлення на макеті ГРП. Вкажіть діапазон настроювання верхньої та нижньої меж. Покажіть органи настроювання.

Підпис екзаменатора. : Волошин


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І  ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

Охтирський коледж СНАУ БІЛЕТ № 15

Навчальна дисципліна Автоматика і телемеханіка систем газопостачання
Спеціальність 5.06010113 Курс 4.   Група 43, 44.

Екзаменатор Волошин І.Є.

1. Поясніть автоматичне регулювання температури води.

2. Призначення, принцип роботи поплавкового сигналізатора рівня РМ-51.

3. На макеті ГРП показати порядок пуску регулятора РДУК-2 у роботу.

Підпис екзаменатора Волошин

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І  ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

Охтирський коледж СНАУ БІЛЕТ № 16

Навчальна дисципліна Автоматика і телемеханіка систем газопостачання
Спеціальність 5.06010113 Курс 4.   Група 43, 44

Екзаменатор Волошин І.Є.

1. Поясніть порядок вимірювання витрат газу за допомогою діафрагм.

2. Пояснити призначення. принцип дії газобалонного регулятора тиску типу РДГ-6.

3. Продемонструйте на стенді роботу регулятора рівня води у верхньому барабані котла типу ESP-50.

Підпис екзаменатора. : Волошин

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І  ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

Охтирський коледж СНАУ БІЛЕТ № 17

Навчальна дисципліна Автоматика і телемеханіка систем газопостачання
Спеціальність 5.06010113 Курс 4.   Група 43, 44.

Екзаменатор Волошин І.Є.

1. Пояснити конструкцію, принцип дії мікроманометра ММН. Особливості відліку показів.

2. Пояснити монтаж приладу ЄРСУ-2 на барабан котла. Пояснити роботу цього регулятора рівня.

3. На макеті автоматики ГУАБ-20 показати порядок пуску побутового котла у роботу.

Підпис екзаменатора. : Волошин

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І  ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

Охтирський коледж СНАУ БІЛЕТ № 18

Навчальна дисципліна Автоматика і телемеханіка систем газопостачання
Спеціальність 5.06010113 Курс 4.   Група 43, 44.

Екзаменатор Волошин І.Є.

1. Пояснити конструкцію, принцип дії витратоміра рідини і газу з коливальним коліном.

2. Принцип дії газового ротаційного лічильника. Приведення показів лічильника до стандартних умов.

3. На макеті автоматики ГУАБ-20 показати порядок повної зупинки побутового котла.

Підпис екзаменатора. : Волошин

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І  ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

Охтирський коледж СНАУ БІЛЕТ № 19

Навчальна дисципліна Автоматика і телемеханіка систем газопостачання
Спеціальність 5.06010113 Курс 4.   Група 43, 44.

Екзаменатор Волошин І.Є.

1. Поясніть конструкцію, принцип дії турбінного витратоміра ТУРГАС.

2. Поясніть конструкцію, принцип роботи любого пілотного регулятора тиску.

3. На ШРП обладнаному регуляторами РДНК-400 покажіть порядок настроювання запобіжно-запірного клапану на нижню і верхню межі спрацювання.

Підпис екзаменатора. : Волошин

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І  ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

Охтирський коледж СНАУ БІЛЕТ № 20

Навчальна дисципліна Автоматика і телемеханіка систем газопостачання
Спеціальність 5.06010113 Курс 4.   Група 43, 44.

Екзаменатор Волошин І.Є.

1. Поясніть конструкцію, принцип дії двохтрубного дифманометра типу ДТ. Область використання, особливості експлуатації.

2. Конструкція, принцип роботи біметалевого датчика наявності полум’я автоматики побутового газового котла ГУАБ-20.

3. На ШРП обладнаному регуляторами РДНК-400 покажіть порядок настроювання регулятора на необхідний тиск газу.

Підпис екзаменатора. : Волошин