Геодезичні зйомки на місцевості. Поняття про геодезичні мережі

Страницы работы

Содержание работы

Лекція 10. Геодезичні зйомки на місцевості

План лекції:

1.Види геодезичних зйомок та їх класифікація.

2. Поняття про геодезичні мережі.

1.Види геодезичних зйомок та їх класифікація

  Кінцевою метою виконання геодезичних робіт є створення топографічних карт і планів. Їх отримують шляхом зйомки місцевості. Зйомкою називається сукупність вимірів з метою складання карт або планів в заданому масштабі.

Розрізняють контурну ( горизонтальну),вертикальну і топографічну зйомку місцевості. При горизонтальній зйомці на карті або плані зображається тільки ситуація. При вертикальній зйомці визначають висоти точок, за якими зображають рельєф місцевості в горизонталях. Топографічна зйомка являє собою сукупність горизонтальної і вертикальної зйомок, тому на плані або карті зображають об'єкти, контури та рельєф місцевості. Топографічні зйомки, як найбільш повні, є основними.

В залежності від застосовуваних методів і прикладів розрізняють такі види зйомки.    

Окомірні зйомки - це спрощена зйомка з невисокою точністю. Вона може застосовуватися як допоміжна під час інструментальних зйомок дрібного масштабу, так і самостійно під час рекогносцифровки, прив'язки геодезичних пунктів до місцевих предметів та контурів, під час різноманітних попередніх розвідок, у воєнній справі і т.п. Окомірна зйомка є найпростіша. При її виконанні використовується планшет з компасом і візирна лінійка. Можливе застосування приладів полегшеного типу: ручних безрейкових віддалемірів, крокомірів, ручних бусолей і т.п. При поєднанні окомірної зйомки з барометричним нівелюванням отримують топографічний план місцевості.

Бусольна зйомка виконується за допомогою бусолі ( для визначення магнітних азимутів ) та мірної стрічки.

Бусольна зйомка дозволяє отримати контурний план місцевості, але тепер, як самостійна зйомка, практично не застосовується. Інколи вона використовується для зйомки невеликих ділянок місцевості як допоміжна при інших видів зйомки.

Теодолітна зйомка проводиться за допомогою кутомірного приладу - теодоліта і приладу для лінійних вимірювань - стальної мірної стрічки або оптичного віддалеміра. При виконанні зйомки вимірюються горизонтальні кути і віддалі. За результатами зйомки в камеральних умовах будують ситуаційний план з зображенням контурів і місцевих предметів.

Тахеометрична зйомка - це топографічна зйомка. Вона виконується теодолітами-тахеометрами - приладами, що дозволяють виміряти вертикальні і горизонтальні та віддалі. Даний вид зйомки має широке застосування при крупномасштабних зйомках невеликих територій, при виконанні вишукувальних робіт для будівництва різних інженерних споруд і т.п.

В традиційному методі виконання тахеометричної зйомки в польових умовах вимірюють горизонтальні і вертикальні кути, віддалі за допомогою ниткового віддалеміра  теодоліта. В камеральних умовах визначають горизонтальні прокладання ліній, перевищення між точками і висоти зйомочних точок. На основі отриманих даних будують топографічний план.

В останні роки все ширше застосовуються електронні тахеометри, що складаються з кодового теодоліта, електронного віддалеміра і обчислювального обладнання. Безпосередньо в польових умовах отримують горизонтальні прокладення і перевищення, значення яких можуть бути виведені на світлове табло у цифровому виді або записані на магнітні носії. Інформація з магнітних носіїв вводиться в ПЕОМ, де виконується подальша обробка і побудова цифрових карт.

Мензульна зйомка  виконується за допомогою мензули - горизонтального столика і кіпрегеля - спеціального кутомірнонарисного приладу,що має вертикальний круг і оптичний віддалемір.

В процесі мензульної зйомки топографічний план місцевості складається безпосередньо в полі. Це дозволяє порівнювати отриманий план з зображуваною місцевістю, що забезпечує вчасний контроль вимірювань.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Конспекты лекций
Размер файла:
85 Kb
Скачали:
0