Газопроводи. Розміщення вимикаючих пристроїв на зовнішніх газопроводах, страница 2

двоступенева, яка забезпечує споживача газом з двох газопроводів різного тиску середнього і низького, середнього та високого І і ІІ категорії, високого ІІ категорії і низького;

трьохступенева, яка забезпечує споживача газом з трьох газопроводів різного тиску високого І або ІІ категорії, середнього та низького;

багатоступенева, при якій розподіл газу здійснюється по газопроводах чотирьох тисків: високого І та ІІ категорії, середнього та низького.

З’єднання між газопроводами різних тисків, які входять одну систему газозабеспечення, відбувається за допомогою газорозподільних пунктів (ГРП) та газо регуляторних установок (ГРУ). Виключенням є випадок коли з’єднання відбувається за допомогою обвідної лінії на ГРП з використанням запірних пристроїв.

Керують розподілом газу по газопроводам за допомогою вимикаючих пристроїв. Відповідно до ДБН В2.5.-20-2001 на газопроводах  вимикаючі пристрої встановлюють в таких місцях:

на вводах в житлові, громадські та виробничі приміщення або групу суміжних будівель, а також перед установками, які використовують газ і розташовані на зовні (пересувні котли, бітумно-варочні котли і т. п.);

на вводах у ГРП,  на виходах із ГРП при закільцьованих газопроводах у системах із двома та більше ГРП;

на відгалуженнях міжселищних газопроводів до населених пунктів або до підприємств;

на відгалуженнях від розподільчих газопроводів до окремих мікрорайонів, кварталів та окремих груп житлових будинків;

для секціонування розподільних газопроводів середнього та високого тисків для можливості виконання аварійних та ремонтних робіт;  

при перетину водних перешкод двома і більше нитками, або однією ниткою але ширина перешкоди більше 75 метрів. При цьому на закільцьованих газопроводах вимикаючі пристрої, слід придбачати на обох берегах, а на тупикових одониткових газопроводах – на одному березі до переходу (по ходу газу);

при перетину залізниці, яка віднесена до загальної мережі й автомобільних доріг І і ІІ категорії, вимикаючі пристрої слід розташовувати:

а) на закільцьованих газопроводах – по обидва боки переходу на відстані не більше 1000 м від переходу;

б) на тупикових газопроводах – не більше 1000 м до переходу (по ходу газу);

перед територіями промислових або інших підприємств.

Вимикаючі пристрої допускається не придбачати:

на підприємствах після ГРП, якщо вони мають одностороннє живлення газом;

на перетині залізничних колій загальної мережі та автомобільних доріг І і ІІ категорії при наявності вимикаючого пристрою, на відстанях від шляхів не більш 1000 м, що забезпечує припинення подачі газу на ділянці перетину.

Вимикаючі пристрої  на зовнішніх газопроводах слід розміщувати в колодязях, наземних негорючих шафах або огорожах, а також на стінах будинків. Допускається без колодязна підземна установка вимикаючих пристроїв, які приєднуються зварюванням, призначених для без колодязної установки і які не потребують технічного обслуговування. Розміщення вимикаючих пристроїв слід придбачати в доступному для обслуговування місці і на відстані не менше 2 м від лінії забудови або огорожі території підприємства. В колодязях слід придбачати компенсуючи пристрої, що забезпечують монтаж і демонтаж запірної арматури.

Вимикаючі пристрої, передбачені для установки на стінах будинків, слід розміщувати на відстанях від дверних і віконних отворів, які відчиняються, не менше, м:

-  для газопроводів низького тиску по горизонталі – 0,5;

-  для газопроводів середнього тиску по горизонталі – 1,0;

-  для газопроводів високого тиску до 0,6 МПа по горизонталі – 3,0.

При розташуванні вимикаючих пристроїв на висоті більш 2,2 м слід передбачати площадки з негорючих матеріалів і східці. Відстань вимикаючих пристроїв від ГРП не менше 5 м і не більше100 м (на прибудованих до 5 м).