Газопостачання населеного пункту Хмельницької області з розташованими в ньому промисловими підприємствами (завод будматеріалів і текстильна фабрика)

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Гідравлічний розрахунок веду в формі таблиці (дивись таблицю 2.11)

 Ділянки

Номі-

нальна витрата

газу ΣVном, м3/год

Кількість квартир

N, шт

Коефі-цієнт

Ksim

Розрахун-

кова

витрата

газу

ΣVр,

м3/год

Геоме-трич-

на дов-

жина

Lg, м

Над-бав-

ки

a, %

Розра-

хунко-

ва дов-жина

Lр, м

Діаметри

Dу, мм

Питома втрата тиску R, Па/м

Втрата тиску

DР,Па

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

1-2

113,92

20

0,280

8

50

2-3

113,92

20

0,280

14,2

32

3-4

113,92

20

0,280

6,5

32

4-5

85,44

0,300

0,75

32

5-6

56,56

0,340

11

25

6-7

28,48

0,400

0,75

20

7-8

14,24

0,430

3

20

8-9

10,68

0,480

3

20

9-10

7,12

0,560

3

20

10-11

3,56

0,700

2,25

20

11-12

3,56

0,700

1,5

15

12-13

3,56

0,700

1

15

Всього

Таблиця 2.11-Гідравлічний розрахунок внутрішньобудинкових газопроводів

Сумарний гідравлічний опір газопроводів ΣDРт=339,12 Па.

Гідростатичний тиск Рг, Па, для вертикальних ділянок газопроводу визначаю по формулі

                            Рг= ±g∙h∙(rп-rг),                                             (2.28)

де g - прискорення вільного падіння, g=9,81 м/с2;

     h - різниця геометричних відміток вертикальних ділянок газопроводу, м, h=3 м;

    rп, rг - густина відповідно повітря і газу, кг/м3, rп=1,2 кг/м3, rг=0,7 кг/м3.

Рг= 9,81∙15∙ (1,2-0,7) = 73,58 Па.

Таким чином, значення тиску газу перед газопальниковим пристроєм складає: Р=DРт+DРл+DРкг =339,12+100-73,58=565,54 Па.

          Тиск газу достатній для роботи газового приладу.

Залежно від вологості газу, що транспортується, вони можуть бути більшій ємкості — для вологого газу і меншою — для сухого газу. Залежно від величини тиску газу їх розділяють на конденсатосборники низького, середнього і високого тиску.

Конденсатосборник низького тиску є ємкістю, забезпеченою дюймовою трубкою. Як і у гидрозатвора, ця трубка виведена під килим і закінчується муфтою і пробкою. Через трубку видаляють конденсат, продувають газопровід і заміряють тиск газу.

Експлуатація конденсатосборш|псов низького тиску і гідравлічних затворів в умовах низьких температур представляє певні труднощі.

У багатьох газових господарствах упроваджена установка для відкачування конденсату УОКР-04 (мал. 38), яка входить до складу комплекту аварійно-ремонтної машини. Насос (БКФ-4) 3 кріпиться до підстави штатива 2 трьома болтами. Штатив складається з підстави, двох доладних стійок і чотирьох ніжок, що забираються, 8. Для підключення установки у штатива розсовують до упору стійкі і висувають ніжки. Один кінець всмоктуючого рукава 1 під'єднують до всмоктуючого патрубка насоса, іншою опускають через стояк до дна конденсатосборника. На кінці всмоктуючого рукава є приймальний клапан. Насос під'єднують до балона через нагнітальний рукав 4, після чого відкривають вентилі 5 і 7 і гойданням ручки приводять установку в дію. Всмоктування конденсату відбувається через приймальний клапан рукава, а нагнітання — через нагнітальний клапан насоса. Рідина, що нагнітається, поступає в балон по рукаву. У нагнітальному рукаві є прозора вставка, через яку можна спостерігати за надходженням конденсату в балон.

Конденсатосборникі середнього і високого тиску по конструкції декілька відрізняються від конденсатосборников низького тиску. У них є додаткова захисна трубка, а також кран на внутрішньому стояку Отвір в ^^рхней частині стояка служить для вирівнювання гльлек;:: газу г ~~"">яке і футлярі. Якби отвору не було, то конденсат під тиском газу постійно заповнював би стояк. При знижених температурах можливі замерзання конденсату і розрив стояків.

Під дією тиску газу відбувається автоматичне відкачування конденсату.

При закритому крані газ надає протидія на конденсат, який під дією своєї маси опускається вниз. При відкритті крана протидія припиняється і конденсат виходить на поверхню. Чим більше тиск газу, тим швидше і краще буде спорожнятися конденсатосборник.

якою приварено відведення діаметром 20 мм. Трубка для відкачування води проходить через продувочный стояк. Підключення плечей гидрозатвора на різних рівнях забезпечує одночасне відключення газопроводу і продування газу. В цьому випадку досить залити водою тільки нижню частину горщика і вивернути пробку для продування газу.

Конденсатосборникі. Досвід експлуатації підземних газопроводів показує, що в них часто виявляють воду і конденсат. У складі конденсату переважає вода, яка виділяється з вологих газів при [пониженні їх температури. Крім води з газу конденсуються важкі вуглеводні. Іноді в газопроводах виявляють воду, що залишилася в них при виробництві будівельних робіт. Для збору і видалення конденсату і води в низьких точках газопроводів споруджують конденсатосборники (мал. 37).

Мал. 37. Конденсатосборникі:

а — високого тиску; б — низького тиску; 7 — кожух; 2 — внутрішня трубка; 3 — контакт; 4 — контргайка; 5 — кран; 6 — килим; 7 — пробка; 8 — прокладка; 9 — муфта; 10 — подушка під килим залізобетонна; // — електрод заземлення; 12 — стояк; 13 — корпус

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Курсовые работы
Размер файла:
779 Kb
Скачали:
0