Газопостачання котелень. Газопальникові пристрої. Будова і конструкція пальників та форсунок, страница 3

Схемою газопроводів передбачено встановлення контрольно-вимірювальних приладів для вимірювання тиску газу на вводі в котельну і величини тиску газу перед кожним котлом і кожним пальником. Прилади розташовують в місцях зручних для спостереження за ними. На вводах до приладів встановлюють вимикаючі пристрої.

Прокладання газопроводів в котельні – відкрите. Забороняється перетин газопроводами вентиляційних каналів і шахт, повітропроводів і газоходів.

 Відстань від газопроводів до електричної проводки  не менше 25 см, від скритої – не менше 5 см, при перетині – не менше 10 см. Відстань від газопроводу до електрощітової  не менше 50 см.

Як що запірно-регулююча арматура встановлена вище 2 м, то будується площадка для обслуговування з негорючого матеріалу.

З’єднання труб зварне, крім запірно-регулючої арматури. Приєднання труб до магістральної труби не ближче 50 мм від шва. Для газопроводів застосовують безшовні та зварні сталеві труби з мало вуглецевої сталі. Безшовні труби для великих діаметрів використовують гарячекатані, а для малих діаметрів – холоднокатані або холоднотянуті.

3.Загальні відомості та класифікація газових пальників

Пальник – це  пристрій призначений для подачі газу до місця спалювання, змішування його з повітрям, забезпечення стабільного спалювання і регулювання горіння.

По способу змішування газу з повітрям пальники бувають:

-  без попереднього змішування;

-  з частковим змішуванням;

-  з повним змушуванням.

По будові – дифузійні, інжекційні, змішувальні і комбіновані (газомазутні).

По тиску: низького і середнього.

Низького – тиск газу до 500 мм в. ст. (5 кПа),

                    тиск повітря до 100 мм в. ст. (1 кПа).

Середнього – тиск газу 500 – 15000 мм в. ст.(5 – 150 кПа)

                       тиск повітря 100 – 300 мм в. ст.. (1 – 3 кПа)

До основних характеристик газопальникових пристроїв можна віднести такі величини:

1)  теплову потужність (розрізняють номінальну, максимальну і мінімальну), вимірюється в кВт;

2)  коефіцієнт граничного регулювання теплової потужності – відношення максимальної теплової потужності до   мінімальної;

3)  коефіцієнт робочого регулювання – відношення номінальної теплової потужності до мінімальної;

4)  тиск газу і повітря перед пальником;

5)  тиск (розрідження) в камері спалювання;

6)  коефіцієнт надлишку первинного повітря – показує, яка частина від теоретично необхідної для спалювання газу кількості повітря подається у пальник;

7)  коефіцієнт надлишку вторинного повітря – показує , яка частина від теоретично необхідного для спалювання газу кількості повітря подається безпосередньо у зону спалювання;

8)  коефіцієнт інжекції – відношення кількості первинного повітря до витрати газу (розрізняють об’ємний і масовий коефіцієнти).

Крім вказаних параметрів, роботу газопальникових пристроїв характеризують діаметр сопла та інші геометричні розміри пальника.

4.  Будова і конструкція пальників та форсунок.

Дифузійні пальники є найбільш прості за конструкцією газопальникові пристрої. Вони являють собою металеву трубу з просвердленими по її довжині отворами. Газ витікає з отворів, а необхідне для спалювання повітря (в якості вторинного) надходить безпосередньо у повній кількості з навколишнього середовища. Процес змішування газу з повітрям, тобто утворення газоповітряної суміші, її спалювання відбувається одночасно у місці виходу газу із пальника. Як правило, це пальники з невеликими витратами газу.

До переваг дифузійних пальників відносяться малогабаритність і простота конструкції, зручність і безпечність в експлуатації, висока стійкість полум’я, широкий діапазон регулювання теплової потужності.

Недоліками є підвищений коефіцієнт надлишку повітря, деяке виділення продуктів неповноти спалювання. Довгий факел вимагає необхідності великого об’єму топкової камери.

Інжекційні пальники, це пальники в яких необхідне для спалювання палива повітря поступає повністю (а1>1)    або частково (а1<1)    як первинне. Відповідно інжекційні пальники поділяють на 2 групи в залежності від величини коефіцієнту надлишку первинного повітря (а1).

Надходження повітря у пальник відбувається за рахунок кінетичної енергії струменя газу, який витікає із сопла. Порівняно з дифузійними пальниками інжекційні мають меншу довжину факелу полум’я.

В інжекційних пальниках з а1>1 газ, який витікає з сопла з великою швидкістю (десятки м/с), засмоктує в інжектор з навколишнього середовища повітря у такій кількості, що забезпечує повноту його згорання. Тобто вторинне повітря повністю відсутнє, і процес спалювання газу відбувається за кінетичним принципом.