Встановлення газових кухонних плит

Страницы работы

Содержание работы

5.3 Встановлення газових кухонних плит

Installation of kitchen gas ranges

Найголовніше - вентиляція

Вимоги до вентиляції приміщень викладені у чин­них нормах. Об'єм вентиляційного повітря для кухні із зовнішнім вікном, обладнаної газовою кухонною плитою, повинен становити не менш ніж 70 м3/год. Рекомендується встановлювати вентиляційні при­строї, які б уможливлювали періодичне збільшен­ня потоку повітря, що видаляється із кухні під час користування плитою до, щонайменше, 120 м3/год. У помешканнях, обладнаних газовими приладами з природним відведенням продуктів згорання мож­на застосовувати тільки природну вентиляцію або так звану врівноважену припливно-витяжну венти­ляцію.

Свіже повітря інфільтрується до помешкань зна­двору крізь щілини у вікнах і спеціальні над- і під­віконні дефлектори (навіювачі).

Надходження внутрішнього повітря до кухонних приміщень повинно забезпечуватися отворами у нижній частині дверей або щілинами між нижнім краєм дверей і підлогою чи порогом.

Видалення повітря із кухні має забезпечуватись витяжними отворами у верхній частині стіни, приєд­наними до вертикальних вентиляційних каналів

          Припливна вентиляція у кухнях з вікнами підвищеної щільності

До приміщень із сучасними щільними вікнами не надходить достатній об'єм повітря, необхідний для спалювання газу і для вентиляції. Інтенсивність по­вітрообміну при закритих вікнах такого типу не пе­ревищує 0,1 обмін/год.

В Німеччині у проектах систем опалення помеш­кань кратність повітрообміну приймають переважно у межах 0,5 - 0,7 обм./год. У проекті природної вен­тиляції приймають, що будинок споруджується як щільний, а свіже повітря буде надходити приплив­ними отворами з регульованою пропускною здат­ністю залежно від актуальних кліматичних умов. Щільні вікна, які сьогодні масово встановлюють, у частково відкритому положенні пропускають надто багато повітря, а у закритому положенні — аж над­то мало. У такому випадку в кухонних приміщеннях слід обов'язково встановити спеціальні регульова­ні навіювачі повітря, які дадуть змогу забезпечува­ти принаймні 1 обм./год.

Об'єм кухні з газовою плитою (та з газовою духо­вкою) повинен становити щонайменше 20 м3.

У Західній Європі на кожний 1 кВт встановленої по­тужності газового приладу повинно припадати 6 см2 активної поверхні навіювача. Найменша допустима площа навіювача повинна становити 100 см2.

На рисунку 5.1 відображено приклад розташування підвіконних навіювачів, крізь які зовнішнє повітря потрапляє до кухні.

Рис. 5.1 Надходження вентиляційного повітря у кухню крізь підвіконний навіював

а)         навіювач розташований за калорифером;

б)        регульований навіювач з виходом повітря угорі

Можна також забезпечити над­ходження повітря із сусіднього приміщення, оснащеного навіювачем (рис.5.2), — достатньо лише при­близно на 1,5 см підрізати знизу двері.

Рис. 5.2 Надходження вентиляційного повітря у кухню із суміжного приміщення 1 - підрізані двері; 2 - решітка припливної вентиляції;

3- решітка витяжної вентиляції;

4- вентиляційний піддашок;

5- газова кухонна плита з духовкою

Нині на ринку вже з'явилися вікна з мікрощілинами, що уможливлюють часткове надходження сві­жого вентиляційного повітря навіть у разі закри­тих вікон.

                           Встановлення газових кухонних плит

Приєднання газової кухонної плити (як і інших га­зових приладів) повинен виконувати фахівець-монтажникі з відповідними повноваженнями (допуска­ми). Він зобов'язаний:

•  ознайомитися з технічними даними, наведеними на заводській табличці плити, та інформаційними ярликами ("наліпками");

•  перевірити придатність газового приладу до виду газового палива;

•  з'ясувати придатність електричної системи приладу до взаємодії із захисним проводом (нульовим);

•  визначити ефективність роботи припливно-витяж­ної вентиляції у кухні;

•  перевірити щільність арматури і з'єднань;

•  ознайомити користувача з правилами обслугову­вання і експлуатації;

•  видати користувачеві протокол приєднання.
Місце для газової плити слід вибрати так, щоб ко­ристувач мав вільний доступ до всіх елементів, які потребують обслуговування. Для з'єднання газової плити з газопроводом використовується штуцер (пра­вий або лівий) діаметром 1/2"(рис. 3а - 3 або 4). Не­ використаний штуцер закривають заглушкою. Елек­троживлення газової плити забезпечують: провід довжиною близько 1,5 м, вилка (2) та розетка для приєднання захисного проводу. Регульовані ніж­ки (1) плити служать для точного горизонтального виставлення газової плити.

Розетку для приєднання до електросистеми 220 В слід монтувати в доступному місці, устаткувавши її захисним болтом. В жодному разі не можна вста­новлювати розетку над газовою плитою (рекомен­доване місце встановлення — на віддалі щонаймен­ше 65 см).

    Рис.5. 3  Приєднання газової плити до газопроводу

а)          розташування з'єднувальних труб;

б)         підключення до газової системи за допомогою гнучкого
             швидкісного з'єднання

Приєднання газової кухонної плити за допомогою швидкого гнучкого з'єднання

Похожие материалы

Информация о работе