Водяна пара, витікання та дроселювання газів і пари. Способи розповсюдження тепла, страница 4

Носіями всякого випромінювання є електромагнітні коливання різної довжини. Від їх довжини поділяють різні проміні – рентгенівські, ультрафіолетові, інфрачервоні і т. п. Носіями тепла є інфрачервоні проміні. Різні тіла мають різні властивості поглинати та випромінювати променеву енергію. Тіла які повністю поглинають променеву енергію називають абсолютно чорними тілами , частково поглинають – сірі, і не поглинають білі тіла.

Кількість енергії , яку випромінює одиниця поверхні абсолютно чорного тіла в одиницю часу визначається законом Стефана – Больцмана:

Е = σ0·           (3.8)

де  σ0 – коефіцієнт випромінювання абсолютно чорного тіла,σ0 =5,67.

Якщо  прийняти σ – коефіцієнт випромінювання сірого тіла, то його можливо визначити так: σ0·ε = σ, де ε – ступінь чорноти сірого тіла.

---------------------------

Всі теплообмінні апарати за принципом дії поділяють на:

-  рекуперативні,

-  регенеративні,

-  змішувальні.

В рекуперативних теплообмінниках передача тепла відбувається безперервно від гарячого тіла холодному кріз відокремлюючу стінку. При цьому має велике значення величина поверхні нагріву та режим руху середовища. По напрямку потоку теплоносіїв вони поділяються на прямоточні, противоточні, перехресні і зі складним током.

В регенеративних теплообмінниках передача тепла відбувається за рахунок того, що гаряче тіло заповнює якийсь об΄м, нагріває його поверхню і виходить, а на то мість, заходить холодне тіло і отримує тепло від гарячої поверхні.

В змішувальних апаратах нагрів тіла відбувається за рахунок тепла , яке віддається гарячим тілом під час їх змішування (деаератори).

Охтирський технікум СНАУ

ЛЕКЦІЯ № 4

(Тематична)

Навчальна дисципліна – ГКА.

Тема лекції: Призначення, класифікація та принципова схема

                     котельної установки. Водогрійні котли.

Для студентів ІІІ курсу, спеціальність 5. 092123.

Тривалість – 63 хв.

План

викладення  лекційного матеріалу

1.Призначення та класифікація котельних установок.

2 Принципова схема котельної установки.

3.Складові котельної установки..

4.Призначення і будова водогрійних котлів.

5. Чавунні секційні водогрійні котли та котли зі сталі.

Викладач: Пугачов О.О.

Розглянуто і схвалено на засіданні предметної циклової

 комісії спеціальних дисциплін (спеціальність 5. 092123)

протокол №від „     „                2004 р.

Голова циклової комісії                      Пугачов О.О.

1.Призначення та класифікація котельних установок.

Котельними установками називається комплекс обладнання, призначеного для перетворення хімічної енергії полива в теплову енергію з метою одержання гарячої води або пари.

Взалежності від призначення  котельні установки поділяють на:

-  опалювально –виробничі,

-  опалювальні,

-  виробничі (енергетичні).

 Основу котельної установки є котел (котлоагрегат). Самі котли класифікуються за такими ознаками:

-  по матеріалу конструкції – чавунні і сталеві,

-  по характеру теплоносія який виробляється – водогрійні і парові,

-  по аеродинамічному режиму топки – з розрідженням в топці і з наддувом,

-  по переміщенню продуктів згоряння і води – газотрубні ( гарячі гази проходять в трубах, а поза ними вода), водотрубні (вода рухається в трубах, а поза гарячі гази), і змішаної конструкції (водо-газотрубні),

-  по конструктивним особливостям – циліндричні, горизонтально-водотрубні, вертикально-водотрубні.

-  по характеру циркуляції робочого тіла – з природною циркуляцією і примусовою циркуляцією,

-  по тиску – низького тиску – до 0,07мПа (0,7кГс/см2), середнього – від 0,07мПа до 3,9мПа, високого від 3,9мПа до 14мПа і надвисокого – тиск вищий за 14мПа,

-  парові – по паропродуктивності: малої до 100 тон пари за годину і середньої від 100 до 160 тон за годину,

-   водогрійні  по теплопродуктивності.