Водопостачання. Джерела водопостачання і вимоги до якості води. Норми споживання води, страница 2

3.1.1. Вимоги до якості води

Для оцінки якості води використовують фізичні, хімічні і бактеріологічні показники.

До фізичних показників відносять: температуру води, наявність в ній зависших часток, колір, запах і смак.

Температура питної води вважається оптимальною, якщо вона знаходиться в межах 7-10°С.

Наявність зависших часток призводить до мутності води і визначається вона ступеню прозорості. Гранично допустима концентрація зависших часток у питній воді – 2 мг/л.. На водопровідних станціях прозорість води визначають по «хресту» або по «шрифту». Для питної води норми прозорості: по «хресту» - 300 см, по «шрифту» - 30 см.

Колір води в основному залежить від наявності в ній колоїдних органічних домішок. Колір визначають шляхом порівняння  проби з еталонами. Визначається колір в градусах. Для питної води колір не більше 20°.

Запах і смак оцінюють по 5-и бальній шкалі. Питна вода повинна мати інтенсивність запаху і смаку не більше 2-х балів.

До хімічних показників відносять: жорсткість, активність концентрації водьних іонів, наявність у воді сульфідів і хлоридів та розчинених газів і заліза.

Жорсткість води характеризується сумарним складом в ній солей кальцію і магнію.

Вода для господарсько-питних потреб  в нормальних умовах може мати загальну жорсткість не більше 7 мг-екв/л. Допустима жорсткість води для промисловості встановлюється в залежності від конкретного призначення води. Так, наприклад, для сучасних парових котлів жорсткість живильної води не повинна перевищувати 0,1 мг-екв/л.

Активна концентрація  іонів водню є показником, який характеризує ступень кислотності або лужності води. В залежності від складу домішок вода може мати кислу, нейтральну або лужну реакцію. Реакцію води визначають показником рН. Для питних потреб вважається придатною вода з рН = 6,5 – 9,5.

Розчинені гази в природній воді в більшості випадків це СО2, О2 і в деяких підземних водах сірководень – Н2S. Наявність всіх цих газів надають воді високу корозійну активність і тому небажані в в технічній воді.

Бактеріологічними показниками визначають загальне число бактерій  та кількість кишкових паличок, які містяться в 1 мл води.

Для питної води число мілілітрів в яких знаходиться одна кишкова паличка не менше 300.

3.1.2. Норми споживання води

Для визначення кількості води, яка має бути подана водопроводом, що проектується, треба знати:

-  види і кількість споживачів з урахуванням перспективного плану розвитку населеного пункту та промисловості;

-  розрахункові норми споживання води кожним видом споживачів;

-  режим споживання води протягом доби.

Нормою водоспоживання прийнято вважати кількість води, яка в середньому витрачається споживачем на протязі доби.

Зрозуміло що процес відбору води з водопроводу населенням носить випадковий характер. Крім того, кількість води, яку витрачає людина за добу залежить від багатьох факторів. На споживання води впливає пора року, ступень сантехнічного благоустрою  житла, величина населеного пункту і багато інших чинників. На основі багаторічних статистичних даних розроблені середньодобові норми господарсько-питного водоспоживання з урахуванням сантехнічного обладнання будівель. Норми задаються в л/добу, наприклад для населеного пункту 3 тис. – 5 тис. населення:

        Обладнання будинків                                           л/добу

Водокористування з водорозбірних колонок ……………     30 – 50

Внутрішній водопровід, каналізація, без ванн……………   125 – 160

Те саме, з ваннами і місцевими водонагрівачами…………  160 – 230

Те саме, з централізованим гарячим водонагрівачем …….  230 – 350

Витрати води промисловими підприємствами визначаються за їхніми заявками, відповідно до технологічних розрахунків.

Витрати води на благоустрій населених пунктів також нормується. Витрати води на одне поливання вулиць і тротуарів з поліпшеним покриттям становить 0,3 – 0,5 л/м2, зелених насаджень – 3 – 4 л/м2, газонів і квітників – 4 – 6 л/м2.

Витрати води населеним пунктом надзвичайно нерівномірні як протягом року, так і протягом доби. Для проектування водопровідних споруд  треба знати розподіл витрати води в окремі години доби.Визначити точно погодинну кількість води , яку витрачають окремі водоспоживачі, здебільшого неможливо. Тому  складають загальний добовий графік витрат води всього населеного пункту в цілому по статистичним даним аналогічних населених пунктів, тобто задаються режимом водоспоживання.