Висвітлення питань роботи з сучасними газосигналізаторами, страница 6

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ

- Блок індикації та датчики мають звукову та світлову сигналізацію про наявність несправностей і про перевищення заданих порогових значень.

- Панель управління блоку індикації відображає як поточний стан сигналізатора в цілому (кількість і типи підключених датчиків, наявність несправностей і перевищення порогів, стан реле в блоці індикації), так і стан будь-якого з датчиків на вибір (тип, поточні показання, встановлені порогові значення, наявність несправностей і перевищення кожного з порогових значень).

- Блок індикації має три вбудованих реле для керування зовнішнім устаткуванням, що забезпечують блокування зовнішнього обладнання при непрацюючому сигналізаторі, перевищення Порога-1 і Порога-2.

- Блок індикації може бути підключений до персонального комп'ютера для перегляду, накопичення, архівування всієї інформації. Програмне забезпечення постачається з сигналізатором.

- До блоку індикації підключаються до чотирьох двопровідних ліній зв'язку з датчиками. До кожної лінії підключаються до 4-х датчиків у будь-якому поєднанні. Довжина лінії до 300 м. Допускаються відгалуження від лінії до датчиків довжиною до 10 м.

- Кожен з датчиків після підключення до лінії працює автономно: датчики виконують самодіагностику, вимірюють контрольований параметр, відображають результати вимірювання на вбудованих РКІ, перевіряють перевищення заданих порогів і сигналізують про наявність перевищення. За запитом блоку індикації кожен з датчиків передає повну інформацію про свій стан. Настройки датчиків зберігаються в самих датчиках. При зміні датчиків не потрібно переналагодження сигналізатора.

- Для кожного датчика задані два пороги спрацювання сигналізації, які можуть змінюватися користувачем.

Таблиця 5.1.2 Типи виконання сигналізаторів газу «Дозор»

Позначення

Вимірюваний параметр контрольованого середовища

Особливість

функціонування

Область

застосування

«ДОЗОР-И»

залежить від використовуваних в його складі датчиків (на замовлення)

сукупність блоку індикації і змінної кількості (від 1 до 16) підключених до нього датчиків різних виконань (М, П, CO, Т)

багатоканальний

сигналізатор газу

і індикатор температури

«ДОЗОР-БПС»

залежить від використовуваного в його складі датчика (на замовлення)

сукупність блоку живлення і сигналізації і підключених до нього датчиків одного з виконань (М1, П1)

одноканальний

сигналізатор газу

«ДОЗОР-М»

концентрація (об'ємна частка) метану в повітрі

опитуваний

(Повідомлення свого стану в лінію підключення тільки на вимогу)

багатоканальні

або одноканальні сигналізатори

«ДОЗОР-П»

концентрація (об'ємна частка) пропану в повітрі

опитуваний

(Повідомлення свого стану в лінію підключення тільки на вимогу)

багатоканальні

або одноканальні сигналізатори

«ДОЗОР-CO»

масова концентрація чадного газу (оксиду вуглецю CO) в повітрі

опитуваний

(Повідомлення свого стану в лінію підключення тільки на вимогу)

багатоканальні

або одноканальні сигналізатори

«ДОЗОР-М1»

концентрація (об'ємна частка) метану в повітрі

не опитували

(Сигналізація по лінії підключення без опитування)

спрощені

одноканальні

сигналізатори

«ДОЗОР-П1»

концентрація (об'ємна частка) пропану в повітрі

не опитували

(Сигналізація по лінії підключення без опитування)

спрощені

одноканальні

сигналізатори

«ДОЗОР-Т»

індикація температури

опитуваний

(Повідомлення свого стану в лінію підключення тільки на вимогу)

багатоканальні

або одноканальні сигналізатори