Вимірювання горизонтальних кутів в геодезичних мережах згущення, страница 2

Юстировку (виправлення) роблять шляхом зсуву об'єктива центрира, розташованого в нижній частині хвостовика теодоліта, за допомогою юстированих гвинтів.

Для перевірки компенсатора теодоліт установлюють на штативі так, щоб один з піднімальних гвинтів підставки був розташований у напрямку візування. Приводять пухирець циліндричного рівня на алідаді горизонтального кола на середину. Нахиляють теодоліт піднімальним гвинтом підставки в напрямку візування на 4-5 розподілів рівня. Після цього перевіряють правильність установки теодоліта по двох інших піднімальних гвинтах. Наводять зорову трубу на предмет і відраховують по вертикальному колу. Потім нахиляють теодоліт на 4-5 розподілів рівня у зворотному напрямку, тобто убік спостерігача, і знову відраховують по вертикальному колу.

Різниця звітів, отримана при нахилах теодоліта у двох протилежних напрямках, не повинна перевищувати 0,1’. У випадку більшої різниці звітів теодоліт вимагає ремонту в оптико-механічній майстерні. Крім виконання перевірок, кожний теодоліт перед початком роботи повинен  бути досліджений.

Шкаловой мікроскоп складається з рівномірної шкали штрихів і мікроскопа. На мал. 249 показано поле зору шкалового мікроскопа теодоліта Т5.

У верхньому вікні поля зору шкалового мікроскопа з буквою «В» видно зображення шкали й розподілів вертикального кола, у нижньому з буквою «Г» - зображення шкали й розподілів горизонтального кола. Один розподіл кола ділиться шкалою на 60 частин. Ціна розподілу шкали дорівнює 1’. Частки розподілів оцінюють на око до 0,1’.

Звіти по колах у поле зору шкалового мікроскопа будуть по горизонтальному колу 174° 55,0', по вертикальному — 2° 05,2'.

Перед відлічуванням по вертикальному колу сполучають кінці пухирця контактного рівня.

Теодоліт 2Т5К відрізняється від теодоліта 2Т5 тим, що замість рівня при вертикальному колі він постачений спеціальним пристроєм - маятниковим компенсатором із призмою, що забезпечує автоматичне приведення відлікового індексу до обрію при відхиленні вертикальної осі теодоліта від прямовисного положення в межах ±3'.

2. Перевірки та основні дослідження теодолітів

Перевірки теодолітів зводяться до досягнення основних умов, що випливають із геометричної схеми кутомірного приладу. Вони супроводжуються регулюваннями за допомогою виправних і регулювальних гвинтів. Деякі частини приладу закріплюються наглухо. Якщо взаємне положення цих частин порушено, то регулювання може бути виконана тільки в майстерні. Жени кола супроводжується зміною кольору тла. Блакитне тло вказує на зображення вертикального кола, зелений - горизонтального кола. Контактний рівень при алідаді вертикального  кола   розташований  у   лівій   стійці   стовпчика.

Теодоліт 2Т5 (мал. 245) призначений для виміру горизонтальних кутів із середньою квадратичною погрішністю одним прийомом 5", а вертикального - з погрішністю 10''. Він має повторювальну систему осей. Так само, як у теодоліта 2Т2, відлікова система двохканальна. Зображення вертикального кола відтінено блакитним тлом, а горизонтального - жовто-зеленим. Контактний рівень при алідаді вертикального кола розташований у лівій стійці стовпчика.

Скляні кола теодоліта розділені через 1° і оцифровані від 0 до 359. Звіти по колах роблять за допомогою шкалового мікроскопа, розташованого поруч із окуляром зорової труби. Обчислення по колах за допомогою відлікових пристосувань у вигляді оптичного мікрометра й шкалового мікроскопа.

Оптичний мікрометр - відлікове пристосування, дія якого засновано на властивості оптичних деталей при їхньому повороті зміщати минаючі через них промені світла паралельно первісному напрямку. На відміну від шкалового мікроскопа в оптичному мікрометрі зображення розподілів лімба переміщається в процесі виміру щодо нуль-пункту мікрометра.

Оптичні мікрометри складаються із двох основних частин:

1)  оптичних деталей, названих компенсаторами й призначених для зсуву світлових променів, що йдуть від відлічуваної шкали;

2)  шкали мікрометра, призначеної для виміру повороту або зсуву  компенсаторів

Обидві частини з'єднані таким чином, що забезпечено їхнє погоджене переміщення.

Оптичний мікрометр з'єднаний з мікроскопом для обчислення часток розподілів кіл.

Розрізняють оптичні мікрометри із площиннопаралельною пластинкою й клинові оптичні мікрометри, у яких для утворення повітряної площиннопаралельної пластинки застосовані оптичні клини.

Поле зору мікроскопа оптичного мікрометра теодоліта 2Т2 показано на мал. 248.

Перед відлічуванням по горизонтальному колу рукояткою мікрометра сполучають верхнє й нижнє зображення подвійних штрихів горизонтального кола, розташованих у центральному вікні поля зору мікроскопа (див. мал. 248) і розмежованих розділовою лінією. Число градусів і десятки мінут відраховують у верхнім вікні. При цьому градуси відраховують тільки в межах допоміжної шкали, що має цифри від 0 до 5 і розташованої в нижній частині вікна. Цифра, розташована під числом градусів, показує десятки мінут. Одиниці мінут, десятки, одиниці й частки секунд відраховують у бічному вікні по шкалі мікрометра. Ціна розподілу шкали відповідає одній секунді. Відлік по горизонтальному колу, видимий у поле зору мікроскопа (див. мал.248), дорівнює 17° 25' 27".

Перед відлічуванням по вертикальному колу сполучають кінці пухирця контактного рівня.