Вимірювання відстаней в геодезичних мережах згущення, страница 2

Базисний штатив із цілком 4 (див. мал. 97). При вимірі лінії крапками, що фіксують кінці підвішеного й розтягнутого дроту, служать перетинання штрихів на голівках цілин, розташованих на штативах. Цілина складається з металевого циліндра, що входить у підставку. Підставка закінчується круглим диском, припасованим до верхньої площини голівки штатива. На напівсферичній голівці металевого циліндра нарізані пересічні під прямим кутом штрихи. При розміщенні штативів один штрих установлюється уздовж лінії, а інший перпендикулярно до неї й служить покажчиком для обчислення по шкалі дроту. На підставці цілини є бічні гвинти, що дозволяють установлювати цілину точно в прямовисне положення.

Рейка для нівелювання цілин 5 (див. мал. 97). Рейка має довжину 1,5 м; розподілу на чорній стороні рівні 10 мм, на червоної 11 мм, підпису розподілів починаються з нуля. Для  установки рейки  в стрімке положення є круглий рівень.

Термометр - пращ. Він служить для  виміру температури повітря на рівні підвішеного дроту.

3.  Довжиномір АД1М

Довжиномір ПЕКЛО1М призначене для виміру відстаней від 50 до 500 м з відносними погрішностями не більше 1:10 000 при використанні вантажу в 15 кг і 1 : 5000 при натягу дроту динамометром.

Принцип виміру відстані довжиноміром складається у визначенні за допомогою мірного диска довжини сталевого дроту, натягнутої   між кінцями вимірюваної лінії.

Комплект довжиноміра складається з вимірювального блоку, бобіни із дротом, двох штативів із цілинами, двох блокових штативів, двох знімних шкал і гирі масою 15 кг. Сталевий дріт має діаметр 0,8 мм і довжину 500 м.

Вимірювальний блок довжиноміру (мал. 297) складається з мірного диска 1, ув'язненого в дюралюмінієвий кожух, рахункового механізму 7 і гальмового пристрою 6, за допомогою якого закріплюють мірний диск у момент відрахування

по приладу. За допомогою двох напрямних роликів 4 з гострими струмками дріт, уведений у вимірювальний блок через вирізи 2, направляється на мірний диск і обхоплює його. Гвинтом 6 закріплюють мірний диск у момент відлічування по приладу. Зіткнення дроту із крапками, між якими виробляється прокат диска, забезпечується двома фіксаторами 3. З мірним диском жорстко скріплена кругова шкала 8, по якій відраховують точне значення відстані. Вимірювальний блок переносять за допомогою ручки 5.

Рахунковий механізм представляє собою східчастий лічильник, пов'язаний з мірним диском зубчастою передачею. Ємність лічильника дорівнює 1000 м. безпосередньо по лічильнику відраховують сотні, десятки метрів, метри й дециметри, а по круговій шкалі - сантиметри й міліметри (мал. 298). Для гальмування мірного диска в момент відлічування служить гальмовий пристрій.

Схема виміру довжини лінії довжиноміром АД 1 М показане на мал. 299. Виміру роблять у наступному порядку:

а)           за допомогою оптичних центриров центрують штативи 6 із цілинами  над крапками А  и В місцевості;

б)           у створі вимірюваної лінії біля них установлюють блочні штативи 2;

в)           у переднього блокового штатива 2 розміщають бобіну із проволокою, а в заднього штатива, притримуючи вантаж 5, вводять дріт у вимірювальний блок 4;

г)           закріплюють на дроті дві шкали 3, розташовуючи їх над ціликами нулів назустріч один одному, і роблять попередню  прокатку мірного диска по дроті;

д)           фіксатор довжиноміра сполучають із нулем передньої шкали й беруть   початковий   відлік   по   відліковому   механізмі;

е)  прокочують диск по дроті до сполучення фіксатора з нулем задньої шкали й беруть другий відлік по відліковому механізмі;

ж)  відраховують попередній і задній шкалах 3, фіксуючи їхнє положення щодо центрів пунктів А и В.
Аналогічним шляхом вимірюють лінію у зворотному напрямку, попередньо змістивши шкали.

Для введення виправлень за нахил ліній і за прогин дроту вимірюють кути нахилу хорд або перевищення між пунктами А и В. Вимірюють також висоти ціликів над пунктами.


Горизонтальне  прокладання лінії,  обмірюваної довжиноміром, обчислюють по формулі.

де δ — число півприйомів, N1 ,N2 — відліки по рахунковому механізмі довжиноміра, п1 п2 — відліки по шкалах; с — постійна довжиноміра, обумовлена відстанню між фіксаторами; δr — виправлення за компарування; δt — виправлення за температуру, δh — виправлення за нахил лінії, δf — виправлення за прогин дроту.

Виправлення за компарування обчислюють по формулі

δr =   s(K— 1).

Коефіцієнт К, що виражає відношення дійсної довжини дроту до її довжини, вимірюваної довжиноміром визначають у результаті компарування по формулі

де s0 — довжина  компаратора.

Виправлення за  температуру  знаходять  по формулі

δt = λs( t-t0),

де X — коефіцієнт лінійного розширення металу, з якого виготовлений мірний диск (для загартованої сталі А, = 0,000012); t0 — температура компарування; t — температура вимірів. Виправлення за прогин дроту обчислюють із урахуванням асиметрії ланцюгової   лінії   по  формулі

δt = - Δf0 cos2 υ

де υ — кут нахилу хорди, Δf0 — поправки за прогин горизонтально натягнутого дроту, обране зі спеціальних таблиць, прикладених до приладу.

При вимірі ліній у теодолітних ходах підвищеної точності застосовують спрощену методику вимірів. У цьому випадку дріт натягають динамометром, відліки по шкалах не беруть, а сполучають або нулі шкал, або фіксатори із крапкою відносності вимірів. Якщо на обох кінцях вимірюваної лінії використовується тільки один фіксатор, то у формулі (XII 1.27) величини  п1 п2 , і з не беруть участь.