Виконання робіт по риттю траншеї одно­ківшевими екскаваторами з відсипанням ґрунту у відвал чи навантаженням в автотранспорт (Технологічна карта), страница 3

4.3 Матеріально – технічні  ресурси

    Основні матеріали, напівфабрикати, будівельні деталі і конструкції приведені в таблиці 4.5 (дивись таблицю 4.5)

Таблиця 4.5 - Основні матеріали, напівфабрикати, будівельні деталі і конструкції

Найменування

Од. вим.

Потрібність на 1 маш.-год роботи

Э0-2621

Э0-2621А

Э0-2623

Дизельне паливо ГОСТ 305-82

кг

8,6

8,6

8,6

Бензин ГОСТ 2084-77

кг

0,1

0,1

0,1

Притирочні матеріали

кг

0,012

0,018

0,018

Примітка: витрату мастильних матеріалів приймати у відповідності з інструкцією по експлуатації вибраного типу екскаватору.

    Необхідні машини, обладнання, механізований інструмент, інвентар, пристосування приведено в таблиці 4.6 (дивись таблицю 4.6)

Таблиця 4.6 - Машини, обладнання, механізований інструмент, інвентар, пристосування

Найменування

Од. шт.

Кількість

Екскаватор одноківшовий ГОСТ 17343-83

шт.

1

Комплект інструментів до екскаватора

шт.

1

Рулетка ГОСТ 7502-80

шт.

1

4.4 Техніко-економічні показники

Основні техніко-економічні показники приведено в таблиці 4.6 (дивись таблицю 4.6)

Таблиця 4.6 -Основні техніко-економічні показники

Склад

Ємність

Склад ланки

Норми часу на 100 m3 грунту в щільному стані, люд* год

Основа

робіт

ковша,

Професія,

Кіл.,

Спосіб розробки грунту

м3

розряд

чол.

Глибина

У відвал

3 навантаженням у транспортні засоби

забою, м

Група грунту

1, 2

3

1

2

3

1

2

3

ЕНІР

1. Установка екскаватору в забої

0,15

Машиніст 4 р.

1

0,8

1,2

7,85

10,18

-

10,18

13,09

-

сб.2

2. Розробка грунту з чисткою ковша

0,25

Машиніст 5 р.

1

1,2

1,5

3,69

4,85

6,69

4,75

6,11

8,34

ВИП. І

3. Пересування екскаватору в процесі роботи

0,4

Машиніст 6 р.

1

1,5

2

2,7

3.5

4,8

3,4

4,4

6

4. Очистка місць навантаження грунту

0,5

3,39

4,27

5,82

4,27

5,43

6,98

При розробці траншеї повинні виконуватися вимоги будівельних норм і пра­вил по техніці безпеки в будівництві.

Відриття траншеї необхідно починати з нижньої сторони для забезпечення можливості видалення ґрунтових і атмосферних вод з пониженими відмітками.

Місце відвалу грунту необхідно розміщувати на стороні, з якої можливий приток дощових вод.

При наявності в проектній документації вказівок про необхідність кріплення вертикальних стінок траншеї, відразу за розробкою траншеї, на відстані не менше 10 м від екскаватора повинні встановлюватися кріплення інвентарного типу.

У випадку знаходження діючих підземних і інших споруд, які не зазначені в проектній документації, земляні роботи повинні бути зупинені, на місце роботи викликані представники організації, які експлуатують дані споруди. Одночасно вказані місця необхідно обгородити і застосувати міри по збереженню знайдених підземних споруд від пошкоджень