Виконання робіт по риттю траншеї одно­ківшевими екскаваторами з відсипанням ґрунту у відвал чи навантаженням в автотранспорт (Технологічна карта), страница 2

Розробку траншеї необхідно проводити одноківшовим екскаватором з єм­ністю ковша 0,15-0,5 м3 (ЭО-2621, ЭО-2621А, ЭО-2623 та ін.)

Інтенсивність потоку необхідно визначати по швидкості руху екскаватору при ритті траншеї визначимо по формулі

                                                ,                                                (4.1)

де П - продуктивність екскаватору, м за зміну;

Vср - середній об'єм грунту, м3, на даній ділянці, яка приходиться на

1 м траншеї;

Тзм - час зміни, год.

Змінна продуктивність екскаватору визначається за формулою:

П = ТзмВР  ,                                                        (4..2)

де Нвр - норма машинного часу в машино-годинах на розробку 1 м3 в щільно­му стані за РЕКН.

Технічні характеристики одноківшевих екскаваторів, які обладнані зворот­ною лопатою, приведені в таблиці 4.2 (дивись таблицю 4.2).

Таблиця 4.2 – Технічні характеристики одноківшевих екскаваторів

Показники

Э0-2621

Э0-2621А

Э0-2623

Швидкість руху, км/год

19

19

19

Найбільша глибина копання, м

3

3

3

Найбільший радіус копання, м

4,9

5,0

5,1

Найбільша висота розвантаження, м

2,6

3,2

3,2

Відриття траншеї необхідно починати з нижньої сторони для забезпечення можливості видалення ґрунтових і атмосферних вод з пониженими відмітками.

Місце відвалу грунту необхідно розміщувати на стороні, з якої можливий приток дощових вод.

Найменша ширина траншеї по дну повинна назначатися у відповідності з таблицею 4.3 (дивись таблицю 4.3).

Таблиця 4.3 – Найменша ширина дна траншеї

Спосіб                     вкладання

газопроводу

Найменша    ширина

траншеї    до    дна   

                                    без кріплення, м

1.    Плітями    чи   стальними

секціями   при   зовнішньому

діаметрі ДЗ : до 0,7 м

3       вертикальними

3         відкосами,        які

з тінками знаходяться вище

рівня ґрунтових вод

Д+0,3; але не менше

Д+0,3   (не   залежно   від

0,7 м

діаметру труб)

більше 0,7 м

1,5 %

2.   Окремими   трубами   при

зовнішньому діаметрі Д,:

до 0,5 м

Д+0,5

Д+0,5   (не  залежно   від

більше 0,5 м

Д+0,8

діаметру труб)

Примітка: ширина траншеї для газопроводів в грунтах, які розмішені нижче

рівня ґрунтових вод і які розроблюють з відкритим водовідливом, повинна

прийматися з врахуванням розміщення водозбірних

відповідно до проекту.

і водовідливних споруд

Найбільш допустиму крутизну відкосу траншеї, які виконують без кріплення в ґрунтах, які знаходяться вище рівня ґрунтових вод і в ґрунтах, осушених за до­помогою штучного водозниження, необхідно приймати у відповідності до таблиці 4.4 (дивись таблицю 4.4).

Таблиця 4.4 – Найбільше значення крутизни відкосу траншеї

Ґрунти

            Найбільша

крутизна відкосу при глибині траншеї, м,     до

1.5

3

1.5

3

Кут    між

направленням

Відношення

висоти

відкосу     і

горизонталлю,град

відкосу до  його

закладання

Насипні

56

45

1:0,61

1:1

Піщані     і     гравійні

63

45

1:0,5

1:1

вологі

Глинисті:

супісок

76

56

1:0,25

1:0,57

суглинок

90

65

1:0,25

1:0,5

глина

90

76

1:0,25

1:0,25

леси

90

63

1:0,25

1:0,5

Моренні:

піщані

76

60

1:0,25

1:0,57

супіщані і суглинисті

78

63

1:0,2

1:0,5

                        Примітка: при напластуванні різних видів грунту,

крутизну відкосу для всіх

                       пластів необхідно назначати по більш слабкому

виду грунту; до насипних

                       грунтів відносять грунти, які пролежали у відвалі менше 6 місяців і які не

                                          піддавалися штучному

ущільненню.