Виконання робіт по очищенню внутрішньої поверхні магістральних газопроводів-відводів діаметром від 100 до 500 мм (Технологічна карта), страница 3

В період продувки (із-за забруднення чи втрати стійкості газопроводу) очисний поршень може зупинитися в будь-якій точці газопроводу, не закінчивши його очищення. В цьому випадку необхідно перекрити відмикаючі крани, перекрити подачу газу чи повітря в ділянку, яка продувається і приступити до пошуків очисного поршня, який застряв.

Послідовність продувки природним газом показана на малюнку 4.3.

і

                   Малюнок 4.З – Послідовність продувки природнім газом

а - витіснення повітря газом із ділянки 1;

б - пропускання зчисного поршня по ділянці 1;

в - заповнення ділянки газом для продувки ділянки 2;

г - витіснення повітря газом із ділянки 2;

д - пропускання очисного поршня по ділянці 2;

1 - джерело газу; 2 - патрубок свічки; 3 - обвідна лінія;                4 - кран: 5 - оголовок свічки.

Одним із методів визначення місця знаходження поршня, який ;астряв, є засвердлювання. Для цього в припущеній ділянці находження поршня просвердлюють отвір діаметром 4-5 мм. Тиск ювітря (газу), який визначається після просвердлювання отворів, означає про проходження поршня через дану ділянку (до поршня тиск авжди більший, ніж після нього).

2.5 Продувка надземних газопроводів

Для витіснення води, яка потрапила в газопровід, і при продувці адземних газопроводів для запобігання руйнування газопроводу або пор необхідно використовувати еластичні розділювачі. Для продувки .икористовуються еластичні розділювачі ДЗК чи ДЗК-РЗМ. Іропусканпя розділювачів необхідно виконувати по окремим ділянкам ротяжністю до 15 км зі швидкістю, яка не перевищує 10 км/год.

Для зниження зношення еластичних розділювачів їх зовнішня оверхня перед запасовкою повинна бути зволожена водою, а при ід'ємних температурах -дизельним паливом.

Стиснуте повітря для продувки подають:

-безпосередньо від груп пересувних компресорних станцій чи ропусканні поршнів-розділювачів;

-із ресиверу при утворенні швидкісного потоку в ділянці, яка читаться, при пропусканні поршнів.

Принципова схема очищення надземних трубопроводів з

пропусканням очисних поршнів безпосередньо від компресорних станцій з наступною продувкою швидкісним потоком повітря приведена на малюнку 4.4.

         Малюнок 4.4 – Продувка швидкісним потоком повітря від компресорної станції.                                                                              де а- заповнення ресивера 1 стиснутим повітрям;                                б -пропускання очисного пристрою під тиском повітря, яке поступає безпосередньо від компресорних станцій; в - продувка плеча 1 від ресивера без пропускання очисних пристроїв; 1 і 5 - очисні пристрої; 2, 3, 4 - перепускні патрубки з кранами; 6 - колектор; 7 - підвідний патрубок;                 8  - продуиочний патрубок; 9 - пересувні компресорні станції.

Малюнок 4.5 -          Особливості продувки газопроводу стислим повітрям.                                                                                             

2.6 Очищення внутрішньої поверхні газопроводу в технологічному потоці

Очищення внутрішньої поверхні газопроводу методомпротягування очисних пристроїв виконують безпосередньо в технологічному потоці зварювально-монтажних робіт.

Очисні пристрої протягують по газопроводам, які вкладені підземним чи надземним способом, в процесі збирання і зварювання окремих ланок чи труб в нитку газопроводу.

Очищення внутрішньої поверхні підземних газопроводів протягуванням очисних пристроїв виконують до їх монтажу на опорах в процесі збирання і зварювання ланок і плітей.

В процесі збирання газопроводів очисний пристрій поміщають в середині труб за допомогою штанги трубоукладальником (трактором). Забруднення видаляють в кінці кожної ланки.

В якості очисних пристроїв при протягуванні можуть бути використані спеціальні пристосування, які обладнані очисними щітками, а також поршні, які застосовують для продування трубопроводу.

При використання для протягування поршнів типу ОП останні повинні бути допоміжно обладнані штангою (по типу, які використовуються на внутрішніх центраторах).

Очищення внутрішньої поверхні в процесі збирання ланок в нитку при додатній температурі повітря (якщо немає намерзання на внутрішній стінці труби) повинна забезпечувати видалення із трубопроводів основного об'єму забруднення.

Очищення внутрішньої поверхні при від'ємній температурі повітря виконують з метою видалення із трубопроводів не примерзлих до стінок труби забруднень, сторонніх предметів і снігу.

4.5 Матеріали, обладнання, механізми

Основне обладнання для виконання робіт і витрата матеріалів визначається конкретно для кожного газопроводу в проекті виконання робіт.

4.6 Техніко – економічні показники

Грошові і трудові затрати на очищення внутрішньої поверхні газопроводів-відводів визначається кошторисом проекту конкретно для кожного газопроводу-відводу з урахуванням місцевих умов і вибраного способу виконання робіт по очищенню.