Виконання робіт по очищенню внутрішньої поверхні магістральних газопроводів-відводів діаметром від 100 до 500 мм (Технологічна карта), страница 2

2.2.1 Продувка лінійної ділянки газопроводу повітрям

Для продувки газопроводу повітрям з пропусканням очисного поршня користуються ресивером, який обладнується на одній із ділянок звареного газопроводу. В ресивер за допомогою пересувних компресорів і системи підключаючих патрубків з запірною арматурою накачується повітря тиском достатнім для проштовхування очисного поршня по внутрішній поверхні груб по всій довжині ділянки трубопроводу, який продувається (при діаметрі: до 400 мм - 0,6 МПа, понад 400 мм - 0.5 МПа).

При заповненні ресиверу повітрям пересувні компресорні станції можна використовувати індивідуально або об'єднуючи їх в групи. В останньому випадку нагнітальні трубопроводи "кожного компресору підключають до колектору, по якому повітря потрапляє до ресиверу.

Ресивер будується на прилягаючій ділянці до продуваємої ділянки газопроводу і обмежується з обох сторін заглушками або запірною арматурбю.

Принципова схема продувки газопроводу з пропусканням очисних поршнів показано на малюнку 4.2.

Вузол підключення у відповідності із схемами розміщують в середині ділянки, яка продувається, який розділяє її на два плеча, поперемінно є ресивером і продувочною ділянкою.

Повітря по патрубку і колектору закачується в плече 1 (малюнок 4.2а). При цьому крани на патрубках 3 і 4 повинні бути закриті і попередньо перевірена герметичність плеча 1. Після цього відкривається кран на патрубки   4    і    продувають    плече    2    (малюнок  4.2 б).    Потім    відрізають продувочний патрубок 8 на кіпці плеча 2 і замість нього встановлюють заглушку    (малюнок   4.2 в).    На    кінці    плеча     1     відрізають    заглушку    і встановлюють продувочнпй патрубок. Повітря по підхідному патрубку 4 закачують в плече 2. При цьому крани на патрубках 2 і 3 необхідно закрити і попередньо перевірити герметичність плеча 2. Потім закривають кран на підвідному патрубку 7, відкривають крани на перепускних патрубках 3 і 4 і продувають плече 1 (малюнок 4.2г).

                                                 Повітря з компресора

Малюнок 4.2 – Продувка газопроводу з пропусканням очисних поршнів.

де а - ділянка, яка підготовлена до продування плеча 2;

 б - вихід поршня з плеча 2;

в - ділянка, яка підготовлена до продування плеча 1;

г - вихід поршня з плеча 1;

1 і 5 - очисні поршні; 2,3,4 - перепускні патрубки з кранами;                             6 - колектор; 7 - підвідний патрубок; 8 -продувочний патрубок.

2.3 Очищення внутрішньої поверхи; газопроводу без пропускання

очисних поршнів

Продувка газопроводу без пропускання очисних поршнів здійснюється швидкісним потоком повітря або газу з їх подачею від ресивера, який утворюється на прилягаючій ділянці газопроводу.

Тиск повітря чи газу в ресивері при відношенні довжин ресивера і продувочної ділянки не менше 2:1 повинен прийматися:

-для газопроводів, які очищенні протягуванням очисних пристроїв - 0,6 МПа (6 кгс/см2);

-для газопроводів, не очищенні протягуванням очисних пристроїв - 1,2 МПа (12 кгс/см2).

Протяжність ділянки газопроводу, яка продувається без пропускання поршнів не повинна перевищувати 5 км.

Межі ділянок, що продуваються, рекомендується вибирати біля місць можливого скупчення забруднень (понижені ділянки траси, переходи через болота і т. д.).

2.4 Продувка лінійної ділянки газопроводу газом

Розрізняють два етапи продувки газопроводом:

1 - витіснення повітря із ділянки газопроводу, що продувається;

2 - власне продувка газопроводу.      

Витіснення повітря із ділянки, яка продувається здійснюється подачею газу від його джерела через патрубки і газопроводи під тиском, який не перевищує 1-2 кгс/cм2 .

При продувці газом монтують обвідну лінію, яка з'єднує патрубки продувочних свічок і призначену для витіснення повітря. Після продувтси ділянки 1 на продувочних свічках монтують оголовки, а обвідну лінію переносять до свічок, які встановлені біля крану між плечами 1 і 2.

Доцільно проводити продувку за допомогою встановленого на магістральному газопроводу вузла лінійного крану. Встановлення очіисного поршня в початкове положення виконується перед збиранням стику між краном і ділянкою магістрального газопроводу, що продувається. При відсутності лінійного крану монтується продувочний вузол (малюнок 4.3). Витіснення повітря вважається закінченим, якщо із кінця ділянки, яка продувається, буде виходити газоповітряна суміш з вмістом кисню не більше 2% по об'єму.

Джерелом газу для продувки трубопроводів служить діючий газопровід. Тиск газу в ділянці газопроводі, яка продувається, практично не знижується від початку продувки і до виходу поршня із кінця газопроводу, що продувається.