Виконання робіт по очищенню внутрішньої поверхні магістральних газопроводів-відводів діаметром від 100 до 500 мм (Технологічна карта)

Страницы работы

Содержание работы

           4 ОПИС ТЕХНОЛОГІЧНОЇ   КАРТИ

4.1 Область використання

Технологічна карта поширюється на виконання робіт по очищенню внутрішньої поверхні магістральних газопроводів-відводів діаметром від 100 до 500 мм, які працюють під тиском до 7,5 Мпа (75 кгс/см2).

4.2 Організація і технологія виконання робіт

Очищення внутрішньої поверхні газопроводів необхідно виконувати по спеціальній інструкції і під керівництвом комісії, яка складається із представників генерального підрядчика, субпідрядних організацій, заказника або органів його технагляду.

Спеціальна інструкція складається заказником і будівельно-монтажною організацією для конкретного газопроводу з врахуванням місцевих умов виконання робіт, узгоджується з проектною організацією і затверджується представником комісії.

Спеціальна інструкція на очищення внутрішньої поверхні газопроводу з використанням природного газу повинна бути узгоджена з Держгазнаглядом України.

Спеціальна інструкція повинна передбачати:

-способи, параметри і послідовність виконання робіт;

-методи і засоби виявлення і ліквідації відмов (встрявання очисних пристроїв, розриви і т. д.);

-схему організації зв'язку:

-вимоги пожежної, газової, технічної безпеки і вказівок про розміри охоронної зони.

Очищення газопроводів допускається виконувати одним із наступних способів:

-промиванням з пропусканням очисних поршнів;

-продувкою з пропусканням очисних поршнів або поршнів-розділювачів;

-продувкою без пропускання очисних поршнів.

Очищення внутрішньої поверхні підземних газопроводів повинно виконуватися після вкладання і засипання; наземних після вкладання і відвалювання; надземних - після вкладання і кріплення на опорах.

Перед очищенням одним із вказаних способів в процесі збирання і зварювання окремих секцій чи труб в нитку газопроводу необхідно

Малюнок 4.1 - Принципова cxема виконання робіт при промиванні газопроводу.

де а - підготовка до проведення промивки:                                                         б - подача води перед поршнем-розділювачем; в - пропускання поршня-розділювача в потоці води;                                                                              г - підготовка ділянки до випробування;

1 - ділянка, що очищається; 2 і 7 - перепускні патрубки з кранами;             3 - поршень-розділювач; 4 - колектор; 5 наповнюючі агрегати;                  6 - підвідний патрубок: 8 - лінійна арматура: 9 - зливний патрубок.

2.2 Очищення внутрішньої поверхні газопроводу продувкою

Мета продувки лінійної частини магістрального газопроводу:

-видалити шар ржі, окалин, а також випадково потрапивших в середину газопроводу при будівництві ґрунт, воду і різні предмети;

-забезпечити повний прохідний переріз газопроводу;

-забезпечити умови для заповнення трубопроводу газом без змін фізико-хімічних властивостей.

Продувка магістрального газопроводу здійснюється повітрям або газом з пропусканням металевих очисних поршнів або еластичних розділювачів, або без очистки пристроїв.

Продувка в залежності від способу вкладання або монтажу газопроводу виконується:

-на підземних газопроводах - після вкладання і засипання;

-на надземних - після вкладання і кріплення на опорах;

-на наземних - після вкладання і обвалування.

Особливо складні ділянки газопроводів, які прокладаються надземним способом, в сильно заболоченій місцевості, можна продувати на брівці траншеї. Вкладання необхідно виконувати так, щоб в газопровід не потрапили вода, мул і ін.

Газопроводи діаметром 219 мм і більше необхідно продувати металевими очисними поршнями (таблиця 4.1), діаметром до 219 мм'- без очисних поршнів. Параметри металевого очисного поршня в залежності від діаметру трубопроводу, що продувається приведено в таблиці 4.1 (дивись таблицю 4.1).

Таблиця 4.1 -Параметри металевого очисного поршня в залежності від діаметру трубопроводу, що продувається

Діаметр

трубопроводу, мм

Марка

Поршень

Діаметр, мм

Довжина, мм

Маса, кг

200

ОП211

205

350

20

250

ОП271

260

425

60

300

ОП321

306

660

70

350

ОП371

358

730

90

400

ОП421

407

740

120

500

ОП521

518

825

165

Продувка газопроводів діаметром більше 219 мм без очисних поршнів допускається в наступних випадках:

-на ділянках переходу через водні перешкоди або з різко пересіченим рельєфом місцевості;

-на ділянках не великої протяжності - до 1000 м (проходи до компресорних станцій, ГРС, де встановлюється велика кількість арматури);

-на ділянках технологічних трубопроводів компресорних і газорозподільних станцій.

Похожие материалы

Информация о работе