Виконання робіт по засипці траншеї газопроводу (Технологічна карта)

Страницы работы

Содержание работы

4 ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА

           4.1 Область використання

Технологічна карта розроблена на виконання робіт по засипці траншеї газопроводу.

4.2 Організація і технологія виконання робіт

До початку робіт по засипці траншеї газопровід повинен бути повністю змонтований, зварні стики повинні бути перевірені фізичними методами контролю у відповідності з вимогами будівельних норм і правил та за ізольовані.

Засипання траншеї з вкладеними газопроводами повинно виконуватися в два прийоми. Спочатку м'яким ґрунтом засипаються і підбиваються приямки і пазухи одночасно з обох сторін газопроводу, а потім траншея засипається вказаним ґрунтом на 0,2 м вище верхньої межі труби з забезпеченням збереження труб, стиків і ізоляції, при цьому ґрунт відсипається шарами і ущільнюється ручними, механічними і пневматичними трамбівками (малюнку 4.1).

Засипання необхідно виконувати механізованим способом любим ґрунтом без великих включень.

           Малюнок 4.1 - Підбивка пазух і присипка газопроводу.

де 1 - газопровід; 2 - підбивка пазух з ущільненням; 3 - присипка з ущільненням; 4 - пошарова засипка.

Засипку траншеї бульдозером необхідно виконувати перехресними косо поперечними проходами. Для цього площу відвалу потрібно розділити на окремі захвати з послідуючим розробленням кожного захвату. Схема організації робіт по засипці газопроводу приведена на малюнку 4. 2.

                                         Малюнок 4.2 - Схема організації робіт

де   1   - бульдозер;  2  - відвал ґрунту;  3  - підсипання газопроводу.

    Робота повинна виконуватись в наступному порядку: від краю відвалу, з його торця бульдозер забирає ґрунт на захваті 1 і, після переміщення ґрунту в траншею, підходить до слідуючого захвату. Ґрунт із захватів II, IV і т.д. переміщується в траншею поперечними проходами бульдозера, а із захватів І, III. V і т.д. - косими проходами. Кут між направленням руху бульдозера і віссю траншеї повинен складати 45-60°.

При засипці газопроводів, які прокладені з ухилом більше 60 , необхідно приймати міри проти зсуву грунту і розмиву його дощовими водами. Спосіб укріплення грунту повинен бути указаний в проекту.

При засипці траншеї в холодний період року кількість мерзлих комків в ґрунті не повинно перевищувати 15% загального об'єму засипки. Засипання необхідно виконувати відразу після вкладання газопроводу відталим грунтом з пошаровим ущільненням, не допускаючи пошкоджень ізоляції.

4.5 Матеріали, обладнання, механізми

Технічні характеристики бульдозерів приведені в таблиці 4.1 (дивись таблицю 4.1)

Таблиця 4.1 – Технічні характеристики бульдозерів

Марка

Тип трактору

Ширина відвалу, м

Висота відвалу, м

Кут різання,0

Найбільше заглиблення, м

Найбільший підйом, м

ДЗ-37

МТЗ-50/52

2,0

0,65

60

0,2

0,5

ДЗ-42

ДТ-7502

2,52

0,95

55

0,2

0,6

ДЗ-43

ДТ-75В

3,5

0,95

55

0,2

0,6

Основні матеріали, напівфабрикати, будівельні деталі і конструкції приведено в таблиці 4.2 (дивись таблицю 4.2)

Таблиця 4.2 - Основні матеріали, напівфабрикати, будівельні деталі і конструкції

Найменування

Од. вим.

Кількість

Бензин ГОСТ 2084-77

кг/маш*год

0,1

Дизельне паливо ГОСТ 305-82

кг/маш*год

7,9

АС-6

кг/маш*год

0,004

 

Дизельне мастило

кг/маш*год

0,4

 

   Потреби в машинах, механізмах, приладах, інструментах приведені в таблиці 4.3 (дивись таблицю 4.3)

Таблиця 4.3 – Потреби в машинах, механізмах, приладах, інструментах

Найменування

Од. вим.

Кількість

Бульдозер

шт.

1

Лопата металева ГОСТ 19596-87

шт.

2

Лом ГОСТ 1405-83

шт.

1

Трамбівка

шт.

1

4.6 Техніко-економічні показники

Техніко-економічні показники по засипці траншеї приведено в таблиці 4.4 (дивись таблицю 4.4)

Таблиця 4.4 - Техніко-економічні показники

Основа

Найменування робіт

Склад ланки

Од. вим.

Норми часу на одиницю виміру в залежності

від групи ґрунту, люд*год

Професія, розряд

Кіл.,

чол.

Не мерзлий ґрунт

Мерзлий ґрунт

І

II

III

IV

І

II

III

IV

ЕНІР

сб.2 § Е2-

1-44

Попередня засипка грунтом з

ущільненням при товщині шару

0,1

Землекоп

2 розряд

1 розряд

1

1

1 м3

0,87

0,97

1,23

1,47

-

   -

-

-

0,2

0,78

0,86

1,08

1,32

1,17

1,27

1,57

1,81

0,3

0,72

0,8

1,03

1,22

1,12

1,17

1,47

1,71

Е2-1-21

Засипка траншеї бульдозером ДЗ-37

Машиніст

4 розряд

1

100

м3

І

II

III

1,7

1,95

2,3

Засипка траншеї бульдозером ДЗ-42, ДЗ-43

м3

Машиніст

 5 розряд

1

0,66

0,77

0,9

Похожие материалы

Информация о работе