Визначення пропускної здатності регуляторів тиску газу. Призначення, принцип дії, настроювання, особливості настроювання комбінованих регуляторів тиску газу, страница 2

1       У   вхідну   порожнину   регулятора   подати  тиск.   Вивернути пробку поз.24 ¯ і потягнути на себе поки фіксатор поз.25 увійде до зачеплення з виступом штока, що відповідає відкритому положенню відсічного клапана.

2.Коли відсічною клапан не фіксується у відкритому положенні при заданому    тиску,    необхідно    плавно    змінити    вихідний   тиск, збільшивши або зменшивши його в межах допустимої погрішності.

3.  Встановить   на    місце    пробку    поз.24.    Перевірити    фланцеві з'єднання   регулятора   з   газопроводом    на   герметичність   за допомогою мильної емульсії. Витоки не допускаються.

Відкрити   кран   після   регулятора   і   перевірити   тиск

                                                                  Настроювання

— У регуляторі передбачено настроювання наступних параметрів:

а) настроювання вихідного тиску;

б) настроювання тиску  спрацьовування   запобіжного  скидного клапана (РДНК-400);

3) настроювання тиску спрацьовування автоматичного відключаючого пристрою;

 — Настроювання вихідного тиску проводиться обертанням гайки поз.6, відповідно до Рис.1, що послаблює або стискає пружину поз.2.

При обертанні за годинниковою стрілкою вихідний тиск збільшується, а проти - зменшується.

— Настроювання     тиску     спрацьовування     скидного     клапана проводиться спец. ключем, шляхом ослаблення або стиснення пружини.

 —Настроювання тиску спрацьовування відключаючого пристрою при пониженні вихідного тиску проводиться шляхом послаблення або стиснення пружини поз.21 регулювальною гайкою поз.23.

— Настроювання тиску спрацьовування відключаючого пристрою при підвищенні вихідного тиску проводиться шляхом ослаблення або стиснення пружини поз.20 регулювальною гайкою поз.22.

 Рис.1 - Регулятор тиску газу РДНК-400:

1-імпульсна трубка; 2, 3, 4, 20, 21-пружини 5, 19-мембрани; 6-натискувальна гайка;

7-стакан; 8-мембранна камера; 9-хомут; 10-корпус; 11-робочий клапан; 12-сідло;

Т- прибутковою патрубок; 13-автоматичний відключаючий пристрій; 14, 25-штоки;

15-відсічною клапан; 16-тройник; 17-важелем механізм; Н-вхідний патрубок;

18-виконавчий механізм; 22, 23-регулювальні гайки; 24-пробка; 25-фіксатор.

Режимроботи регулятора встановлюється у відповідності з проектом і фіксується в  затвердженихрежимних картках.      

 Вихідний робочий тиск газу зкомбінованих домових регуляторів тиску повинний регулюватися згідно зі встановленними режимами тиску в газовій системі  споживача.

     Максимальній робочий тиск газу після регулятора тиску, який подає газ побутовим  газовим приладам, встановлюється поклад від номінального тиску перед приладами,  але не більше 300 даПа (300 мм вод.ст.).

 Не допускається коливання тиску газу після регуляторів, яку перевищує 10 %  робочого тиску.

 В тупікових системах газопостачання запобіжно-скидні клапани (далі - ЗСК) ГРП і ШРП  повинні спрацьовувати раніше, ніж спрацюють запобіжно - запірні клапани (далі - ЗСК).

 У кільцевих системах газопостачання ЗСК ГРП і ШРП повинні забезпечувати ії спрацювання після спрацювання ЗЗК.

 Для тупікових системгазопостачанняЗСК, а також запобіжно - скидні пристрої,  вбудовані в регулятори тиску, повинні забезпечувати  скид газу при перевищенні максимального робочого тиску після регулятора на 15 %, а ЗЗК настроюються на верхню  межу спрацювання, яка не перевищує 25% максимального робочого тиску.

 Для кільцевих систем газопостачанняЗЗК настроюються на верхню межу спрацювання,  яка не перевищує 15 % максимального робочого тиску, а ЗСК повинні забезпечити скид  газу при перевищенні максимального робочого тиску на 25%.

Для тупікових і кільцевих систем газопостачання низького тиску до 300 даПа (300 мм вод.  ст.) нижча межа спрацювання ЗЗК установлюється ГПГГ, але не менше ніж 70 даПа (70  мм вод. ст.) у споживача.

  При виконанні робіт з перевірки і настроювання запобіжних пристроїв і регуляторів тиску повинне бути забезпечене безпечне газопостачання. 

Можливі параметри настроювання комбінованого регулятора тиску для кільцевої мережі газопостачання:

Тиск на виході газорегуляторного пункту встановлено 250 мм вод ст.

Нижня межа спрацювання ЗЗапірногоК 120 мм вод ст.

Верхня межа спрацювання ЗЗК 320 мм вод ст.  (25%)

Настройка ЗСкидногоК здійснена на тиск 290 мм вод ст. (15%).

Контрольні питання

1.  Принцип дії і конструкція регулятора тиску РДГД-20 ?

2.  Правила встановлення значення вихідного тиску регулятора?

3.  Правила настроювання регулятора для кільцевої та тупікової системи газопостачання?

Тема 4    Регулювальні газові клапани.

1.  Призначення, принцип роботи пневматичного регулювального клапану

Рис.1. Регулювальний клапан 25с48ж

 Принцип роботи : при збільшенні командного тиску Ру повітря або газу, який поступає в над мембранну порожнину, пружина мембранного приводу стискується і шток з клапаном опускається, змінюється вільний переріз для проходу газу до споживача. При зниженні тиску на мембрану шток і клапан під дією пружини підіймається.

Контрольні питання

1. Призначення регулювальних клапанів?

2. Навіщо клапану для роботи потрібне стиснуте повітря?

3. Де використовуються регулювальні клапани?