Визначення вмісту вологи в газах (Інструкційна картка для проведення лабораторно-практичного заняття)

Страницы работы

Содержание работы

···························

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТКА для проведення лабораторно-практичного заняття

1 Іавчальна дисципліна__________ Природні і штучні гази_______________

'Гема -заняття:___________ Визначення вмісту вологи в газах_____________

Робоче місце______ аудиторія або лабораторія ГПЗ_________________

Тривалість заняття:_________ 80_________

Мета заняття:   Сформувати уміння працювати з обладнанням, ознайомити

з методами визначення вологості газів, роботою адсорбера, оцінити

рівень знань студентів по темі „Аналіз газоподібного палива"          _______

Обладнання ____ Інструкційні карти, адсорбер з цеолітом, газовий лічильник.

Правила по техніці безпеки на робочому місці

/.  В лабораторії студенти знаходяться на своїх робочих місцях. Переміщення по лабораторії, не передбачене виконанням роботи забороняється.

2.  Не працювати з приборами без дозволу лаборанта, викладача.

3.  При  наявності  недоліків  в роботі приборів доповісти лаборанту або викладачу.

4.  Кожний студент після інструктажу по техніці безпеки розписується в журналі лабораторних робіт.

Зміст та послідовність виконання завдання

/. Теоретичні основи.

Наявність вологи в газах не бажана, бо вона сприяє утворенню кристалогідратів. Відносна вологість не повинна перевищувати 60%. Вологість буває відносна і абсолютна. Вміст вологи в газах визначають ваговим методом.

2. Послідовність виконання роботи:      додається


Після виконання завдання студент повинен:

Знати

Вміти

Прибори   для   відбору   проб   газу.

Методи   визначення   вмісту   вологи   в

газі,    правила    техніки    безпеки    при

виконанні робіт в лабораторії.

Визначити вміст вологи в газах

ваговими методами.

Захист роботи:

Дати відповіді на питання:

/. Якою буває вологість газів.

2.  Дати визначення абсолютній і відносній вологості.

3.  Які існують методи визначення вологості газів.

4.  При яких у мовах \ творюються кристалогідрати.

5.  Способи усунення кристалогідратів.

Завдання для самостійної роботи_________ [ 1]cmop. 79 - 86, 87-92___

Інструкційна карта складена_____________________________________

Розглянуто   та   схвалено   на   засіданні   циклової   комісії   спецдисциплін спеціальності 5.092123.

Протокол №___ від „____ "______________ 201__ р.

Голова циклової комісії                                                                        ···························


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

Тема. Визначення вологості природного газу.

Мета. Кількісно визначити вологість природного газу ваговим методом.

Обладнання. Адсорбер із цеолітом, аналітичні ваги, газовий лічильник.

Хід роботи

1. Принципова схема лабораторної обстановки.

На малюнку зображена принципова схема установки для вагового методу визначення вологості газу. Основний елемент установки - адсорбер (6) заповнений цеолітом, через який можна пропустити певний об'єм газу від балоігу і попередньо 11     знизивши тиск до 0,11 - 0,12 МПа за допомогою редукторів (3, 4).Об'єм газу, який пройшов через адсорбер вимірюється за допомогою газового лічильника (7).

Малюнок. Принципова схема лабораторної установки: 1 — балон з газом; 2, 5 — вентилі; 6 — адсорбер із цеолітом; 3,4 — редуктор іідповідно високого та середнього тиску; 7 — газовий лічильник.

2. Проведення вимірювань.

Зважується адсорбер 6 із цеолітом за допомогою аналітичних ваг і гід'єднується до газової лінії та газового лічильника 7 . Записується в протокол ючаткове значення лічильника  Q, .

При відкритому вентилі 2 відкривається вентиль 5 і перевіряється наявність газу. Закривається вентиль 5 відкривається вентиль 2 . Газ проходить через шар

іеоліту, волога при цьому адсорбується. Вимірюється температура газу t2 ,

іерепад тиску на газовому лічильнику  ДН, барометричний тиск Рб Після гроходження приблизно 50 л газу закривається вентиль 2 записується кінцеве

юказання лічильника Q2. Зважується адсорбер за допомогою аналітичних ваг.

Закривається вентиль на балоні з газом.

3. Порядок розрахунку та оформлення даних вимірювань.

Вагу адсорбованої водяної пари визначають за формулою, г

G=G2+G1 ;

Витрата газу, м' :          Q=Q2-Q1 ;

Витрата газу приведена до нормальних умов, нм3 :

де Рв.п- парціальний тиск водяної пари в газі при температурі газу t 2, Па. Абсолютну вологість газу визначають за формулою, г/нм3 :

Температуру точки роси визначають за таблицею при умовах досліджень. Результати вимірювань заносять в протокол.

Співвідношення між одиницями вологості газу

Рpm

Тp. °С

L, г/нм3

Рpm

Тp °С

L, г/нм3

6,10

-64        

0,004560

127

-40

0,095000

8,07

-62

0,006050

159

-38

0,119000

10,6

-60

0,007920

198

-36

0,148000

14

-58

0,010480

246

-34

0,184000

18,3

-56

0,013700

340

    -32       

0,254000

23,4

-54

0,017500

376

    -30       

0,282000

31,1

-52

0,023250

462

-28

0,342000

39,4              

-50

0,029400

566

-26

0,424000

49,7               

   - 48

0,037200

691

-24

0,517000

63,2

-46

0,047300

841

-22

0,630000

80

-44

0,059800

1020

-20

0,755000

101

-42

0,075200

Протокол.    РЕЗУЛЬТАТИ ВИЗНАЧЕННЯ ВОЛОГОВМІСТУ ВАГОВИМ МЕТОДОМ

___________________________________________________________________

ВЕЛИЧИНА

ПОЗНАЧЕННЯ

ОДИНИЦЯ

ЗНАЧЕННЯ

1. Температура газу

t2

°С               

2. Надлишковий тиск газу

ΔH

Па

3. Барометричний тиск

Рб

Па

4. Початкове показання лічильника

Q1

3м

5. Кінцеве показання лічильника

Q2

м3

6. Витрата газу

Q

м3

7. Витрата газу при ну.

Q0

нм3

8. Маса адсорбера до пропускання газу

G1

г

9. Маса адсорбера після пропускання газу

G2

г

10. Маса адсорбованої водяної пари

G

г

11. Парціальний тиск водяної пари

Рв.п.

Па

12. Абсолютна вологість газу

L

г/нм3

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1)  Що називають вологістю газу?

2)  Що таке абсолютна і відносна вологість газу?

3)  Які є способи вимірювання вологості газу?

4)  При яких умовах утворюються газові гідрати?

5)  Що являють собою газові гідрати, яке вони мають значення?

6)  Як можна ліквідувати гідрати?

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
78 Kb
Скачали:
0