Визначення витрат газу житловим будинком. Гідравлічний розрахунок внутрішньобудинкових газопроводів

Страницы работы

Содержание работы

2.5 Газопостачання житлового будинку

2.5. 1 Визначення витрат газу житловим будинком

Згідно із завданням розраховую газопостачання  житлового будинку. В кухні житлового будинку встановлюю: газовий лічильник, плиту газову типу ПГ-4 «Дружковка», та двоконтурний котел типу «Велгаз-12».

Номінальну витрату, Vн.пр, м3/год, газу кожного газового приладу визначаю за формулою

                             Vн пр =                                                     (2.26)

де Q – теплова потужність приладу,кВт(Q1=11,16 кВт; Q1=23,6 кВт)

     h - ККД приладу, % (h=92,1%);

     Qрн – теплота згорання палива (Qрн =37 МДж/м3 ).

                                 Vн пг-4 = (3,6×11,165)/37 =1,06 м3/год;

                                Vн ок. = (3,6×23,6)/(0,921× 37) =2,43 м3/год;

Номінальну витрату газу будинком, Vн буд., м3/год,   всіх газових приладів визначаю за формулою

                               Vн буд. = å Vн пр                                                      (2.27)

                       Vн буд. =  Vн пг-4 + Vн к. =1,06+2,43 = 3,49 м3/год;

 

Розрахункову витрату газу будинком, Vр буд., м3/год,   визначаю за формулою

                                   Vр буд. = Кsim × Vн буд.                                       (2.28)

                                         VР буд. = 0,85×3,49 = 2,96 м3/год.

де Кsim – коефіцієнт одночасності для житлових будинків.

Так як розрахункова витрата газу складає 2,96 м3/год, то можна запроектувати лічильник типу G-4.

2.5.2 Гідравлічний розрахунок внутрішньобудинкових газопроводів

        Гідравлічний розрахунок газопроводів розпочинаю з точки підключення до низького тиску (точка 1). Кінцева точка розрахунку – газовий котел (точка 4).

Рекомендуємий перепад тиску згідно [2] складає 600 Па. Гідравлічний опір газового лічильника DРл =200 Па, гідравлічний опір котла D Рк = 100 Па., D Рпг = 60 Па Тоді наявний перепад тиску внутрішньобудинкових газопроводів буде складати        DРн = DРр - DРл - D Рк - D Рпг = 600 - 200 - 100 –60 = 240 Па.

Гідравлічний розрахунок виконую у формі таблиці.

Таблиця 2.11- Гідравлічний розрахунок внутрішньобудинкових газопроводів

 Поч.

   Кін.

Nкв,

шт

Vн,

м3/год

Vр,

м3/год

Кsim

   lg

lp

   a

Dу,

мм

R,

Па/м

Р,

Па

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

1

3,49

2,96

   0,85

0,6

0,75

25

32

0,7

0,52

2

3

1

3,49

2,96

0,85

7

8,75

25

20

0,9

7,88

3

4

1

2,43

2,43

1

1,5

8,25

450

15

5

41,25

17,75

 49,65

Питому втрату тиску на тертя, R, Па/м ,визначаю за формулою

                              R =                                                                                         (2.29)

де   å lр – розрахункова довжина так званої “головної магістралі”, м.

R = = 13,52 Па/м

Гідростатичний тиск, DPг,, Па, визначаю за формулою

                  DPг = ± g×h×(rп - rг)                                                      (2.30)

де h - різниця геометричних відміток в кінці і на початку вертикального газопроводу, м (h = 3 м);

    rп - густина природного газу, кг/м3  (rп= 1,2 кг/м3 )

      rг   - густина навколишнього повітря, кг/м3 (rг= 0,7 кг/м3);

DPг = 9,81×3(1,2-0,7) = 14,715  Па.

Тиск газу перед соплом газопальникового пристрою, Р, Па, визначаю за формулою

                                Р = åDРт + DРл +DРопк - DPг                                                       (2.31)

Тоді

Р = 49,65+200+100+60 - 14,715=  334,93 Па.

Тиск достатній для нормальної роботи газових приладів. Отже розрахунок   виконано правильно.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Расчетно-графические работы
Размер файла:
42 Kb
Скачали:
0