Будівництво підземних переходів через автодороги і залізниці, страница 3

При проколі домкратами порядок проведення робіт наступний. Після підготовки котловану і встановлення в нього упора направляючих і домкратів вкладають першу ланку труби з привареним конічним наконечником і за допомогою геодезичних приладів трубі надають строго визначене положення в горизонтальному і вертикальному напрямках.

Технологія виконання робіт у цьому випадку буде наступною (див.мал.).


Після вдавлювання труби в ґрунт на довжину ходу штока домкрата (наприклад, 1 м) шток повертається в початкове положення й у простір, що утворився, встановлюють натискний патрубок. Після повтору циклу і повернення штока домкрата в початкове положення виймають натискний патрубок і в простір, що утворився, вставляють патрубок подвоєної довжини. Таким шляхом, комбінуючи натискні патрубки, вдавлюють першу ланку труби. Потім вкладають другу ланку труби і приварюють до попередньої. Далі процеси повторюють доти, поки проходка не буде доведена до проектної довжини.

Установка для проколу з двома гідравлічними домкратами

а - повздовжній переріз; б - поперечний переріз; 1 - гідравлічні домкрати; 2 - інвентарний упор; 3 - велика опорна підкладка; 4 - мала опорна підкладка; 5 - нажимний патрубок; 6 -вкладувана труба; 7 - електродвигун; 8 - щиток управління; 9 - гідравлічний насос; 10 -манометр; 11 - маслопроводи; 12 - вентилі; 13 - конічні накінечники; 14 - приямок для зварювання; 15 - направляючий брус

У сучасній вітчизняній практиці для проколу ґрунту трубами діаметром до 400 мм частіше застосовують установки з гідравлічними домкратами. Схема однієї з таких установок із двома гідравлічними домкратами приведена на мал.

Установка складається з двох гідравлічних домкратів, що задньою своєю частиною спираються на упор 2. За допомогою великої 3 і малої 4 опорних підкладок зусилля домкратів передається через натискний патрубок 5 на трубу, що прокладається, 6. Електродвигун 7 із щитком керування 8 призводить до руху гідравлічний насос 9, на якому встановлений манометр 10. Масло з гідронасоса надходить до домкратів по мастилопроводах, що виконані з труб діаметром 18- 25 мм, з товщиною стінки 4,5-5,5 мм. Вентилі 12 дозволяють у випадку потреби відключати кожний з домкратів. Передній торець труби має конічний наконечник 13. Для зварювання труб, що прокладаються, у передній частині котловану роблять приямок 14.

Для встановлення механізмів, що проколюють, на трасі риють котлован шириною 1,2-2,5 м. Довжину котловану приймають такою, щоб у ньому вільно могла уміститися ланка труб, що прокладають, опорна прокладка, домкрат і упор. Окрім того, для зручності робіт передбачають вільний простір 0,8- 1,0 м. Таким чином, загальна довжина котловану складає близько 10 м (при довжині ланки 6 м).


Глибину котловану визначають в залежності від глибини закладання трубопроводу. До задньої стінки котловану встановлюють упор. При малих зусиллях проколювання він може бути дерев'яним, а при великих доцільно ставити металевий чи залізобетонний    інвентарний   упор.

Для зменшення опору труби при проколі грунту використовують конічний наконечник, діаметр основи якого більший за зовнішній діаметр труби на 25 - 50 мм. Способом проколу можна прокладати труби діаметром до 400 - 500 мм в грунтах, що володіють властивістю зминання (глини, суглинки). Довжина проходження для таких труб дорівнює 30-40 м, а для труб малих діаметрів (150 -200 мм ) з врахуванням поздовжнього згину їх - 20-25 м. Швидкість проходження при використанні потужних гідравлічних домкратів коливається в межах 2-3 м/год.

Конічні наконечники

а - звичайний; б - з видовженою циліндричною частиною

В наш час застосовують спосіб вібраціонного проколу грунту. Супіски а особливо піски володіють малим зминанням, і звичайний прокол їх утруднений, а іноді взагалі нездійсненний. Якщо на пісках, особливо чистих, застосувати вібрацію, то таке середовище за своїми властивостями стає схожим на рідину. Це явище використовують в техніці для віброзанурення свай, а останнім часом і при горизонтальних проходженнях методом вібраційного проколу. Вібрація проходного механізму при горизонтальних проходженнях використовується як самостійний засіб в поєднанні з горизонтальним зусиллям проколу.

Пристосуванням, в якому напірне зусилля проколу поєднується з вібрацією головного знаряду, є віброустановка на базі БГ - 1, яка являє собою подвійний гідравлічний домкрат з рухомими циліндрами, що рухаються по нерухомим направлюючим штокам з гвинтовими опорними "черевиками". Напірний механізм встановлюють на дно робочого котлавану і його стінки розпирають гвинтовим опорним "черевиком". Циліндри механізму можуть створювати повертально-поступальний рух. Зусилля проколу передається інвентарними штангами діаметром 45 мм і довжиною 850 мм.

Свердловини малого діаметру роблять направляючою голкою діаметром 30 мм, довжиною 1300 мм з розширювачем діаметром 65 мм і голкою діаметром 80 мм, при цьому відбувається прокол грунту без вібрації. Свердловини великого діаметру (165 мм) розробляють за допомогою голки з двохступеневим розширювачем, до того ж в розширювачі останньої сходинки діаметром 165 мм встановлений вібратор. В цьому випадку прокол сходиться з вібрацією головного знаряду.