Створення інтерфейсів прикладних програм через взаємодію об'єктів у мові Java (бібліотека Swing)

Страницы работы

Содержание работы

Об'єктно-орієнтоване програмування                                                                                                                                                   Java2

Лабораторнаробота 4

Створенняінтерфейсівприкладнихпрограм черезвзаємодіюоб'єктівумовіJava(бібліотекаSwing)

1.  На основі класів ієрархії, наведеної (або створеної) у ЛР№3 (і у додатку) створити
програму (або аплет), що використовує засоби бібліотеки Swing, стандартної бібліотеки
створення графічного інтерфейсу для програм на мові Java.

2.  У програмі обов'язково повинні бути стандартні елементи: головне меню, різноманітні
кнопки, рядки введення інформації, панелі та ін.

Короткі теоретичні відомості

Для створення інтерфейсу користувача в мові Java використовуються компоненти бібліотек AWT (застаріла) та Swing (більш нова, що є частиною АРІ - Java Foundation Classes).

Основні класи бібліотеки Swing та приклади їх застосування наведені у програмі-прикладі, що наведена нижче. Для створення інтерфейсу користувача в бібліотеці Swing призначені такі класи:

•  JMenuBar- прямокутник головного меню вікна;

•  JMenu- меню, що випадають з прямокутника головного меню і утворюють його, або підменю;

•  JMenuItem- пункти меню, що вимагають виконання якоїсь дії;

•  JFrame(та його спадкоємці) - вікна для створення головного та допоміжних вікон програми;

•  JPanel(та його спадкоємці) - панелі для розміщення компонентів інтерфейсу;

•  JRadioButton- кнопки залежної фіксації, або кнопки одиночного вибору;

•  JCheckBox- кнопка незалежної фіксації, або кнопка множинного вибору;

•  J Button - звичайна кнопка

•  JTextField- текстове поле введення (один рядок).

•  JTextArea- текстове поле введення (декілька рядків).

•  та велика кількість інших класів, інформацію про які можна знайти в інтерактивній документації.
Для розміщення компонентів у робочій області панелі використовують спеціальні об'єкти - менеджери
розміщення. Стандартними є 5 менеджерів, з яких ми розглянемо 3:

1)  FlowLayout

2)  BorderLayout

3)  GridLayout

За замовчуванням в Java-програмах застосовується менеджер розміщення BorderLayout, а для аплетів та панелей - FlowLayout. При використанні FlowLayout треба просто вказувати, що до віконного інтерфейсу додається елемент без жодних додаткових параметрів (при цьому елементи розміщуються у вікні послідовно), а для BorderLayout треба вказувати в яку з 5 областей треба розмістити об'єкт -лише один об'єкт в одну область(приклади наведені у програмі нижче). При створенні менеджера GridLayout, в конструкторі треба вказувати кількість стовпців і рядків на які буде поділено область вікна (панелі) до якого застосовується цей менеджер. Якщо менеджер розміщення елементів вікна, або панелі за замовчуванням не задовольняє ваших потреб, то можна встановити інший таким оператором:

setLayout(new Manager(parameters)); наприклад, setLayout(new BorderLayout()) ;

Якщо ж жоден з менеджерів розміщення не може задовольнити ваших потреб, то можна або створити свій менеджер, реалізував інтерфейс LayoutManager, або відмовитись від використання менеджерів розміщення оператором:

setLayout(null) ;

при цьому для кожного елемента інтерфейсу треба буде вказати бажаний розмір та положення у вікні (панелі).

Взаємодія між компонентами програми відбувається за допомогою об'єктів, що реалізують інтерфейс прослуховувачів (KeyListener, ActionListener, WindowListener). Приклади їх використання та взаємодії з різноманітними елементами інтерфейсу, що розміщені у вікні і на його панелях з використанням двох менеджерів розміщення наведені у програмі-прикладі.

Крім того, в цій програмі наведений приклад використання менеджерів вигляду елементів інтерфейсу програми (Look & Feel), тобто Ви можете використовувати один з трьох виглядів: Metal (стандартний стиль Sun Microsystems), Windows (стандартний стиль Microsoft) та Motif.

1


Об'єктно-орієнтоване програмування                                                                                                                                                   Java2

/*

* в(t)Lr3.java 1.0 03/04/01
*

* Цяпрограмадемонструє, якстворюються

* інтерфейсиприкладнихпрограм.
*

Похожие материалы

Информация о работе