Радіоактивність. Ядерні реакції (Домашнє завдання № 7 із 150 питань), страница 3

80. Який ізотоп утвориться з  після двох β - розпадів і одного α - розпаду?

81. Який ізотоп утвориться з радіоактивного ізотопу  після одного β - розпаду і одного α - розпаду?

82. Який ізотоп утвориться з радіоактивного ізотопу  після чотирьох β - розпадів?

83. Знайти енергію зв'язку  ядра  ізотопу  літію .

84. Знайти енергію зв'язку ядра атома гелію .

85. Знайти енергію зв'язку ядра атома алюмінію .

86. Знайти енергію зв'язку ядер: 1) ; 2) . Яке з цих ядер найбільш стійке?

87. Знайти енергію W0 зв'язку, що приходиться на один нуклон у ядрі атома кисню .

88. Знайти енергію зв'язку ядра дейтерію .

89. Знайти енергію W0 зв'язку, що приходиться на один нуклон у ядрах: 1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) ; 6) ; 7) ; 8) . Накреслити залежність W0 =  f (A), де A - масове число.

90. Визначити, яка енергія в електрон-вольтах відповідає дефекту маси Δm = 3 мг.

91. Визначити енергію зв'язку ядра атома гелію . Маса нейтрального атома гелію дорівнює 6,6467*10 -27 кг.

92. Визначити питому енергію зв'язку δЕсв (енергію зв'язку, віднесену до одного нуклона) для ядер: 1) ; 2) . Маси нейтральних атомів гелію й вуглецю відповідно рівні 6,6467*10-27 кг і    19,9272*10-27 кг.

93. Визначити масу ізотопу , якщо зміна маси при утворенні ядра  складає 0,2508*10-27 кг.

94. При відриві нейтрона від ядра гелію  утвориться ядро . Визначити енергію зв'язку, яку необхідно для цього затратити. Маси нейтральних атомів  та  відповідно рівні 6,6467*10-27 кг і 5,0084*10-27 кг

95. Енергія зв'язку Есв ядра, що складається із трьох протонів і чотирьох нейтронів, дорівнює 39,3 МэВ. Визначити масу m нейтрального атома, що володіє цим ядром.

96. Визначити, яку частку кінетичної енергії втрачає нейтрон при пружному зіткненні з нерухомним ядром вуглецю , якщо після зіткнення частки рухаються уздовж однієї прямої. Масу нейтрального атома вуглецю прийняти рівної 19,9272*10-27 кг.

97. Знайти енергію, що звільняється при ядерній реакції :

98. Знайти енергію, поглинену при реакції:

99. Знайти енергію, що виділяється при ядерній реакції:

1) .

100. Знайти енергію, що виділяється при ядерній реакції:

2) .

101. Знайти енергію, що виділяється при наступній термоядерній реакції:

1) .

102. Знайти енергію, що виділяється при наступній термоядерній реакції:

2) .

103. Знайти енергію, що виділяється при наступній термоядерній реакції:

3) .

104. Визначити,  чи є реакція  екзотермічного чи ендотермічного. Визначити енергію ядерної реакції.

105. Визначити,  поглинається чи виділяється енергія при ядерній реакції . Визначити цю енергію.

106. Визначити, виділяється чи поглинається енергія при ядерній реакції . Маси ядер, що беруть участь у реакції:   = 2,3253*10-26 кг, = 6,6467*10-27 кг, = 1,6737*10-27 кг, = 2,8229*10-26 кг.

107. Визначити зарядове число Z і масове число А частки, позначеною буквою х, у символічному записі ядерної реакції:                           1) ; 2) ; 3) .

108. Записати відсутні позначення х у наступній ядерній реакції:

1) .

109. Записати відсутні позначення х у наступній ядерній реакції:

2) .

110. Записати відсутні позначення х у наступній ядерній реакції:

3) .

111. Записати відсутні позначення х у наступній ядерній реакції:

4) .  

112. Записати відсутні позначення х у наступній ядерній реакції: 

5) .

113. У ядерній реакції  виділяється енергія Е = 3,27 МэВ. Визначити масу атома , якщо маса атома  дорівнює 3,34461*10-27 кг.

114. Записати схему електронного захоплення (е - захоплення) і пояснити його відмінність від β± - розпадів. Привести приклад електронного захоплення.

115.  Написати відсутні позначення в наступній ядерній реакції:

1) .

116.  Написати відсутні позначення в наступній ядерній реакції:

2) .

117.  Написати відсутні позначення в наступній ядерній реакції:

3) .

118.  Написати відсутні позначення в наступній ядерній реакції:

4) .

119.  Написати відсутні позначення в наступній ядерній реакції:

5) .

120.  Написати відсутні позначення в наступній ядерній реакції:

6) .

121. Знайти енергію, що виділяється при реакції:

122. Написати відсутні позначення в наступній ядерній реакції, викликаній фотонами:

1) .