Програмування Java-аплетів. Створення і виконання Java-aплету за допомогою JCreator, страница 2

Метод

Описання

Init ()

Викликається один раз при першому завантаженні коду аплету.

start ()

Викликається кожен раз, коли Web-сторінка, що містить аплет, стає в броузері активною.

stop ()

Викликається, коли Web-сторінка, що містить аплет, більше не є активною в броузері.

destroy ()

Викликається при явному знищенні аплету.

paint (Graphics g)

Викликається, коли аплет повинен (повторно) вивести графічне вікно.


Об'єктно-орієнтоване програмування                                                                                                                                                   Java2

Клас Graphics (графічне полотно)

Для побудови зображень у вікні аплету в методі paint використовується параметр типу Graphics. Цей клас надає програмісту багато різноманітних методів для побудови графічних примітивів. Основні з них наведені нижче.

clearRect(int x,   int  у,   int width,   int height)

Очищує вказаний прямокутник за допомогою заповнення його кольором фону поточної графічної

поверхні.

copyArea(int х,   int  у,   int width,   int height,   int dx,   int dy)

Копіює область компонента на відстань, вказану dx та dy. drawArc(int x,   int  y,   int width,   int height,   int  startAngle,   int arcAngle)

Рисує контур кругової або еліптичної дуги, покритої вказаним прямокутником. drawlmage(Image  img,   int x,   int  y,   int width,   int height,   ImageObserver observer)

Рисує вказаний рисунок у вказаному прямокутником та повідомляє об'єкт observer. drawLine(int xl,  int yl,  int x2,  int y2)

Рисує пряму лінію, використовуючи поточний колір, між точками (xl, yl) та (х2, у2) у координатній системі поточної графічної системи. drawOval(int x,  int у,  int width,  int height)

Рисує контур овалу (еліпса). drawPolygon(int[]   xPoints,   int[]   yPoints,   int nPoints)

Рисує контур замкненого багатокутника, визначеного масивами координат х та у. drawPolygon(Polygon p)

Рисує контур замкненого багатокутника, визначеного об'єктом Polygon. drawPolyline(int[]  xPoints,  int[]  yPoints,  int nPoints)

Рисує послідовність з'єднаних ліній визначених масивами координат х та у. drawRect(int x,  int у,  int width,  int height)

Рисує контур вказаного прямокутника. drawRoundRect(int x,   int  y,   int width,   int height,   int arcWidth,   int arcHeight)

Рисує контурний прямокутник зі округленими кутами. drawstring(String str,  int x,  int y)

Рисує текст, вказаного рядка, використовуючи поточний колір і шрифт графічного вікна. fillArc(int x,  int у,  int width,  int height,  int startAngle,  int arcAngle)

Заповнює кругову або еліптичну дугу, що покривається вказаним прямокутником. fillOval(int x,  int у,  int width,  int height)

Заповнює овал (еліпс) обмежений вказаним прямокутником поточним кольором. fillPolygon(int[]  xPoints,  int[]  yPoints,  int nPoints)

Заповнює замкнений багатокутник визначений масивами координат х та у. fillPolygon(Polygon p)

Заповнює замкнений багатокутник визначений об'єктом Polygon. fillRect(int x,  int y,  int width,  int height)

Заповнює вказаний прямокутник. fillRoundRect(int x,   int  y,   int width,   int height,   int arcWidth,   int arcHeight)

Заповнює вказаний прямокутник з округлими кутами. setColor(Color c)

Встановлює поточний колір графічного контексту. setFont(Font font)

Встановлює поточним шрифтом графічного контексту вказаний шрифт. translate(int x,  int у)