Наукові дослідження в галузі екології

Страницы работы

Фрагмент текста работы

замовлення Міносвіти та науки України продовжено виконання науково-дослідної теми: „Розробка теоретичних основ створення технічних засобів освоєння природних ресурсів Чорного і Азовського  морів”.

Взято участь у 4  конференціях екологічної спрямованості, до яких  представлено більш 30 доповідей, надруковано 29  робіт, серед яких  15 статей в фахових наукових виданнях.

У       Миколаївському         державному     університеті    імені В.О. Сухомлинського, у минулому році діяли центр інформаційних технологій, де студенти отримають знання з використанням електронних підручників природничого напрямку, розроблених викладачами кафедри та науково-методичний екологічний центр. Головними напрямками роботи цього центру є проведення семінарів, наукових конференцій, виставок, практичних акцій, присвячених датам екологічного календаря.

Протягом року викладачі природничих дисциплін Миколаївського державного університету им. В.О. Сухомлинського взяли участь в організації та проведенні Всеукраїнської науково-практичної конференції “Теорія та практика заповідної справи в Україні” (Миколаїв, МДУ, березень 2004 р.), українсько-російського семінару-тренінгу “Підготовка малих проектів, направлених на зменшення евтрофікації Чорного моря та відновлення середовищ існування” (Миколаїв, липень 2004 р.), ХІ Теріологічної школи-семінару “Дослідження гідрофільних угруповань ссавців” (с.Мигія Первомайського району Миколаївської області, жовтень 2004 р.). Вони були учасниками та виступили з доповідями на ІІІ з’їзді Азово-Чорноморської орнітологічної асоціації (Сімферополь, лютий 2004 р.), Міжнародній конференції “Молодь у вирішенні регіональних та транскордонних проблем екологічної безпеки. Формування Пан’європейської екологічної мережі” (Чернівці, квітень 2004 р.), Всеукраїнській екологічній конференції та другій міжнародній виставці-форумі “Довкілля – 2004” (Київ, травень 2004 р.), міжнародній конференції “Водно-болотные угодья как инструмент смягчения неблагоприятных изменений климата и региональное развитие в Азово-Черноморском регионе Украины” (Одеса, травень 2004 р.), двох засіданнях керівного комітету з впровадження проекту Глобального екологічного фонду “Збереження біорізномаїття в Азово-Чорноморському екологічному коридорі” (Київ, квітень 2004 р.; Миколаїв, липень 2004 р.), 5-тій Всеукраїнській конференції екологічної громадськості “екологічні партнерства порубіжних країн: участь громадськості” (Чернівці, вересень 2004 р.), Всеукраїнській конференції молодих вчених “Сучасні проблеми екології” (Запоріжжя, жовтень 2004 р.), ІІ Всеукраїнському науковому зібранні з подальшого розвитку ідей В.І.Вернадського “пріоритети еколого-економічного розвитку України” (Миколаїв, жовтень 2004 р.) тощо.

За підсумками діяльності опубліковано 15 наукових праць, створено новий відеофільм “Життя морського узбережжя”, мультимедійну програму

Похожие материалы

Информация о работе