Квантові властивості світла (Індивідуальне завдання № 3 із 54 питань), страница 3

42. На дзеркальну поверхню під кутом 45° падає потік фотонів інтенсивністю 1018 с-1. Визначити тиск світла на поверхню, якщо довжина хвилі світла 400 нм, а коефіцієнт відбивання від поверхні 0,75.

43. Тиск світла на чорну поверхню, розташовану нормально до падаючих променів, дорівнює 2 нПа. Визначити кількість фотонів, що падають протягом 10 с на 1 мм2  площі цієї поверхні. Довжина хвилі  40 нм.

44. Визначити  коефіцієнт  відбивання поверхні, якщо при енергетичній освітленості 120 Вт/м2 тиск світла на неї дорівнює 0,5 мкПа.

45. На відстані 5 м від точкового монохроматичного ізотропного джерела нормально розташована площадка (S = 8 мм2 ). Визначити кількість фотонів, які щосекунди падають на площадку. Потужність випромінювання 100 Вт, довжина хвилі 0,5 мкм.

46. На дзеркальну поверхню під кутом a=60° до нормалі  падає пучок монохроматичного світла (l=590 нм). Густина потоку енергії світлового пучка 1 кВт/ м2. Визначити тиск світла на цю поверхню.

47. Світло падає нормально на дзеркальну поверхню, яка знаходиться на відстані 10 см від точкового ізотропного випромінювача. При якій потужності випромінювача тиск на дзеркальну поверхню дорівнюватиме 1 мПа?

48. На дзеркальну поверхню, площа якої 6 см2, нормально падає потік випромінювання потужністю 0,8 Вт. Визначити тиск та силу тиску світла на цю поверхню.

49. Плоска світлова хвиля інтенсивністю 0.1 Вт/см2  падає під   кутом      30° на плоску відбиваючу поверхню з коефіцієнтом відбивання 0.7 .Визначити нормальну складову тиску на цю поверхню.

50. Визначити тиск  Р  плоскої світлової хвилі на плоске дзеркало з ідеально відбиваючою поверхнею. Кут падіння хвилі j . Вважати за відомі об’ємну  густину енергії  w  та інтенсивність хвилі І.

51. Визначити тиск Р світла на плоску дзеркальну поверхню з коефіцієнтом відбивання r у випадку нормального падіння хвилі. Об’ємна густина енергії у хвилі дорівнює w.

52. Визначити тиск Р світла на плоску дзеркальну поверхню з коефіцієнтом відбивання r у випадку падіння хвилі під кутом j.

      Об’ємна густина енергії у хвилі дорівнює w.

53. Визначити тангенційну складову сили тиску F, з якою світловий пучок, що падає під кутом j до нормалі, діє на плоску частину дзеркала. Коефіцієнт відбивання світла від поверхні дзеркала r, об’ємна густина енергії хвилі w, площа поперечного перерізу пучка S.

54. Визначити нормальну складову сили тиску F, з якою світловий пучок, що падає під кутом j до нормалі, діє на плоску частину дзеркала. Коефіцієнт відбивання світла від поверхні дзеркала r, об’ємна густина енергії хвилі w, площа поперечного перерізу пучка S.

ІІІ семестр

Індивідуальне завдання № 3

КВАНТОВІ ВЛАСТИВОСТІ СВІТЛА

варианта

Номера задач

I

II

III

IV

V

1

1

11

21

31

41

2

2

12

22

32

42

3

3

13

23

33

43

4

4

14

24

34

44

5

5

15

25

35

45

6

6

16

26

36

46

7

7

17

27

37

47

8

8

18

28

38

48

9

9

19

29

39

49

10

10

20

30

40

50

ІІІ семестр

Індивідуальне завдання № 3

КВАНТОВІ ВЛАСТИВОСТІ СВІТЛА

варианта

Номера задач

I

II

III

IV

V

1

1

11

21

31

41

2

2

12

22

32

42

3

3

13

23

33

43

4

4

14

24

34

44

5

5

15

25

35

45

6

6

16

26

36

46

7

7

17

27

37

47

8

8

18

28

38

48

9

9

19

29

39

49

10

10

20

30

40

50