Елементи квантової механiки (Індивідуальне завдання № 6 із 50 питань), страница 2

29.  Частинка знаходиться в потенціальному ящику. Знайдіть точки (0 < x < l) в яких густина імовірності знаходження частинки в основному і третьому (n = 3) енергетичних станах однакова. Розв’язок пояснити графічно.

30.  Частинка знаходиться в потенціальному ящику. Знайдіть точки (0 < x < l) в яких густина імовірності знаходження частинки в другому (n = 2) і третьому (n = 3) енергетичних станах однакова. Розв’язок пояснити графічно.

31.  Частинка в потенціальному ящику знаходиться в основному стані. Яка імовірність знайти частинку в середній третині ящику? Розв’язок пояснити графічно.

32.  Частинка в потенціальному ящику знаходиться в основному стані. Яка імовірність знайти частинку в першій (останній) третині ящику? Розв’язок пояснити графічно.

33.  Частинка в потенціальному ящику знаходиться в найнижчему збудженому стані. Яка імовірність знайти частинку в середній третині ящику? Розв’язок пояснити графічно.

34.  Частинка в потенціальному ящику знаходиться в найнижчему збудженому стані. Яка імовірність знайти частинку в першій (останній) третині ящику? Розв’язок пояснити графічно.

35.  Частинка знаходиться в потенціальному ящику. Знайти відношення імовірностей знаходження частинки в середній третині ящику в основному та другому (n = 2) енергетичних станах. Розв’язок пояснити графічно.

Стани електрона в атомі

36.  На скільки зміниться орбітальний момент електрона в атомі при переході з sстану в p‑стан?

37.  На скільки зміниться орбітальний момент електрона в атомі при переході з pстану в f‑стан?

38.  Визначити усі можливі проекції орбітального моменту f–електрона на напрямок зовнішнього магнітного полю.

39.  Визначити усі можливі проекції орбітального моменту dелектрона на напрямок зовнішнього магнітного полю.

40.  Використовуючи векторну модель атому, визначити найменший кут, який може утворювати орбітальний момент g–електрона із напрямком зовнішнього магнітного поля.

41.  Знайдіть усі можливі кути, які може утворювати орбітальний момент fелектрона з напрямком зовнішнього магнітного поля.

42.  Знайдіть усі можливі кути, які може утворювати орбітальний момент pелектрона з напрямком зовнішнього магнітного поля.

43.  Скільки електронів в повністю заповненій N–оболонці атома мають орбітальні квантові числа більші одиниці?

44.  Скільки електронів в повністю заповненій M–оболонці атома мають спінове квантове число ms = –1/2?

45.  Скільки електронів в повністю заповненій N–оболонці атома мають магнітне квантове число m = 2?

46.  Скільки електронів в повністю заповненій О–оболонці атома мають магнітне квантове число m = –1 і при цьому спінове квантове число ms = 1/2?

47.  Скільки електронів в повністю заповненій N–оболонці атома мають магнітне квантове число m = 2 і при цьому спінове квантове число ms = –1/2?

48.  Скільки електронів в нейтральному атомі з конфігурацією 1s22s2p63s1 мають магнітне квантове число m = 1? Який порядковий номер цього атома в періодичній системі елементів?

49.  Скільки електронів в нейтральному атомі з конфігурацією 1s22s2p63s2p6d104s2p6 мають магнітне квантове число m = –1 і при цьому спінове квантове число ms = 1/2? Який порядковий номер цього атома в періодичній системі елементів?

50.  Скільки електронів в нейтральному атомі з конфігурацією 1s22s2p63s2p6d104s2p65s2 мають орбітальне квантове число більше нуля, а магнітне квантове число m = 0? Який порядковий номер цього атома в періодичній системі елементів?

ІІІ семестр

Індивідуальне завдання № 6

Елементи квантової механіки

варианта

Номера задач

I

II

III

IV

V

1

1

11

21

31

41

2

2

12

22

32

42

3

3

13

23

33

43

4

4

14

24

34

44

5

5

15

25

35

45

6

6

16

26

36

46

7

7

17

27

37

47

8

8

18

28

38

48

9

9

19

29

39

49

10

10

20

30

40

50

ІІІ семестр

Індивідуальне завдання № 6

Елементи квантової механіки

варианта

Номера задач

I

II

III

IV

V

1

1

11

21

31

41

2

2

12

22

32

42

3

3

13

23

33

43

4

4

14

24

34

44

5

5

15

25

35

45

6

6

16

26

36

46

7

7

17

27

37

47

8

8

18

28

38

48

9

9

19

29

39

49

10

10

20

30

40

50