Аудит обліку виробничих запасів на ТОВ "Антарес-буд" (Розділ дипломної роботи)

Страницы работы

Фрагмент текста работы

березень, листопад, грудень 2005 року на підприємстві мають місце доручення, видані підзвітним особам, за якими не отримані матеріальні цінності, та доручення не були повернені у призначений термін.

Нами перевірялась правильність складання актів розбіжності кількості та якості матеріальних цінностей, що надійшли, і своєчасність пред'явлення претензій до постачальників або транспортних організацій, перевірялись невідфактуровані  поставки   на  предмет  оприбуткування  та  відпуск  ТМЦ у виробництво, документальне оформлення та  відображення в обліку оприбуткування корисних матеріалів після ліквідації основних запасів.

Одночасно з перевіркою повноти оприбуткування матеріальних цінностей вивчалась правильність їх оцінки, згідно П(С)БО 9 „Запаси", було виявлено, що придбані (отримані) запаси зараховуються на баланс підприємства по первісній вартості за виключенням необхідного відображення товарно-транспортних витрат у складі первинної вартості виробничих запасів. Правильна оцінка матеріальних цінностей залежить від організації і постановки їх аналітичного і синтетичного обліку. Тому під час аудиторської перевірки з'ясували, що облік на рахунку 20 „Виробничі запаси" ведеться у розрізі субрахунків за кожним найменуванням, номенклатурним обліком. Під час дослідження документів застосовували логічну, нормативно-правову, зустрічну перевірку. Списання запасів на виробництво в ТОВ «Антарес – Буд» в 2005 році проводиться за методом ідентифікованої собівартості та середньозваженої вартості, як зазначено в Наказі про облікову політику, що не відповідає вимогам податкового обліку.

Встановлюється відповідність даних складського обліку даним синтетичного обліку за рахунком 20 „Виробничі запаси", для чого загальний підсумок залишків матеріальних звітів на кінець місяця звіряють із залишками на кінець місяця, показаними у аналітичній відомості обліку матеріальних цінностей. Таке зіставлення здійснювалося за кожним складом, зокрема на перше число відповідного періоду. Загальні обороти вибуття матеріалів за місяць за всіма складами і залишками на кінець місяця, показані у відомості, звіряються із кредитовим оборотом і залишками на рахунку 20 „Виробничі запаси" в Головній книзі.

Для перевірки здійснених операцій щодо відпуску матеріалів у виробництво виконувався аналіз даних складського обліку: звіряли дані карток складського обліку з Відомістю аналітичного обліку ТМЦ.

В процесі був виявлений залік пересортиці: фактично у виробництво

Похожие материалы

Информация о работе