Аудит обліку виробничих запасів на ВАТ "Автопродсервіс" (Розділ дипломної роботи)

Страницы работы

Фрагмент текста работы

приналежністю - аудитору необхідно перевірити, чи всі матеріальні запаси, фактично наявні і відбиті у фінансовій звітності, належать підприємству - клієнту, тобто установити майнові права;

5)  правильністю відображення - припускає перевірку правдивості, точності відображення матеріальних запасів на дату складання фінансової (бухгалтерської) звітності.

6)  Аудитор установлює відповідне відображення матеріальних запасів у призначених для цього рядках чи графах, розділах фінансової звітності; правильність початкових залишків; відповідність даних фінансової (бухгалтерської) звітності про матеріальні запаси інформації в іншій фінансовій звітності та інше;

7)  законністю - перевірка законності здійснення операцій із придбання, збереження, контролю наявності чи використання виробничих запасів відповідно до діючих нормативних актів та документів;

8)  обережністю - перевірка правильності обліку передбачуваних витрат чи втрат, що відносяться до звітного періоду, що перевіряється;

9)  за постійністю - аудитор перевіряє дотримання сталості обраної підприємством облікової політики стосовно виробничих запасів і вплив стану матеріальних запасів на безперервність функціонування підприємства. Тобто встановлюється забезпечення можливості безперервності функціонування підприємства, продовження процесу виробництва при даному рівні матеріальних запасів;

10)  за відповідністю - передбачається перевірка аудитором дотримання термінів облікового періоду. Це припускає, що всі операції, зроблені з виробничими запасами віднесені і відбиті в обліку в тім періоді, в якому вони були зроблені.

Розглянув планування аудиту виробничих запасів, можна сказати, що воно є одним із найважливіших етапів аудиту, тому що чітке прогнозування, контроль й облік процесів аудиту забезпечує на кожній стадії роботи найбільш ефективні процедури.

3.2. Перевірка обліку виробничих запасів на підприємстві ВАТ „Автопродсервіс”

Виходячи з вимог чинного законодавства, метою аудиту виробничих запасів є висловлення думки аудитором про те, чи відповідає фінансова інформація щодо руху і залишків виробничих запасів на підприємстві в усіх суттєвих аспектах нормативним документам, які регламентують порядок її підготовки і надання користувачам.

Для досягнення мети аудиту, а також задоволення потреб користувачів в отриманні повної, неупередженої інформації щодо виробничих запасів аудитору необхідно встановити: правильність визнання запасів активами суб’єкта господарювання;  відповідність ведення обліку виробничих запасів

Похожие материалы

Информация о работе