Атом Бора. Рентгенівське випромінювання (Індивідуальне завдання № 5 із 50 питань)

Страницы работы

Содержание работы

ІІІ семестр

Індивідуальне завдання № 5

Атом Бора. Рентгенівське випромінювання.

  1. Знайти: 1)радіуси перших трьох боровських електронних орбіт в атомі водню, 2) швидкості електрона на них.

2.  Знайти: 1)радіуси перших трьох боровських електронних орбіт в однократно іонізованому атомі гелію, 2) швидкість електрона на них.

3.  Знайти числові значення кінетичної, потенційної і повної енергії електрона на четвертій боровській орбіті атома водню.

4.  Знайти числові значення кінетичної, потенційної і повної енергії електрона на пятій боровській орбіті в однократно іонізованому гелії.

5.  Знайти числові значення кінетичної, потенційної і повної енергії електрона на першій боровській орбіті в однократно іонізованому гелії.

6.  Знайти кінетичну енергію електрона на n-ій боровській орбіті атома водню. Задачу розв’язати для n = 1, 2, 3 і 5?.

7.  Знайти кінетичну енергію електрона на n-ой боровській орбіті в однократно іонізованому гелії. Задачу розв’язати для n = 1, 2, 3 і 8?.

8.  Визначити зміну швидкості електрона в боровському атомі при переході з 2-ї на 4-у орбіту в однократно іонізованому гелії.

9.  Визначити зміну швидкості електрона в боровському атомі при переході з 1-ї на 3-ю орбіту в однократно іонізованому гелії.

10.  У яких межах повинні лежати довжина хвиль монохроматичного світла , щоб при збудженні атомів водню квантами цього світла радіус орбіти електрона збільшувався в 9 разів ?

11.  Визначити період обертання електрона в боровському атомі водню і його кутову швидкість.

12.  Знайти довжину хвилі де Бройля для електрона, що рухається по першій боровській орбіті в атомі водню.

13.  Знайти довжину хвилі де Бройля для електрона, що рухається по третій боровській орбіті в атомі водню.

14.  Знайти довжину хвилі де Бройля для електрона, що рухається по перший боровській орбіті в двічі іонізованому атомі літію Li++.

15.  Оцінити, у скільки разів збільшиться радіус орбіти електрона в атома водню, що знаходиться в основному стані, при збудженні його квантом з енергією 12,09 еВ.

16.  Атом водню в основному стані поглинув квант світла з довжиною хвилі 1215 А. Визначити радіус електронної орбіти збудженого атома водню.

17.  На скільки змінилася кінетична енергія електрона в атомі водню при випромінюванні атомом фотона з довжиною хвилі 4860 A ?

18.  Які лінії містить спектр поглинання атомарного водню в діапазоні довжин хвиль від 94.5 до 130.0 нм ?

19.  Яку найменшу енергію (у электронвольтах) повинні мати електрони, щоб при збудженні атомів водню ударами цих електронів спектр водню мав три спектральные лінії? Знайти довжини хвиль цих ліній.

20.  У яких межах повинні лежати довжини хвиль монохроматичного світла, щоб при збудженні атомів водню квантами цього світла спостерігалися три спектральні лінії?

21.  Визначити межі області, у якій лежать лінії серії Бальмера.

22.  Визначити межі спектральної області, у якій лежать лінії серії Пашена.

23.  У яких межах повинна бути енергія електронів, що бомбардують, щоб при збудженні атомів водню ударами цих електронів спектр водню мав тільки одну спектральную лінію?

24.  У яких межах повинна лежати енергія  електронів, що бомбардують, щоб при збудженні атомів водню ударами цих електронів спектр водню мав тільки три спектральні лінії?

25.  Скільки спектральних ліній буде випромінювати атомарний водень, який збуджують на n-й енергетичний рівень?

26.  Показати, що частота фотона, що випромінюється при переході з (n + 1)-й на n-у боровську орбіту, наближається при n → ∞ до частоти обертання електрона на n-й орбіті.

27.  Знайти вираз для частот лінійчатого спектру поглинання атомарного водню.

28.  *Знайти вираз для енергії термів воднеподібного атома з урахуванням маси ядра.

29.  Знайти вираз для сталої Ридберга з урахуванням маси ядра воднеподібного атома.

30.  *Обчислити для атомарного водню мінімальну роздільну здатність спектрального приладу l/Dl, що дозволяє розділити перші 20 ліній серії Бальмера.

31.  * Атом водню, що не рухався, випромінив фотон, що відповідає головної лінії серії Лаймана. Яку швидкість набув атом ? (використовуйте закон збереження імпульсу)

32.  Фотон з енергією 18 еВ вибив електрон із незбудженого атома водню. Яку швидкість буде мати електрон удалині від ядра атома?

33.  Знайти найменшу і найбільшу довжини хвиль спектральних ліній водню у видимій області спектра.

34.  Визначити найбільше і найменше значення енергії фотона в ультрафіолетовій серії спектра атома водню.

35.  Визначити потенціал іонізації атома водню й іонів He+і  Li++.

36.  Визначити перший потенціал збудження атома водню й іонів He+і  Li++.

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Физика
Тип:
Домашние задания
Размер файла:
52 Kb
Скачали:
0