Цільове призначення та зміст дисципліни "Комп'ютерна схемотехніка"

Страницы работы

Фрагмент текста работы

дисципліна

Комп'ютерна схемотехніка”

1. ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ

1.1. Мета викладання дисципліни

Комп'ютерна схемотехніка  є однією з спеціальних дисциплін для спеціаль-ностей: 7.091501 “Комп’ютерні системи та мережі”, 7.091502 “Системне програмування”, 7.091503 “Спеціалізовані комп’ютерні системи”

Вона забезпечує теоретичну та  інженерну  підготовку для  вивчення таких дисциплін як "Архітектура комп'ютерів", "Комп'ютерна системотехніка (Цифрові ЕОМ)", "Периферійні пристрої", та ряду інших спеціальних дисциплін, а  також  для виконання курсового, бакалаврського та дипломного проектування.

Предметом дисципліни "Комп'ютерна схемотехніка" є вивчення принципів схемотехнічної реалізації і функціонування різноманітних елементів обчислювальної техніки, побудови на їх основі типових функціональних вузлів цифрових пристроїв ЕОМ,  а також різного роду мікропроцесорних систем, виконаних на базі інтегральних мікросхем різного ступеню інтеграції.

Дисципліна має метою:

- отримання студентами загальних відомостей про елементну базу комп'ютерів у вигляді інтегральних мікросхем малого (МІС), середнього (СІС) та великого (ВІС) ступеню інтеграції;

- отримання знань про принципи побудови та функціонування типових функціональних вузлів цифрових та цифро-аналогових пристроїв ЕОМ на базі інтегральних мікросхем різного ступеню інтеграції;

- отримання знань по  принципам  організації і функціонування мікропроцесорів  та інших мікропроцесорних ВІС,  а також побудови на них пристроїв з програмованою логікою.

1.2. Задачі вивчення дисципліни

Внаслідок вивчення дисципліни  студент повинен

ЗНАТИ:

- класифікацію і призначення основних типів логіки цифрових інтегральних мікросхем різного ступеню інтеграції, а також фізичні основи роботи, характеристики, параметри та особливості їх застосування (понятійно-аналітичний);

- основні типи функціональних вузлів ЕОМ та принципи їх побудови на основі інтегральних мікросхем різного типу та ступеню інтеграції (продуктивно-синтетичний);

- принципи  організації  та  функціонування мікропроцесорів і інших мікропроцесорних ВІС, а також побудови пристроїв з "програмованою" логікою на їх основі (продуктивно-синтетичний);

-  основи аналізу і синтезу схем засобів обчислювальної техніки з використання пакетів прикладних програм систем автоматизації провання (продуктивно-синтетичний);

- стандарти для розробки схем електронних пристроїв та засобів обчислювальної техніки (ознайомчо-орієнтований);

- номенклатуру, характеристики і функціональне призначення інтегральних схем різного ступеню інтеграції, які випускаються промисловістю для ЕОМ і АЦОМ (ознайомчо-орієнтований);

УМІТИ:

- аналізувати та проводити розробку схем електронних пристроїв та функціональних вузлів ЕОМ на основі  єлектронних  приладів, цифрових та аналогових інтегральних  мікросхем різного типу та ступеню інтеграції

Похожие материалы

Информация о работе