Формування сигналів у середовищі Simulink

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти та науки України

Національний Технічний Університет

«Харківський Політехнічний Інститут»

Звіт

з лабораторної роботи № 5

«Формування сигналів у середовищі Simulink»

з дисципліни «Обробка сигналів та зображень »

                                                                                                   Виконав: 

        Студент гр. КІТ-14 б

Богачов О. С.

                                                                                                                       Викладач:            

                                                                                              Філатова Г.Є. 

 Федюшин О.І..

Харків 2008

1. Мета ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

Одержання практичних навичок роботи з основним пакетом розширення Simulink і формуванні досліджуваних сигналів засобами Simulink

2. Хід роботи

1. Джерело синусоїдального сигналу Sine Wav

2. Джерело лінійно-змінюємого впливу Ramp

1. Slope — Швидкість зміни вихідного сигналу = 1

2. Start time — Час початку формування сигналу =1

3. Initial value — Початковий рівень сигналу на виході блоку = 1

3. Генератор східчастого сигналу Step

1. Step time - Час настання перепаду сигналу (с) = 1

2. Initial value - Початкове значення сигналу = 1

3. Final value - Кінцеве значення сигналу = 0

4. Генератор сигналів Signal Generator

1. Wave form – Вид сигналу - sine

2. Amplitude – Амплітуда сигналу = 1

3. Frequency - Частота (радий/с) = 1

4. Units – Одиниці виміру частот - hertz

5. Джерело випадкового сигналу з рівномірним розподілом Uniform Random Number

1. Minimum – Мінімальний рівень сигналу = -1

2. Maximum – Максимальний рівень сигналу = 1

3. Initial seed – Початкове значення = 1

6. Джерело випадкового сигналу з нормальним розподілом Random Number

1. Mean - Середнє значення сигналу = 1

2. Variance – Дисперсія (среднеквадратичне відхилення) = 1

3. Initial seed – Початкове значення = 1

7. Джерело імпульсного сигналу Pulse Generator

1. Pulse Type – Спосіб формування сигналу - Time-based

2. Amplitude — Амплітуда = 1

3. Period — Період = 1

4. Pulse width — Ширина імпульсів = 50.

8. Генератор частоти, що лінійно-змінюється, Chirp Generator

1. Initial frequence — Початкова частота (Гц) = 0.5

2. Target time — Час зміни частоти (с) = 100

3. Frequence at target time — Кінцеве значення частоти (Гц) = 1

9. Генератор білого шуму Band-Limited White Noice

1. Noice Power – Потужність шуму = 5

2. Sample Time – Модельний час = 1

3. Seed - Число, необхідне для ініціалізації генератора випадкових чисел = 1111111

10. Формування простого сигналу без внутріімпульсної модуляції

         Формувач дозволяє створювати квадратурні прості сигнали без внутріімпульсної модуляції з можливістю зміни амплітуди, частоти, тривалості сигналу, а також часу його появи на шкалі часу.

11. Формування ЛЧМ сигналу.

         Формувач дозволяє задавати початкову частоту й девиацию частоти, амплітуду коливань, тривалість сигналу, а також час його появи на шкалі часу.

12. Формування ФМ сигналу.

         У формувачі можливо зміни частоти й тривалості парціального імпульсу, тобто всього сигналу й установити відповідну послідовність, що кодує. У формувачі можлива зміна початку формування сигналу на шкалі часу.

Висновок: У ході даної лабораторної роботи одержали практичні навички роботи з основним пакетом розширення Simulink і формуванні досліджуваних сигналів засобами Simulink.

Похожие материалы

Информация о работе