Типові задачі адміністрування облікових записів у мережній операційній системі WINDOWS XP

Страницы работы

Содержание работы

  Міністерство освіти та науки України

 Національний Технічний Університет

«Харківський Політехнічний Інститут»

          Звіт

           з лабораторної роботи № 1

                                            з дисципліни «ПЗКМ»

Виконали:  студенти групи КІТ-14б

                                                       Губін Олександр

                                                                                                 Ситніков Артем

                                                         Викладачі: Козіна О.А.

                                                                                Панченко В.І.

                                                       Харків 2008 р.


Тема: Типові задачі адміністрування облікових записів у мережній операційній системі WINDOWS XP.

Мета: Навчитися  керувати бюджетами користувачів  за допомогою можливостей графічного інтерфейсу та командного рядку

Індивідуальнезавдання:

1. Створити  трьох  нових  користувачів.  Створити  дві  нові  локальні  групи користувачів, при цьому перший  і другий  користувач повинні входити  в першу нову  групу,  другий  і  третій у другу нову групу. Визначити відмінності між убудованими локальними й глобальними групами на робочій станції.

2. Установити  обов'язкове  для  перших  двох  і не  обов'язкове  для  третього нового користувача використання пароля при вході в мережу 3. Зробити не активної обліковий запис для третього нового користувача.

4. Задати термін дії облікового запису другого нового користувача

5. Установити   одну/два  робітники  станції мережі,  з  яких новий користувач може ввійти в мережу.

6. Змінити пароль першому новому користувачеві при першій реєстрації в мережі.  Укажіть  мінімальну  довжину  пароля (1  символ)  для  третього  нового користувача,  блокування пароля  визначите після 3-х неправильних реєстрацій  і розблокування через 1 хвилину (Lockout Duration).

7. Розблокувати  обліковий  запис  третього  користувача.  Установити  проміжок часу, протягом якого для нього дозволений вхід у систему.

8. Оформіть звіт.

Порядок виконання завдання:

1. Зайшли у Панель керування > Адміністрування > Керування комп'ютером > Локальні користувачі й  групи > Користувачі. Створили новий обліковий  запис. Для цього у контекстному меню вибрали команду New User (Новий користувач). З'явилося діалогове вікно New User.

    У поле User name (Користувач) увели  ім'я створюваного користувача, що буде використатися для реєстрації в системі. У  поле Description (Опис)  ввели  опис  створюваного  облікового запису. У поле Password (Пароль)  увели пароль користувача й у поле Confirm password (Підтвердження) підтвердили його правильність вторинним уведенням. Таким чином створили три записи

.

Для  створення  групи  зайшли  у  Панель  керування >  Адміністрування >Керування  комп'ютером > Локальні користувачі й  групи > Групи. Вибрали  у меню Дія > Створити  групу. Або  виберіть Start > Control Panel > Computer Management > System Tools > Local Users and Groups > Groups; Select Action > New Group. Задали  ім'я та опис  групи (name and description). Натиснули Додати (Add) для  додавання  в  нову  групу користувачів. У вікні Вибір > Користувачі (Select > Users) натиснули кнопку Типи об'єктів (Object Type), встановили Користувачі (Users)  і  натиснули ОК. У  поле  Розміщення (Location)  ми  побачили  ім'я  нашого

комп'ютера.

  Натиснули Додатково (Advanced)  і  потім Пошук (Find Now)  для перегляду списку облікових записів. Вибрали облікові записи користувачів User1 та User2, Натиснули кнопку Створити (Create).

Таким самим чином створили групу для користувачів User1 та User2.

2. В поля паролю перших двох користувачів ввели паролі, а поле третього залишили порожнім.

3. Встановили прапорець  Account is disabled, для користувача User3.

4. В командному рядку виконали команду:

 D:\Documents and Settings\cat>net user User2 123 /expires:10.12.2008

Команда выполнена успешно.

5. В командному рядку виконали команду:

                D:\Documents and Settings\cat>net user User2 123 /workstations:Fire4,Fire5,Fire6

         Команда выполнена успешно.

6. Зайшли у Панель  керування > Адміністрування > Local security settings. Встановили наступні параметри:

7. В командному рядку виконали команду:

                D:\Documents and Settings\cat>net user User3 123 /active:yes /times:пн,16-20;пт, 8-10

               Команда выполнена успешно.

Висновки: Навчився  керувати бюджетами користувачів  за допомогою можливостей графічного інтерфейсу та командного рядку.

Похожие материалы

Информация о работе