Типові задачі адміністрування загального ресурсу в мережі WINDOWS XP

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти та науки України

Національний Технічний Університет

«Харківський Політехнічний Інститут»

          Звіт

           з лабораторної роботи № 2

                                            з дисципліни «ПЗКМ»

Виконали: студенти групи КІТ-14б

                                                              Губін Олександр

                                                                                                       Ситніков Артем

                                                                Викладачі: Козіна О.А.

                                                                                       Панченко В.І.

                                                          Харків 2008 р.

ТЕМА:  Типові  задачі  адміністрування  загального  ресурсу  у  мережі WINDOWS XP.

МЕТА РОБОТИ: Навчитися створювати та ефективно керувати загальни ми ресурсами (файлами та каталогами) за допомогою можливостей графічного інтерфейсу та функцій командного рядку.

Індивідуальне завдання:

1. Створить папку вказаного викладачем рівня дозволу.

2. Схраните право доступа по умолчанию Full Соntrol (Полный контроль), присвоенное  группе Everyone (Все),  и присвойте отдельным учетным  записям групп и пользователей разрешения для этой папки и файлов в ней.

3. Перевірити виконані операций за допомогою  утиліт командного рядка.

4. Оформіть звіт.

Хід роботи

1. Створили папку lab2.

2. ПКМ – властивості – Поствили галку напроти «Общий доступ к папке» тим самим дали Рівень 2 безпеки для для цієї папки.

3. Перейшли на вкладку «Безпека» та встановили дозвіл для групи «Всі» повний доступ, зміни, читання.

4. Для користувача cat встановили особливий дозвіл: на вкладці Дозволи встановили галки напроти Читання та Запис.

5. Запускаємо утиліту cacle.exe

6. D:\lab2 FIRE04\cat:(OI)(CI)(специальный доступ:)

                           READ_CONTROL

                           SYNCHRONIZE

                           FILE_GENERIC_READ

                           FILE_GENERIC_WRITE

                           FILE_READ_DATA

                           FILE_WRITE_DATA

                           FILE_APPEND_DATA

                           FILE_READ_EA

                           FILE_WRITE_EA

                           FILE_READ_ATTRIBUTES

                           FILE_WRITE_ATTRIBUTES

        BUILTIN\Администраторы:(OI)(CI)F

        NT AUTHORITY\SYSTEM:(OI)(CI)F

        FIRE04\cat:F

        СОЗДАТЕЛЬ-ВЛАДЕЛЕЦ:(OI)(CI)(IO)F

        BUILTIN\Пользователи:(OI)(CI)R

        BUILTIN\Пользователи:(CI)(специальный доступ:)

                                 FILE_APPEND_DATA

        BUILTIN\Пользователи:(CI)(специальный доступ:)

                                 FILE_WRITE_DATA   

Висновок: Навчився створювати та ефективно керувати загальними ресурсами (файлами та каталогами) за допомогою можливостей графічного інтерфейсу та функцій командного рядку.

Похожие материалы

Информация о работе