Тестування ПК за допомогою програми Checkit 5.01 під Windows 98

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство науки і освіти України

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

кафедра Обчислювальної техніки й програмування

«Тестування ПК за допомогою програми Checkit 5.01

під Windows 98»

Харків 2008

Завдання №1 Швидка перевірка.

Ціль роботи: комплексне тестування комп'ютера.

Порядок виконання: Запустити Checkit 5.01, у левом меню нажати

кнопку Tests, далі нажати кнопку Quick Check 

Приклад:

Висновок: у даному тесті виробляється комплексне тестування комп'ютера

Завдання №2  Тестування дисків.

Ціль роботи: тестування HDD, FDD комп'ютера й виводу інформації про їх.

Порядок виконання: Запустити Checkit 5.01, у левом меню нажати

кнопку Tests, у вікні, що з'явилося, нажати кнопку Drives Test.

Праворуч перебуває вікно Select drives to test, де вибираються диски для тестування: A: Floppy C: HDD D:HDD

Нижче перебуває вікно Select test, де вибираються тип тестування:

Read Boot Sector, Read Fat, Check Root Directory, Read Data Sector.

Після вибору диска й типу тестування нажати Start Test.

 Для виводу інформації після тесту необхідно нажати кнопки View Journal і View Report

Приклад:

Висновок: у даному тесті виробляється тестування дисків комп'ютера.

Завдання №3

Тестування оперативної пам'яті.

Ціль роботи: тестування оперативної пам'яті комп'ютера й виводу інформації про неї.

Порядок виконання: Запустити Checkit 5.01, у левом меню нажати

кнопку Tests, далі нажати кнопку Memory Test.

Праворуч перебуває спосіб тестування (Type of Test),де вибирається

спосіб тестування: нормальний (Normal testing) і

поглиблений (Deep testing).

Нижче перебувають типи тестування: All memory found, Base memory, Extended memory, Video memory.

 Після вибору способу й типів тестування необхідно нажати кнопку Start Test. Для виводу інформації після тесту необхідно нажати кнопки View Journal і View Report

Приклад:

Після початку  тесту виробляється перезавантаження.

Висновок: у даному тесті виробляється тестування оперативної пам'яті комп'ютера.

Завдання №4 Тестування модему.

Ціль роботи: тестування модему (якщо є) і виводу інформації про нього.

Порядок виконання: Запустити Checkit 5.01, у левом меню нажати

кнопку Tests, далі нажати кнопку Modem Test. Праворуч у вікні, що з'явилося, варто вибрати Модем,  вибрати способи тестування(Test): Basic AT Commands, Advanced AT Commands, FAX Commands, Detect Dial Tone, Intialization String, Factory defaults Maximum baund rate, Local Loop Back, Remote Test. Після вибору модему й способів тестування необхідно нажати кнопку Start Test. Для виводу інформації після тесту необхідно нажати кнопки View Journal і View Report

Приклад:

Висновок: у даному тесті виробляється тестування модему комп'ютера.

Завдання №5 Тестування материнської плати.

Ціль роботи: тестування материнської плати й виводу інформації про неї.

Порядок виконання: Запустити Checkit 5.01, у левом меню нажати

кнопку Tests, далі нажати кнопку Motherboard Test, праворуч у вікні, що з'явилося, вибрати що тестировать(Selections):

Central Processor Unit, Numerical Processor, Real-Time Clock, Data Controller, Interrupt Controller. 

 Далі необхідно нажати  кнопку Start Test. Для виводу інформації після тесту необхідно нажати кнопки View Journal і View Report

Приклад:

Висновок: у даному тесті виробляється тестування материнської плати комп'ютера.

Завдання №6 Тестування портів.

Ціль роботи: тестування портів комп'ютера й виводу інформації про їх.

Порядок виконання: Запустити Checkit 5.01, у левом меню нажати

кнопку Tests, далі нажати кнопку Ports Test. Праворуч у вікні, що з'явилося, вибрати порт для тестування(Ports to test): COM або LPT. При виборі COM знизу з'являються пункти:

COM 1, COM 2 а також пункт Attached Devices. При виборі LPT знизу з'являються пункти LPT 1  а також пункт Attached Devices

Після вибору порту необхідно нажати кнопку Start Test.

Для виводу інформації після тесту необхідно нажати кнопки View Journal і View Report

Приклад:

Висновок: у даному тесті виробляється тестування портів комп'ютера.

Завдання №7 Тестування відео.

Ціль роботи: тестування відеокарти й монітора й виводу інформації про їх.

Порядок виконання: Запустити Checkit 5.01, у левом меню нажати

кнопку Tests, далі нажати кнопку Video Calibration, у вікні, що з'явився праворуч, выбратьт дозвіл для тесту:

 (Resolution to test), далі нижче вибрати варіанти тестування (Test): Image Size and Placemer, Grid, Horizontal Straightness, Vertical Straightness, Distortion, Horizontal Resolution, Vertical Resolution,

Moire Patterns, Reverse Video Sharpness, Flicker Severity, Glade Severity. Після вибору дозволу й типів тестів необхідно нажати кнопку Start Test. Для виводу інформації після тесту необхідно нажати кнопки View Journal і View Report

Приклад:

Висновок: у даному тесті виробляється тестування відео комп'ютера.

Похожие материалы

Информация о работе