Способи формування сигналів керування та індикації. Формування звукових та світлових сигналів на прикладі мікроконтролеру PIC16F84A

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти та науки України

Національний технічний університет

“Харківський політехнічний інститут”

Кафедра обчислювальної техніки та програмування

Лабораторна робота №6 

з курсу Мікроконтролерні пристрої та ЕОМ

“ФОРМУВАННЯ СИГНАЛІВ КЕРУВАННЯ Й ІНДИКАЦІЇ”

Виконав:

студент групи КІТ-11б

Десятніченко О. В.

Перевірили:

Скородєлов В. В.

Даніленко О. Ф.

Харків 2004


Тема:

 Формування сигналів керування та індикації.

Мета:

 Набути навички складання функціональної схеми. Вивчити способи формування сигналів керування та індикації, навчитися формувати звукові та світлові сигнали на прикладі мікроконтролеру PIC16F84A, розглянути використання динамічної індикації.

Індивідуальне завдання:

1. На заданому виводі мікроконтролера сформувати сигнал із заданою частотою і скважністю Q=2 при натиснутій кнопці.

1.1. Розробити функціональну схему мікроконтролерного пристрою з виводом сигналу на звуковий випромінювач.

1.2. Розробити і налагодити керуючу програму.

2

Вивід

RA1

Частота, Гц

400

2. На заданому виводі мікроконтролера сформувати сигнал із заданою частотою і скважністю Q=2 при віджатій кнопці.

2.1. Розробити функціональну схему мікроконтролерного пристрою з виводом сигналу на дискретний світлодіодний індикатор.

2.2. Розробити і налагодити керуючу програму.

2

Вивід

RB1

Частота, Гц

0,4

3. На дев'ятирозрядному семисегментному світлодіодному індикаторі за допомогою динамічної індикації із заданою частотою відновлення всіх розрядів індикатора, відобразити групу й ініціали.

3.1. Розробити функціональну схему мікроконтролерного пристрою.

3.2. Розробити і налагодити керуючу програму.

2

Частота, Гц

40

Для завдань 1 і 2 дозволяється розробити спільну функціональну схему та керуючу програму. Виводи мікроконтролера для підключення кнопок вибрати самостійно.

Тактування мікроконтролера виконати від тактового генератора із частотою Fosc = 4 МГц.


Функціональна схема:

Схема до завдань 1 та 2

Схема до завдання 3:

 


Схема алгоритму:


Схема до завдань 1 та 2

 


                 так                     ні

               так

                                ні


Схема до завдання 3:

 

Блок-схема: узел: кінецьЛістинг програм:

MPASM 02.50.02 Intermediate      LAB6.ASM   3-30-2004  21:09:54         PAGE  1

LOC  OBJECT CODE     LINE SOURCE TEXT

  VALUE

Warning[215]: Processor superceded by command line.  Verify processor symbol.

                      00001  list p=16f84a          ; тип используемого ОМК

                      00002  #include <p16f84a.inc> ; подключение описаний регистров ОМК

                      00001         LIST

                      00002 ; P16F84A.INC  Standard Header File, Version 2.00    Microchip Technology, Inc.

Message[301]: MESSAGE: (Processor-header file mismatch.  Verify selected processor.)

                      00134         LIST

                      00003

  0000000C            00004 COUNT   equ 0Ch         ; счетчик

                      00005

0000                  00006  org    00h             ; адрес программы в памяти программ

0000   1683           00007  bsf    STATUS, RP0     ; выбор банка 1

Message[302]: Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct.

0001   1085           00008  bcf    TRISA, 1        ; инициализация

Message[302]: Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct.

0002   1086           00009  bcf    TRISB, 1        ;   контактов на вывод

0003   1283           00010  bcf    STATUS, RP0     ; выбор банка 0

0004   281D           00011  goto   main            ; переход на рабочую часть программы

                      00012

0005                  00013 delay_1                 ; задержка 1,25 с

0005   1683           00014  bsf    STATUS, RP0     ; выбор банка 1

0006   3006           00015  movlw  b'00000110'     ; коэффициент

Message[302]: Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct.

0007   0081           00016  movwf  OPTION_REG      ;   предделителя 1:128

0008   1283           00017  bcf    STATUS, RP0     ; выбор банка 0

0009   302D           00018  movlw  2Dh             ; инициализация

000A   008C           00019  movwf  COUNT           ;   счетчика

000B                  00020 cycle                   ; цикл задержки

000B   3027           00021  movlw  27h             ; инициализация

000C   0081           00022  movwf  TMR0            ;   таймера

000D                  00023 repeat_1                ; ожидание

000D   1D0B           00024  btfss  INTCON, T0IF    ;   переполнения

000E   280D           00025  goto   repeat_1        ;     таймера

000F   110B           00026  bcf    INTCON, T0IF    ; сброс флага переполнения

0010   0B8C           00027  decfsz COUNT, F        ; декремент

0011   280B           00028  goto   cycle           ;   счетчика

0012   0008           00029  return                 ; выход из подпрограммы

                      00030

Похожие материалы

Информация о работе