Системне обслуговування програм на асемблері, страница 2

5CD:000C B44C          MOV     AH,4C

-t

X=4C24  BX=0000  CX=0030  DX=0000  SP=0000  BP=0000  SI=0000  DI=0000

S=15CB  ES=15BB  SS=15CB  CS=15CD  IP=000E   NV UP EI PL NZ NA PO NC

5CD:000E CD21          INT     21

Program terminated normally

Створені текстові файли (laba1.lst, laba1.map):

{laba1.lst}

Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10                  10/22/2

                                                             Page     1-1

       1 0000                                                          data         segment

       2 0000  50 72 6F 67 72 61               s1                           db           'Program workin

                                                                           g correctly', 10, 13, '$'

       3       6D 20 77 6F 72 6B 

       4       69 6E 67 20 63 6F  

       5       72 72 65 63 74 6C  

       6       79 0A 0D 24                         

       7 001C                                                          data         ends

       8                                                  

       9 0000                                                          code        segment

      10                                                   assume                   cs: code, ds: data

      11 0000                                                          start:

      12 0000  B8 ---- R                            mov ax, data                         

      13 0003  8E D8                               mov ds, ax                           

      14                                                  

      15 0005  B4 09                                mov ah, 9h                            

      16 0007  BA 0000 R                                        mov dx, offset s1  

      17 000A  CD 21                                              int 21h

      18                                                      

      19 000C  B4 4C                               mov ah, 4ch

      20 000E  CD 21                                              int 21h

      21                                                  

      22 0010                                                          code        ends

      23                                                   end                         start

  Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10                  10/22/2

                                                             Symbols-1

Segments and Groups:

                N a m e                  Length     Align       Combine Class

CODE . . . . . . . . . . . . . .        0010        PARA      NONE     

DATA . . . . . . . . . . . . . .        001C        PARA      NONE     

Symbols:           

                N a m e                  Type        Value      Attr

S1 . . . . . . . . . . . . . . .           L BYTE    0000        DATA

START  . . . . . . . . . . . . .        L NEAR   0000        CODE

@CPU . . . . . . . . . . . . . .       TEXT  0101h                         

@FILENAME  . . . . . . . . . . .  TEXT  laba1                          

@VERSION . . . . . . . . . . . .  TEXT  510                             

     19 Source  Lines

     19 Total   Lines

      9 Symbols

  47324 + 406720 Bytes symbol space free

      0 Warning Errors

      0 Severe  Errors

{laba1.lst}

Warning: no stack segment

Start  Stop   Length Name                   Class

00000H 0001BH 0001CH DATA                  

00020H 0002FH 00010H CODE                  

Program entry point at 0002:0000

Результати роботи програми:

Виводить на дисплей монітора:

Program working correctly

Висновок: Виконавши дану лабораторну роботу, я на практиці навчитися використовувати можливості системних програм, що обслуговують програми на асемблері. А саме: Використовуючи текстовий редактор, створив файл із вихідним модулем на асемблері. Викликав на виконання системні програми masm, link і cref, приймаючи в увагу повідомлення цих програм після завершення їхньої роботи. Вивчив структуру всіх створених текстових файлів і зафіксував ці зведення в звіті. Виконав створений завантажувальний модуль за посередництвом програми debug. Представив текст програми на асемблері ( з коментарями ) і стосовно до неї інші текстові файли (.lst, .ref, .map).