Розробка цифрового приладу відеоспостереження з автономним живленням від акумуляторних батарей на основі не кольорового ПЗС-сенсору, страница 2


МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ УКРАІНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

Кафедра «ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА та ПРОГРАМУВАННЯ»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Завідуючий кафедрою ОТП

__________ (Домнін Ф.А.)

«____» __________ 2008р.

Програма керування енергонезалежної

пам’яті  1N24LC08BN

Пояснювальна записка

КІТ14Б.04053.003 ПЗ

Керівник проекту                

_____ (Калашніков В. І.)

«___» ____________ 2008р.

Виконавець                   

_________ (Богачов О. С.)

«___» ____________ 2008р.

Харків 2008 р.


РЕФЕРАТ

 


Пояснювальна записка об’ємом 14 листів. У пояснювальній записці надано 1 таблиці, 5 джерел літератури.

У даному курсовому проекті виконана розробка цифрового приладу відеоспостереження з автономним живленням від аккумуляторніх батарей на основі не кольорового ПЗС-сенсору розміром 1/3 ”,  з на копиченням данних на флеш пам’ять об’ємом 4Гб.  У пояснювальній записці приведені структурні, функціональні та принципові схеми пристрою та його елементів.


Зміст

                                                                                                                                  Стор.

Вступ................................................................................................................4

1. Аналіз завдання........................................................................................ 5

2. Опис алгоритму роботи пристрою.......................................................... 6

3. Визначення структури та складу пристрою............................................ 7

4. Розрахунок вартості................................................................................. 12

Висновок....................................................................................................... 13

Список джерел інформації........................................................................... 14


Вступ


Класифікація приладів відео спостереження:

Ми  розглядаємо те, що зазвичай об'єднують поняттям «Цифрові системи відеоспостереження» (ЦСВС) або зарубіжній термінології DVR ( Digital Video Recorder – цифровий записуючий пристрій). На відміну від іноземців, ми говоримо про системи відеоспостереження, а не реєстрацію, маючи на увазі, що функцією запису (реєстрації) володіє будь-яка ЦСВС. За кордоном існує всіляка термінологія, але, звичайно, найбільш поширені наступні поняття:

•      DVR – в основному під цією абревіатурою розуміють РС- або non- РС-прістрої; у першому випадку частіше використовують термін DVR card, маючи на увазі плати як компонент для побудови РС-системі.

 •     IP- video – система, побудована на базі IP- або lan-відеокамер або серверів (конверторів). У даному визначенні не відбитий момент наявності/відсутності таких опцій, як ПО для запису, хоча, за умовчанням, зазвичай вважають, що ця і деякі інші опції в системі є.

Дана класифікація не є єдино можливою. Так, виходячи із способу побудови системи і її виконання все ЦСВС можна підрозділити на три категорії. Це:

•      ЦСВС, побудовані за допомогою плат оцифрування і компресії відео на базу персональних, промислових або спеціалізованих комп'ютерів, із застосуванням багатофункціональних процесорів Intel і AMD і ОС Windows або Linux в будь-яких їх варіаціях.

•      ЦСВС на базі так званих некомп'ютерних (non- РС) платформ. Само собою, в них теж є процесор і, можливо, навіть якась операційна система (наприклад, NIOS-ОС для вбудовуваних систем або Embedded Linux). Але здебільше це закінчені пристрої, що не мають можливості модернізації ні по процесору, ні по кількості каналів, оновлення внутрішніх мікропрограм, що рідко мають можливість, в широкому сенсі.